home icon -->

[ document manifest ]
  toc  

Biblioteksaktivisten Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället

Förord

I INLEDNING TILL FRÅGOR OCH PÅSTÅENDEN

Det händer något i biblioteket
Gamla och nya biblioteksvisioner
Är internet ett bibliotek?
Biblioteket som en fjärde global statsmakt
Om banker och bibliotek

II OM EN FJÄRDE KONVERSERANDE STATSMAKT

Om den informationella makten
Från finansministeriet till biblioteket
Lars D Erikssons kritik
Svar till Lars D Eriksson
Om bibliotekets och och internets status i grundlagen
Utredning av begreppen Fjärde Ståndet och Fjärde Statsmakten
Om journalisternas och bibliotekariernas roller inom den informationella makten
Google ett etiskt piratbolag?
Alexander den Store och piraten
Om WikiLeaks Wikipedia och bibliotekens framtid
WikiLeaks och biblioteken
Wikipedia och bibliotekarierna
En atlas för det nya biblioteket
Några ytterligare allmänna reflexioner om biblioteket
Bibliotekets och internets universalistiska och kosmopolitiska tendens
Om det virtuella och det verkliga
Om självständighet och självreglering
Om en spontan ordning
Allas Wikipedia

III MED UPPGIFT ATT DOKUMENTERA OCH TILLRÄTTALÄGGA DE MELLANFOLKLIGA SAMTALEN

Från END till ATTAC (Stockholm Helsingfors våren 2001)
En dag i världens alternativa centrum (Porto Alegre 2002)
Rätten att bli ihågkommen (Mumbai 2004)
Kay Raserokas förslag (Mumbai 2004)
Bokföring (Bamako jan 2006)
Om andan i de (väst)afrikanska biblioteken (Bamako Ougadougou Accra 2006)
Att grunda ett bibliotek (Nairobi 2006 7)
Kunskapens och praktikens klasser (Dakar 2010)
Reaktioner på förslaget att göra de 21 handlingsbara temana permanenta (Malmö 2008)
Tematiska axlar och handlingsbara teman (Dakar 2011)
Socialt forum som medel och mål
Floppen i Dakar 2011
Nästa gång i Tunis 2013 och i Sarajevo 2014

IV ÄRVA OCH FÖRVALTA INTERNET

Om multistakeholder arrangemang
Uppfann WSIS hjulet på nytt?
Om försvar av biblioteket civilsamhällets sista utpost mot medvetandeindustrin
Vad bör inte göras?
Bibliotekskraft – det ordet gillar jag!
Omställning på fiberoptikens grund

V SAMT FÖRSÖKA FÅNGA E BOKEN I FLYKTEN

Svaret är ja
Vem äger det vi läser?
Apparna ordnar sina mappar
Tainaron
När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han att Biblioteket hade förvandlats till en Skoobe
Mitt första (och sista ?) e boklån
Jag räcker upp min hand

EPILOG

Bibliotekarierna vid rodret

Endnotes

Endnotes

Index

Index

Metadata

SiSU Metadata, document information

 

Biblioteksaktivisten - Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället

Mikael Böök

Word index links are to html versions of the text the segmented version followed by the scroll (single document) version.
[For segmented text references [T1], [T2] or [T3] appearing without a link, indicates that the word appears in a title (or subtitle) of the text (that is identifiable by the appended object citation number).]

(The word listing/index is Case sensitive: Capitalized words appear before lower case)

word (number of occurences)
linked references to word within document
[if number of occurences exceed number of references - word occurs more than once in at least one reference. Footnote/endnotes are either assigned to the paragraph from which they are referenced or ignored, so it is relevant to check the footnotes referenced from within a paragraph as well.]

(After the page is fully loaded) you can jump directly to a word by appending a hash (#) and the word to the url for this text, (do not forget that words are case sensitive, and may be listed twice (starting with and without an upper case letter)), #your_word # [ http://[web host]/biblioteksaktivisten/concordance.html#your_word ]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

A

Abelard

(1)

62,

Ablenkpe

(1)

690,

About

(5)

281, 287, 394,

Abraham

(2)

631,

Absolut

(2)

286, 841,

Absoluta

(3)

227, 878,

Abstrakta

(1)

933,

Absurdum

(1)

506,

Academy

(1)

33,

Accel

(2)

184, 187,

Acceptabelt

(1)

188,

Access

(4)

287, 336, 394, 524,

Accessibus

(1)

296,

According

(1)

104,

Accountability

(1)

167,

Accra

(6)

670, 687, 690, 713, 716,

Accused

(1)

346,

Ackreditera

(1)

600,

ACS

(2)

1038, 1039,

Acsm

(5)

1037, 1038, 1040,

Acta

(1)

668,

Acting

(1)

287,

Action

(3)

704, 787, 841,

Actionable

(5)

728, 758, 781, 782, 804,

Activist

(1)

281,

Activists

(2)

671, 682,

Activities

(1)

781,

Actors

(1)

777,

Addita

(1)

296,

Adeln

(1)

240,

Adhered

(1)

269,

Administrationen

(1)

125,

Administrativ

(3)

376, 434, 438,

Administrativa

(2)

165, 206,

Administrativt

(1)

206,

Administrerar

(1)

148,

Administreras

(1)

694,

Adobe

(3)

1038, 1039,

Adress

(3)

131, 331, 1042,

Adressen

(3)

177, 302, 705,

Adsumit

(1)

296,

Advances

(1)

281,

ADVIS

(1)

546,

Advokater

(1)

992,

Affairs

(1)

713,

Affär

(1)

1039,

Affären

(1)

1039,

Affärer

(1)

843,

Affärs

(1)

62,

Affärsbanker

(1)

130,

Affärsdata

(1)

663,

Affärsföretag

(6)

229, 438, 661, 941, 958, 1020,

Affärsföretagen

(2)

157, 218,

Affärsföretagets

(1)

64,

Affärshandlingar

(1)

663,

Affärshemligheter

(1)

169,

Affärskonsulter

(1)

147,

Affärskorporationer

(2)

823, 874,

Affärsmän

(2)

894,

Affärsverksamhet

(1)

147,

Affärsverksamheten

(1)

181,

Afghan

(1)

305,

Africa

(3)

671, 713, 717,

African

(3)

671, 682, 717,

Afrika

(7)

259, 672, 678, 686, 720, 753,

Afrikanen

(1)

688,

Afrikaner

(2)

678, 682,

Afrikanerna

(1)

699,

Afrikanernas

(1)

672,

Afrikansk

(2)

713, 720,

Afrikanska

(1)

670,

Afrikas

(5)

609, 701, 719, 792, 802,

After

(2)

258, 346,

Against

(1)

346,

Agathe

(3)

692, 694,

Age

(2)

663, 777,

Agencies

(2)

341, 395,

Agency

(1)

177,

Agenda

(4)

867, 955, 957,

Agendan

(1)

958,

Agendor

(1)

248,

Agenter

(3)

265, 391, 1055,

Agenterna

(1)

747,

Agera

(3)

529, 764, 1046,

Aghed

(1)

351,

Agony

(1)

479,

Agreement

(1)

610,

Agreements

(2)

520, 557,

Agronomiska

(1)

613,

Ahmedabad

(1)

626,

Aid

(1)

97,

Aide

(1)

577,

AIDS

(3)

676,

Aiheuta

(1)

165,

Aikakaudella

(2)

668, 909,

Aim

(1)

846,

Air

(1)

281,

Akademi

(2)

33,

Akademiker

(1)

545,

Akademiska

(13)

104, 287, 461, 462, 521, 772, 842, 843, 874, 875, 939,

Akash

(1)

877,

Akosombo

(1)

426,

Akt

(3)

64, 425, 852,

Akterseglas

(1)

223,

Aktia

(1)

964,

Aktiespararnas

(1)

185,

Aktioner

(2)

210, 573,

Aktiva

(5)

105, 654, 751, 764, 773,

Aktivare

(1)

853,

Aktivera

(1)

988,

Aktiverar

(1)

828,

Aktivisten

(2)

818, 847,

Aktivister

(5)

499, 521, 584, 681, 789,

Aktiviterna

(1)

811,

Aktivitet

(1)

758,

Aktiviteter

(13)

105, 224, 443, 591, 728, 757, 760, 770, 771, 772, 778, 792,

Aktivitetsområde

(1)

758,

Aktivt

(5)

103, 177, 201, 753, 882,

Aktualiserar

(1)

365,

Aktuell

(2)

74, 499,

Aktuella

(5)

78, 220, 687, 878, 1027,

Aktuellare

(1)

24,

Aktuellt

(1)

664,

Aktörer

(3)

254, 685,

Aktörers

(1)

685,

ALA

(7)

394, 396, 783,

Alain

(1)

777,

Alan

(1)

261,

Albert

(4)

278, 389, 528,

Alberta

(1)

267,

Alberto

(3)

113, 117,

Albin

(1)

136,

Aldous

(1)

787,

Aldri

(1)

1066,

Aldrig

(9)

316, 322, 326, 338, 676, 789, 957, 1067,

Alegre

(9)

593, 595, 596, 597, 600, 691, 816,

Alerslev

(1)

85,

Alexander

(5)

106, 294, 296, 823, 824,

Alexanders

(1)

299,

Alexandra

(1)

1049,

Alexandria

(1)

299,

Alexandro

(1)

296,

Alf

(1)

874,

Alfabetiseringsrum

(1)

695,

Alfabetisk

(1)

520,

Alfred

(1)

9,

Ali

(1)

636,

Alias

(1)

662,

Alice

(1)

281,

All

(18)

116, 149, 167, 173, 175, 265, 320, 345, 380, 398, 497, 555, 624, 665, 681, 1049,

Alla

(118)

19, 32, 94, 102, 105, 107, 126, 136, 149, 150, 153, 159, 180, 193, 200, 201, 205, 223, 244, 252, 263, 265, 272, 276, 293, 311, 312, 315, 331, 361, 366, 367, 379, 388, 391, 402, 406, 414, 419, 422, 446, 465, 471, 489, 494, 505, 519, 524, 531, 546, 555, 567, 569, 591, 598, 600, 605, 613, 623, 628, 630, 631, 636, 645, 665, 667, 668, 693, 699, 704, 751, 767, 781, 783, 788, 793, 795, 798, 806, 807, 808, 817, 842, 843, 848, 854, 855, 907, 931, 943, 947, 949, 994, 1001, 1002, 1005, 1010, 1025, 1026, 1045, 1049, 1052,

alla böcker

(1)

788,

Allas

(5)

221, 540, 566, 796, 945,

Alldeles

(4)

142, 379, 820, 933,

Allehanda

(1)

383,

Allerede

(1)

84,

Alliera

(1)

292,

Allierade

(2)

299, 990,

Allmennheten

(1)

498,

Allmän

(6)

190, 668, 781, 794, 924, 955,

Allmänbegreppet

(1)

366,

Allmänhet

(3)

312, 334, 616,

Allmänheten

(12)

123, 153, 182, 196, 216, 223, 315, 430, 767, 1021, 1025,

Allmänhetens

(4)

187, 227, 261, 262,

Allmänmänskligt

(1)

61,

Allmänna

(28)

78, 83, 85, 153, 191, 204, 262, 406, 435, 446, 490, 539, 540, 567, 635, 668, 751, 764, 767, 768, 806, 887, 897, 921, 946, 1023, 1026,

Allmännyttig

(1)

193,

Allmänt

(8)

216, 272, 333, 591, 604, 907, 958,

Allra

(8)

79, 223, 311, 382, 662, 840, 843, 941,

Alls

(3)

519, 706, 855,

Allt

(51)

19, 60, 64, 65, 98, 147, 151, 167, 187, 205, 217, 236, 243, 254, 285, 292, 293, 296, 327, 353, 358, 369, 442, 457, 508, 520, 521, 524, 534, 550, 584, 615, 616, 638, 706, 855, 866, 872, 885, 894, 902, 932, 1000, 1003, 1006, 1026, 1061,

Allteftersom

(2)

21, 523,

Alltfort

(1)

100,

Alltför

(17)

18, 280, 284, 419, 457, 497, 557, 570, 584, 591, 807, 872, 884, 932, 946, 996, 1003,

Alltid

(10)

37, 65, 82, 313, 519, 559, 610, 843, 1004, 1049,

Alltifrån

(1)

366,

Alltigenom

(1)

142,

Allting

(1)

905,

Alltjämt

(1)

941,

Alltmer

(1)

1049,

Alltsedan

(4)

102, 249, 270, 1023,

Alltså

(33)

20, 31, 41, 71, 72, 126, 169, 176, 194, 210, 292, 343, 360, 371, 412, 443, 471, 549, 554, 556, 587, 738, 769, 773, 777, 844, 878, 1020, 1023, 1027, 1033, 1037, 1039,

Allvar

(3)

682, 776,

Allvarliga

(1)

822,

Allvarligt

(3)

237, 468, 668,

Allvetande

(1)

175,

Almqvist

(1)

85,

Alphabetical

(1)

728,

Also

(1)

287,

Altemark

(1)

586,

Alter

(4)

341, 777, 817, 1049,

Alternativ

(3)

591, 632, 819,

Alternativa

(4)

595, 780, 787, 818,

Alternative

(3)

759, 812,

Alternatively

(1)

281,

Alternativet

(1)

959,

Alternativlöshet

(1)

589,

Altiero

(1)

236,

Altruism

(1)

562,

Aluminiumsmältverket

(1)

426,

Alva

(3)

1002, 1003,

Amatörproduktion

(1)

696,

Amazon

(6)

120, 435, 932, 1045, 1046, 1049,

Ambassad

(2)

9, 499,

Ambassaden

(1)

746,

Ambassadör

(1)

882,

Ambitioner

(1)

875,

Ambitiösa

(1)

64,

Ambitiöst

(1)

685,

Amendment

(1)

380,

Amerika

(4)

83, 720, 1003,

Amerikan

(1)

291,

Amerikanarnas

(1)

996,

Amerikanen

(1)

106,

Amerikanerna

(3)

236, 523, 875,

Amerikansk

(3)

194, 478, 528,

Amerikanska

(22)

33, 97, 124, 215, 261, 302, 304, 305, 342, 496, 504, 523, 557, 632, 783, 842, 875, 904, 941, 996, 1038, 1042,

Amerikanskt

(2)

614, 1011,

Amerikkalainen

(1)

478,

Amissah

(2)

1009,

Amnesty

(2)

201, 896,

Amorösa

(1)

62,

Amsterdam

(1)

852,

Amy

(1)

64,

Ana

(1)

240,

Analys

(2)

265, 842,

Analyser

(3)

831, 1024, 1049,

Analytiska

(3)

620, 791, 806,

Anamma

(1)

272,

Anbefallningarna

(1)

136,

And

(94)

24, 41, 49, 73, 97, 106, 177, 240, 248, 261, 265, 269, 270, 281, 283, 287, 346, 394, 395, 396, 451, 501, 552, 557, 588, 631, 635, 647, 648, 654, 671, 682, 685, 717, 728, 757, 759, 781, 812, 817, 827, 834, 841, 846, 878, 888, 901, 1006, 1011, 1022,

Anda

(9)

227, 248, 404, 422, 699, 700, 783, 920,

Andan

(2)

670, 699,

Andarnas

(1)

483,

Andas

(1)

676,

Andel

(1)

668,

Andelsbanker

(1)

130,

Anders

(8)

8, 113, 201, 251, 1044, 1068,

Andliga

(4)

80, 435, 556, 581,

Andligen

(2)

457, 680,

Andra

(107)

9, 21, 28, 35, 45, 58, 63, 65, 71, 100, 107, 116, 140, 153, 175, 182, 185, 205, 206, 207, 223, 230, 232, 234, 235, 236, 243, 254, 259, 272, 274, 293, 307, 311, 339, 372, 388, 402, 410, 438, 465, 471, 488, 489, 490, 507, 524, 544, 547, 556, 557, 559, 567, 577, 581, 625, 626, 627, 636, 638, 645, 649, 654, 676, 685, 701, 719, 747, 757, 767, 770, 776, 804, 807, 809, 824, 829, 830, 838, 849, 866, 874, 879, 882, 886, 888, 907, 925, 932, 972, 993, 1013, 1024, 1025, 1055, 1063,

Andras

(4)

5, 22, 854, 931,

Anerkendelse

(1)

84,

Anfallarna

(1)

259,

Anfallskedjan

(1)

253,

Anförande

(1)

636,

Anföras

(1)

221,

Anfört

(4)

97, 299, 783, 846,

Anförtros

(2)

209,

Ang

(8)

24, 158, 177, 555, 783, 792, 921, 1013,

Angav

(1)

64,

Ange

(1)

235,

Angela

(1)

43,

Angelägenheter

(1)

800,

Angeläget

(1)

624,

Angelägna

(1)

661,

Anges

(1)

822,

Angett

(1)

353,

Anglosaxiska

(1)

254,

Angående

(1)

1030,

Angår

(1)

498,

Anhängare

(3)

30, 519, 592,

Animatör

(1)

702,

Animatörer

(1)

699,

Animera

(1)

692,

Animerar

(1)

699,

Animeras

(1)

699,

Aning

(4)

22, 28, 698,

Anklaga

(1)

461,

Anklagas

(2)

331, 493,

Anklagelse

(1)

461,

Anklagelsen

(1)

331,

Anklagelserna

(1)

460,

Anknyter

(1)

921,

Anknytning

(1)

260,

Ankommit

(1)

852,

Ankomst

(1)

248,

Anledning

(7)

37, 74, 133, 296, 331, 402, 457,

Anledningar

(2)

274, 774,

Anledningarna

(1)

279,

Anledningen

(1)

776,

Anlitade

(1)

588,

Anlitar

(1)

1039,

Anläggningarna

(1)

694,

Anländer

(1)

693,

Anmärker

(1)

223,

Anmärkning

(1)

668,

Anmärkningar

(1)

231,

Anmärkningsvärt

(2)

120, 778,

Anmärkte

(1)

515,

Ann

(3)

409, 411, 1011,

Anna

(1)

387,

Annan

(19)

8, 52, 73, 191, 338, 366, 466, 490, 547, 565, 616, 668, 731, 786, 855, 867, 976, 1003, 1013,

Annans

(1)

555,

Annars

(7)

19, 307, 352, 444, 815, 922, 959,

Annat

(35)

48, 61, 117, 142, 217, 228, 246, 258, 278, 292, 296, 436, 490, 497, 508, 513, 521, 545, 547, 557, 587, 618, 649, 744, 747, 770, 793, 843, 852, 874, 906, 919, 983, 1011, 1037,

Anneli

(1)

185,

Annet

(2)

113, 498,

Anno

(1)

85,

ANNORLUNDA

(1)

776,

Annorlunda

(9)

122, 247, 444, 569, 589, 590, 636, 744, 775,

Annulation

(1)

827,

Anordnades

(5)

622, 627, 660, 792, 866,

Anordnas

(1)

778,

Anordnats

(1)

676,

Another

(2)

1009, 1011,

Anpassa

(1)

939,

Anpassar

(1)

752,

Anpassningen

(1)

677,

Ansamling

(1)

604,

Ansamlingar

(1)

182,

Ansatser

(1)

931,

Anser

(10)

123, 180, 223, 229, 245, 306, 556, 863, 1053, 1055,

Anses

(12)

74, 193, 196, 221, 241, 451, 520, 532, 604, 736, 941, 945,

Ansett

(2)

58, 220,

Ansikte

(6)

34, 445, 824, 1000,

Anskaffa

(1)

746,

Ansluta

(2)

65, 600,

Ansluter

(1)

296,

Anslutit

(1)

458,

Anslå

(1)

890,

Anslås

(1)

131,

Anspråk

(2)

199, 776,

Anspråkslöst

(1)

688,

Ansträngningar

(1)

888,

Anställd

(3)

275, 306, 569,

Anställda

(1)

569,

Anständigt

(1)

795,

Ansvar

(3)

159, 187, 551,

Ansvaret

(4)

206, 224, 661, 902,

Ansvarighetsregler

(1)

207,

Ansåg

(3)

187, 516, 781,

Anta

(8)

68, 107, 175, 358, 781, 788, 847, 852,

Antag

(3)

235, 253, 863,

Antagligen

(24)

19, 24, 65, 106, 128, 199, 236, 276, 285, 369, 373, 437, 528, 556, 559, 573, 701, 757, 853, 870, 992, 1003, 1012,

Antagonistisk

(1)

678,

Antagonistiska

(1)

871,

Antal

(11)

62, 420, 663, 679, 700, 778, 817, 941, 1010,

Antalet

(5)

64, 285, 299, 558, 773,

Antar

(4)

28, 104, 253, 1039,

Antas

(3)

100, 314, 772,

Antecknades

(1)

663,

Anteckningar

(3)

248, 663, 874,

Anteckningarna

(1)

248,

Anthropocentrism

(1)

812,

Anthropos

(1)

142,

Antiamerikanism

(1)

331,

Antiken

(1)

278,

Antikolonialistiskt

(1)

719,

Antingen

(5)

209, 435, 855, 878, 906,

Antinukleära

(1)

581,

Antog

(1)

600,

Antogs

(2)

635, 779,

Antologi

(2)

73, 546,

Antologin

(3)

24, 298, 1011,

Antonio

(4)

445, 772, 830, 874,

Antropologen

(1)

833,

Antropologin

(1)

467,

Anttila

(1)

817,

Antyder

(1)

554,

Antytt

(1)

934,

Antytts

(1)

104,

Antågande

(1)

744,

ANVÄNDAS

(1)

24,

Använd

(1)

896,

Använda

(13)

73, 147, 228, 415, 527, 567, 676, 769, 782, 834, 906, 922, 1048,

Användar

(1)

994,

Användare

(12)

24, 371, 415, 531, 555, 631, 911, 912, 921, 941, 948, 949,

Användarens

(1)

949,

Användarna

(1)

958,

Användas

(8)

355, 370, 563, 947, 949, 1049, 1057,

Användbar

(2)

772, 842,

Användbara

(1)

782,

Använde

(1)

419,

Använder

(6)

215, 545, 677, 767, 811, 969,

Användes

(4)

182, 237, 254, 1009,

Användning

(3)

685, 783, 1033,

Användningen

(2)

182, 430,

Används

(5)

240, 274, 586, 767, 852,

Använt

(2)

223, 505,

Använts

(2)

227, 561,

Anwar

(2)

1006,

Apologies

(1)

397,

App

(2)

423, 1004,

Appar

(4)

423, 1003,

Apparater

(1)

1002,

Apparna

(2)

997, 1003,

Appearance

(1)

106,

Appen

(4)

1003, 1004, 1006, 1037,

Apple

(5)

423, 435, 1049,

Apples

(4)

423, 424, 1002,

Applicable

(1)

341,

Apply

(2)

287, 834,

Approach

(1)

41,

Apr

(1)

281,

April

(2)

77, 280,

Apropå

(3)

264, 381, 579,

Arabisk

(1)

852,

Arabiska

(3)

42, 859, 896,

Arangemang

(1)

809,

Arap

(1)

680,

Arbeta

(1)

673,

Arbetade

(1)

313,

Arbetar

(2)

625, 673,

Arbetare

(2)

614, 780,

Arbetarklassens

(1)

830,

Arbetarnas

(1)

838,

Arbetarpartiets

(1)

604,

Arbetarrörelsens

(1)

854,

Arbete

(10)

97, 299, 544, 778, 780, 783, 795, 846, 909, 1000,

Arbetet

(2)

14, 645,

Arbetsgruppen

(1)

812,

Arbetsgrupper

(1)

603,

Arbetskraft

(1)

807,

Arbetsnamnet

(1)

8,

Arbetsplats

(1)

1024,

Arbetsplatsen

(1)

645,

Arbetsrum

(1)

299,

Arbetstid

(3)

63, 430, 431,

Arbetsverktyg

(1)

470,

Archetypes

(2)

73, 270,

Archive

(4)

64, 170, 177, 904,

ARCHIVES

(1)

708,

Archivistes

(1)

852,

Are

(7)

261, 364, 395, 396, 412, 846,

Argument

(3)

176, 192, 229,

Argumentera

(1)

510,

Argumenterar

(1)

999,

Argus

(7)

55, 301, 501, 540, 916, 924, 959,

Aristotelikerna

(1)

37,

Arkiv

(12)

74, 259, 302, 767, 852, 854,

Arkiven

(1)

547,

Arkivets

(1)

854,

Arm

(6)

209, 306, 576, 711, 875,

Armar

(1)

502,

Arms

(1)

841,

Arne

(1)

498,

Arntzen

(1)

1044,

Arrange

(1)

728,

Arrangemang

(4)

864, 871, 872, 902,

Arrangemangen

(1)

855,

Arrangerades

(3)

593, 758, 852,

Arrangerat

(1)

964,

Arrangörer

(3)

625, 846, 854,

Arrangörerna

(3)

600, 792, 855,

Arrangörernas

(2)

853, 919,

Arrangörskommitt

(4)

600, 602, 786, 854,

Arrangörsuppdraget

(1)

866,

Arrive

(1)

834,

Arrondissement

(1)

705,

Arsenaler

(1)

104,

Artefakter

(1)

505,

Arthur

(1)

573,

Article

(1)

281,

Articles

(1)

281,

Artikel

(14)

105, 204, 224, 261, 293, 302, 411, 462, 478, 480, 484, 814, 1021,

Artikelantologin

(1)

136,

Artikelförfattaren

(1)

62,

Artikeln

(18)

41, 85, 192, 204, 412, 462, 478, 479, 569, 647, 763, 834, 892, 919, 959, 987,

Artikelns

(1)

478,

Artiklar

(16)

303, 410, 414, 422, 481, 520, 557, 569, 656, 767, 830, 1024,

Artiklarna

(5)

104, 422, 569, 656,

Artiklarnas

(1)

481,

Artikulation

(1)

792,

Artlikhet

(2)

194, 196,

Ashgate

(1)

451,

Asiaintilaa

(1)

165,

Asien

(1)

720,

Asiens

(1)

609,

Asko

(1)

882,

Aspects

(1)

610,

Aspekt

(1)

168,

Aspekten

(1)

884,

Aspekter

(2)

557, 871,

Assange

(12)

304, 331, 364, 369, 386, 387, 388, 391, 444, 499,

Assessment

(1)

258,

Assigned

(1)

878,

Assistera

(1)

1024,

Association

(4)

9, 577, 686, 757,

Associationer

(1)

411,

Associations

(4)

45, 676, 888, 1022,

Associerar

(1)

514,

Assurbanibals

(1)

133,

Assurbanipals

(1)

133,

Astra

(1)

451,

Astringitur

(1)

296,

Astronomiska

(1)

133,

Asyl

(1)

499,

Asylsökande

(1)

796,

Atlanta

(1)

854,

Atlantis

(1)

1013,

Atlas

(12)

500, 504, 505, 510, 515, 520, 523, 530, 536, 905, 921,

Atlasen

(2)

512, 526,

Atlasens

(2)

524, 530,

Atlestam

(2)

85, 456,

Atombomber

(1)

583,

Atombombsexplosionerna

(1)

528,

Atomkrig

(1)

875,

Atomm

(1)

259,

Atomvapen

(2)

444, 581,

Atomvapnen

(1)

100,

Atomwaffen

(1)

43,

Atomåldern

(1)

389,

Atque

(1)

209,

Att

(1400)

5, 7, 8, 9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 68, 70, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 136, 139, 140, 142, 143, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158, 163, 165, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 182, 185, 186, 187, 188, 191, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 254, 257, 259, 261, 262, 263, 268, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 279, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 303, 306, 307, 311, 314, 315, 324, 331, 333, 334, 338, 340, 342, 343, 345, 347, 353, 358, 360, 361, 366, 367, 371, 372, 373, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 391, 402, 404, 405, 406, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 450, 451, 457, 458, 461, 462, 466, 467, 470, 471, 472, 474, 475, 479, 482, 483, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 503, 505, 506, 507, 510, 511, 514, 515, 516, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 540, 542, 543, 544, 545, 547, 549, 550, 551, 554, 555, 556, 557, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 573, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 590, 591, 593, 597, 600, 604, 607, 608, 609, 610, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 624, 625, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 638, 641, 642, 648, 650, 652, 655, 656, 661, 664, 668, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 683, 685, 686, 687, 688, 698, 701, 702, 704, 705, 706, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 722, 724, 728, 729, 730, 731, 734, 736, 742, 743, 744, 746, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 757, 764, 767, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 799, 807, 809, 811, 812, 815, 820, 821, 822, 823, 824, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 846, 847, 848, 849, 850, 852, 853, 854, 855, 858, 861, 863, 866, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 878, 882, 884, 885, 887, 888, 890, 893, 894, 897, 898, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 910, 918, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 941, 943, 946, 947, 948, 949, 951, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 971, 976, 977, 978, 979, 983, 988, 990, 991, 992, 993, 994, 996, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1009, 1011, 1012, 1013, 1015, 1018, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027, 1028, 1031, 1032, 1033, 1035, 1037, 1038, 1039, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1061, 1062, 1068,

ATT

(4)

24, 508, 571,

ATTAC

(27)

129, 185, 574, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 589, 591, 592, 593, 602,

Attac

(2)

201, 896,

Attacking

(1)

346,

Audacious

(1)

64,

Audioböcker

(1)

410,

Auditorier

(1)

807,

Aug

(2)

285, 288,

August

(1)

1031,

Augusti

(3)

389, 499, 528,

Augustinus

(1)

296,

Aukio

(2)

961,

Auktoritet

(2)

296, 776,

Auktoritära

(3)

236, 819, 841,

Aus

(1)

43,

Australien

(1)

720,

Autarki

(1)

587,

Autentisk

(1)

496,

Authoritarian

(1)

841,

Automatically

(1)

341,

Automatiskt

(3)

422, 852, 1006,

Autonom

(1)

101,

Autonomi

(1)

234,

AUTRE

(1)

589,

Availability

(2)

167,

Avancerat

(1)

496,

Avdelning

(4)

5, 62, 73, 1006,

Avdelningarna

(1)

852,

Avdelningen

(1)

1021,

Avfall

(5)

258,

Avfallet

(2)

258,

Avfallskärl

(1)

258,

Avfallstunna

(1)

591,

Avgiftsfria

(1)

77,

Avgiftsfritt

(2)

77, 656,

Avgj

(1)

111,

Avgrunden

(1)

21,

Avgå

(1)

380,

Avgått

(1)

855,

Avgöra

(4)

168, 234, 525, 983,

Avgörande

(6)

136, 458, 736, 855, 872, 927,

Avhandling

(3)

227, 668, 777,

Avhandlingen

(1)

668,

Avhöras

(1)

290,

Avlyssnat

(1)

27,

Avlägsen

(1)

549,

Avlägsna

(2)

933, 1061,

Avlägsnade

(1)

62,

Avläsa

(2)

126, 1047,

Avmystifiera

(1)

224,

Avporträtterad

(1)

13,

Avrinningsområde

(1)

299,

Avrustat

(1)

24,

Avrustningen

(2)

878, 907,

Avsaknad

(1)

369,

Avsaknaden

(1)

604,

Avseende

(4)

521, 933, 1019, 1064,

Avseenden

(2)

180, 274,

Avseendet

(3)

358, 496, 569,

Avser

(15)

174, 191, 205, 219, 271, 549, 557, 587, 661, 773, 783, 823, 835, 873, 1020,

Avses

(4)

165, 466, 772, 828,

Avsett

(1)

823,

Avsides

(1)

706,

Avsikt

(3)

106, 165, 280,

Avsiktligt

(1)

990,

Avskaffa

(3)

131, 797, 1048,

Avskaffades

(1)

128,

Avskaffande

(3)

458, 844, 907,

Avskaffandet

(1)

529,

Avskaffas

(2)

158, 875,

Avskeda

(1)

614,

Avskedstal

(1)

842,

Avskiljt

(1)

771,

Avsluta

(1)

636,

Avslutade

(4)

499, 636, 1037, 1054,

Avslutar

(3)

298, 372, 1013,

Avslutas

(1)

462,

Avslutning

(2)

192, 492,

Avslutningar

(1)

62,

Avslutningsvis

(1)

6,

Avslöja

(1)

307,

Avslöjande

(2)

259, 352,

Avslöjandena

(2)

125, 411,

Avslöjar

(1)

305,

Avslöjare

(1)

253,

Avsn

(1)

540,

Avsnitt

(1)

792,

Avsnitten

(1)

421,

Avspeglar

(1)

771,

Avstyrt

(1)

696,

Avstå

(1)

403,

Avstånd

(1)

918,

Avstånden

(1)

545,

Avsände

(1)

284,

Avsåg

(3)

14, 227, 866,

Avtal

(13)

126, 131, 237, 458, 520, 557, 615, 631, 656, 855, 871,

Avtalat

(1)

8,

Avtalet

(10)

124, 126, 557, 610, 612, 618, 620, 896,

Avtalets

(3)

616, 620,

Avvecklas

(1)

840,

Avvikande

(1)

482,

Avvisa

(1)

331,

Avvisade

(1)

186,

Avvisades

(1)

600,

Avvisat

(2)

188, 581,

Avväpna

(1)

844,

Award

(2)

104, 818,

Axel

(6)

44, 792, 807, 808, 809, 812,

Axelmakterna

(1)

299,

Axes

(3)

792, 812,

Axla

(4)

190, 204, 224, 551,

Axlar

(10)

603, 790, 792, 804, 806, 807, 812, 822,

Axlarna

(5)

792, 804, 806, 812, 822,

Axlarnas

(1)

792,

Azur

(3)

1061, 1062, 1066,

Azurs

(1)

1064,

B

Babel

(1)

788,

Back

(1)

253,

Backarna

(1)

259,

Backlash

(1)

346,

Bad

(5)

296, 351, 473, 600, 742,

Badinrättningar

(1)

1025,

Bagaget

(1)

415,

Bagdad

(1)

305,

Bailey

(2)

613, 620,

Bakgrund

(1)

746,

Bakgrunden

(1)

867,

Bakom

(10)

17, 19, 45, 58, 174, 220, 474, 752, 878, 1037,

Bakre

(2)

287, 640,

Baku

(1)

868,

Balances

(1)

552,

Balansera

(4)

101, 232, 241, 570,

Balanseras

(1)

932,

Ballantine

(1)

834,

Balzac

(2)

62, 701,

Bamako

(11)

659, 660, 670, 680, 681, 682, 683, 684, 687, 689, 816,

Bandet

(2)

296, 480,

Bangalore

(2)

631,

Bangla

(1)

630,

Banken

(12)

112, 113, 114, 117, 119, 122,

Banker

(9)

109, 110, 121, 125, 131, 307, 499, 661, 958,

Bankerna

(3)

122, 123, 874,

Bankernas

(5)

115, 117, 131, 133,

Bankers

(1)

411,

Bankirerna

(2)

116, 131,

Bankirers

(1)

557,

Bankräntorna

(1)

128,

Bankskatt

(2)

129,

Bankskatteintäkterna

(1)

132,

Bankskatten

(1)

131,

Banktjänstemännen

(1)

131,

Bankväsende

(1)

128,

Bankväsendet

(1)

121,

Bar

(1)

62,

Bara

(92)

31, 32, 33, 34, 58, 75, 98, 106, 129, 180, 187, 218, 236, 243, 255, 256, 293, 296, 297, 303, 304, 311, 332, 334, 338, 339, 343, 361, 367, 388, 390, 410, 415, 419, 426, 431, 456, 458, 462, 479, 482, 487, 488, 493, 502, 516, 519, 558, 564, 584, 591, 630, 631, 645, 667, 676, 681, 682, 688, 699, 721, 744, 747, 749, 757, 788, 829, 843, 859, 861, 872, 875, 886, 927, 928, 939, 952, 962, 993, 1002, 1012, 1033, 1049, 1061, 1063,

Barack

(2)

873,

Baratin

(2)

136, 299,

Barberare

(1)

640,

Bargums

(1)

414,

Barinov

(1)

423,

Barkade

(1)

842,

Barlow

(1)

554,

Barn

(7)

509, 614, 645, 676, 677, 780, 809,

Barnbarn

(2)

404, 676,

Barnbok

(1)

317,

Barndom

(4)

220, 270, 511, 1021,

Barnen

(3)

42, 614, 693,

Barnmorska

(1)

529,

Barnsligheten

(1)

1001,

Barnuppfostran

(1)

448,

Base

(1)

757,

Baserade

(1)

210,

Baserar

(2)

230, 771,

Baskunskaper

(1)

685,

Bastant

(1)

73,

Bastiat

(3)

616, 617,

Bateson

(4)

833, 834, 835, 905,

Battuta

(1)

701,

Beakta

(1)

884,

Beaktade

(1)

235,

Beboerne

(1)

1066,

Became

(1)

717,

Because

(2)

341, 728,

Become

(1)

281,

Becoming

(1)

777,

Bedömer

(1)

1062,

Been

(4)

281, 394, 395, 451,

Befann

(1)

658,

Befattar

(1)

466,

Befattning

(2)

863,

Befinner

(5)

149, 197, 272, 524, 1061,

Befintliga

(1)

890,

Befolkning

(2)

875, 941,

Befolkningen

(3)

193, 498, 945,

Befria

(2)

516, 1065,

Befriande

(1)

178,

Befriats

(1)

798,

Befrielseteologiskt

(1)

605,

Befryndad

(1)

338,

Befängt

(1)

246,

Befästa

(1)

379,

Befäster

(2)

216, 993,

Begav

(1)

306,

Begrepp

(20)

102, 176, 180, 188, 223, 224, 227, 248, 436, 442, 619, 634, 750, 770, 772, 875, 878, 930,

Begreppen

(5)

162, 204, 238, 655, 1025,

Begreppet

(30)

31, 51, 52, 102, 175, 188, 224, 254, 262, 313, 561, 562, 563, 586, 619, 632, 655, 721, 783, 807, 842, 875, 929, 930, 940,

Begreppets

(2)

166, 240,

Begreppsparet

(1)

766,

Begreppsrevidering

(1)

239,

Begreppsutredning

(1)

170,

Begripa

(4)

21, 493, 906, 931,

Begriper

(4)

378, 391, 580, 821,

Begripligt

(1)

929,

Begrunda

(1)

312,

Begränsa

(1)

529,

Begränsad

(3)

234, 303, 668,

Begränsade

(2)

150, 235,

Begränsas

(2)

247, 383,

Begränsat

(2)

773, 788,

Begränsning

(2)

227, 381,

Begränsningar

(2)

483, 521,

Begyndelsen

(1)

84,

Begynnelsen

(1)

82,

Begäran

(2)

282, 478,

Behagliga

(1)

789,

Behandla

(2)

531, 532,

Behandlar

(5)

5, 125, 227, 388, 777,

Behandlas

(2)

809, 847,

Behandling

(2)

258, 781,

Behaviour

(1)

834,

Behov

(17)

33, 80, 123, 419, 421, 495, 543, 556, 573, 672, 711, 773, 775, 776, 799, 811,

Behoven

(3)

624, 775, 811,

Behovet

(4)

100, 543, 859, 959,

Behändig

(1)

979,

Behåll

(1)

878,

Behålla

(1)

747,

Behållare

(1)

663,

Behållarens

(1)

663,

Behörighetsvillkor

(1)

219,

Behöva

(4)

517, 591, 676, 1003,

Behövas

(6)

98, 567, 624, 683, 931, 962,

Behövde

(2)

187, 663,

Behövdes

(1)

263,

Behöver

(47)

24, 33, 63, 65, 116, 223, 236, 272, 292, 296, 343, 361, 381, 384, 420, 450, 487, 567, 592, 667, 699, 767, 770, 772, 777, 783, 788, 807, 808, 822, 844, 850, 861, 887, 907, 908, 932, 936, 1011, 1045, 1047, 1053,

Behövliga

(1)

359,

Behövs

(20)

57, 107, 117, 123, 146, 180, 199, 201, 210, 219, 236, 265, 333, 456, 591, 676, 809, 839, 898, 1047,

Behövt

(1)

279,

Being

(5)

281, 346, 396, 759,

Bejaka

(1)

196,

Bejakande

(1)

221,

Bekant

(7)

174, 303, 568, 691, 842, 885,

Bekanta

(2)

448, 1024,

Bekantskap

(2)

303, 1024,

Bekantskapen

(1)

529,

Bekostar

(2)

42, 43,

Bekostnad

(1)

561,

Bekräfta

(1)

522,

Bekräftade

(1)

530,

Bekräftar

(1)

216,

Bekräftas

(1)

194,

Bekymrar

(1)

461,

Bekämpa

(1)

307,

Bekämpas

(1)

581,

Bekämpning

(1)

224,

Bel

(1)

535,

Belagts

(1)

493,

Belasta

(2)

206, 223,

Belem

(2)

816, 827,

Belgiens

(1)

600,

Belgiska

(1)

786,

Belysning

(1)

616,

Belägg

(1)

843,

Bemannad

(1)

640,

Bemärkelse

(4)

102, 136, 274, 631,

Bemödanden

(1)

854,

Bemödar

(1)

299,

Bemöter

(1)

676,

Ben

(2)

84, 502,

Benjamin

(2)

43, 483,

Benji

(1)

1062,

Benägen

(1)

519,

Benämning

(1)

3,

Benämningen

(1)

872,

Benämns

(1)

382,

Ber

(1)

890,

Bere

(1)

84,

Beredd

(1)

284,

Beredda

(4)

99, 262, 580, 894,

Beredskap

(1)

632,

Berkeley

(1)

97,

Berlain

(2)

613, 618,

Berlinmuren

(1)

605,

Berlinmurens

(1)

583,

Berndtson

(1)

60,

Bernhard

(1)

254,

Bero

(2)

789, 855,

Beroende

(4)

167, 446, 456, 798,

Beror

(11)

199, 379, 412, 446, 472, 557, 668, 822, 837, 843,

Bertelsmann

(4)

1017, 1023, 1026,

Bertelsmannen

(1)

1023,

Bertelsmanns

(1)

610,

Bertolt

(1)

523,

Beräknat

(1)

706,

Beräkningar

(2)

299, 479,

Berätta

(2)

679, 1033,

Berättade

(3)

636, 888, 1002,

Berättar

(5)

654, 673, 684, 696, 986,

Berättas

(1)

676,

Berättelse

(1)

676,

Berättelser

(3)

678, 959,

Berättelserna

(1)

381,

Berättigade

(1)

205,

Berömda

(8)

4, 73, 227, 240, 241, 342, 527, 616,

Berömde

(1)

173,

Berör

(4)

529, 668, 928,

Besitta

(1)

227,

Besitter

(1)

1032,

Besittning

(1)

831,

Beskattningen

(1)

131,

Beskrev

(3)

106, 439, 509,

Beskriva

(6)

102, 223, 227, 260, 561, 586,

Beskrivas

(2)

220, 263,

Beskriver

(3)

174, 313, 1061,

Beskrivit

(1)

582,

Beskrivning

(5)

119, 261, 262, 503, 781,

Beskrivningar

(1)

556,

Beskrivningen

(1)

783,

Beskrivs

(3)

60, 228, 277,

Beskyddare

(3)

190, 191, 204,

Beslag

(3)

44, 74, 285,

Beslut

(8)

173, 373, 496, 591, 600, 650, 682, 958,

Besluta

(1)

153,

Beslutats

(1)

786,

Beslutet

(1)

786,

Beslutninger

(1)

498,

Beslutningsprosesser

(1)

498,

Beslutsfattandet

(6)

142, 143, 155, 157, 227, 800,

Beslutsfattare

(2)

153, 953,

Beslutsfattares

(1)

957,

Beslutsfattarna

(1)

446,

Beslutsfattarnas

(1)

153,

Beslutsrätten

(1)

958,

Besläktat

(1)

946,

Beslöt

(6)

280, 361, 781, 812, 1011, 1031,

Beslöts

(1)

786,

Best

(5)

43, 283, 287, 398, 962,

Beste

(1)

1044,

Bestickande

(1)

524,

Bestod

(3)

187, 592, 1033,

Bestraffning

(1)

296,

Bestseller

(1)

1027,

Bestycka

(1)

43,

BESTÅR

(1)

508,

Beställa

(2)

415, 744,

Bestämd

(2)

145, 1062,

Bestämde

(1)

188,

Bestämma

(3)

166, 495, 867,

Bestämmanderätt

(1)

867,

Bestämmer

(6)

180, 355, 370, 846, 931, 1063,

Bestäms

(3)

555, 624, 1047,

Bestämt

(6)

14, 17, 35, 188, 581, 792,

Beständigt

(1)

524,

Bestå

(4)

78, 188, 815, 875,

Bestående

(9)

105, 573, 747, 775, 781, 839, 848, 850, 1042,

Består

(22)

37, 56, 104, 119, 139, 148, 215, 232, 236, 296, 414, 516, 750, 758, 770, 817, 824, 846, 903, 905, 906,

Besvara

(4)

423, 532, 540, 755,

Besvarade

(1)

98,

Besvarar

(1)

78,

Besvaras

(1)

776,

Besvikna

(1)

890,

Besvärjelser

(1)

663,

Besvärlig

(1)

867,

Besvärligt

(1)

457,

Besättning

(1)

525,

Besök

(4)

456, 515, 888, 987,

Besöka

(1)

366,

Besökare

(3)

115, 343, 444,

Besökarnas

(1)

496,

Besöker

(1)

713,

Besökt

(1)

676,

Besökte

(1)

701,

Betala

(5)

77, 410, 994, 1033, 1039,

Betalar

(4)

639, 641, 645,

Betald

(1)

268,

Betalt

(1)

1056,

Bete

(11)

31, 33, 34, 44, 136, 322, 534,

Betecknar

(1)

549,

Betecknas

(1)

60,

Betecknat

(1)

582,

Beteckning

(1)

520,

Beteckningen

(3)

872, 976,

Beteende

(1)

834,

Beter

(1)

534,

Betinga

(1)

843,

Betjäna

(3)

537, 630, 924,

Betjänar

(3)

624, 656, 701,

Betona

(1)

442,

Betonade

(1)

619,

Betonar

(3)

668, 839, 849,

Betonas

(2)

456, 884,

Betrakta

(4)

432, 540, 951, 962,

Betraktad

(1)

908,

Betraktar

(3)

23, 234, 893,

Betraktas

(7)

103, 188, 261, 443, 471, 668, 817,

Betrakter

(1)

498,

Beträda

(1)

284,

Beträffande

(7)

181, 468, 523, 540, 783, 907, 1044,

Beträffar

(8)

200, 373, 379, 404, 783, 787, 905, 1056,

Bett

(1)

353,

Better

(1)

846,

Betvivla

(1)

786,

Between

(1)

812,

Betydande

(6)

165, 167, 177, 181, 200, 305,

Betydde

(1)

591,

Betydelse

(14)

14, 65, 100, 104, 200, 254, 381, 519, 628, 764, 887, 892, 927, 1025,

Betydelsefull

(1)

906,

Betydelsen

(4)

245, 248, 274,

Betydelserna

(1)

884,

Betydelsers

(1)

1001,

Betyder

(10)

163, 175, 233, 438, 479, 489, 775, 867, 870, 885,

Betydligt

(3)

81, 885,

Betygelser

(1)

1026,

Betänka

(1)

457,

Betänkande

(1)

149,

Betänkligt

(1)

256,

Beundrar

(1)

987,

Beundrare

(1)

259,

Bevaka

(2)

227, 683,

Bevara

(9)

37, 115, 133, 223, 263, 544, 624, 757, 903,

Bevarande

(1)

98,

Bevarandet

(3)

119, 794, 904,

Bevarar

(1)

978,

Bevaras

(1)

543,

Bevare

(2)

205, 787,

Beviljas

(1)

694,

Beviljat

(1)

499,

Bevis

(2)

550, 736,

Bevisar

(2)

593, 927,

Bevisas

(1)

39,

Bevisat

(1)

978,

Bevisligen

(1)

734,

Beväpnade

(1)

607,

Beyond

(1)

827,

BHS

(1)

355,

Bibel

(1)

1014,

Bibelcitat

(1)

556,

Biblio

(1)

42,

Bibliofiliens

(1)

85,

Bibliography

(1)

654,

Biblioteca

(1)

914,

Bibliotek

(149)

1, 4, 16, 17, 22, 23, 24, 33, 35, 37, 41, 59, 66, 71, 74, 85, 105, 109, 110, 113, 115, 121, 133, 136, 161, 171, 196, 215, 223, 268, 271, 272, 275, 276, 285, 299, 332, 355, 366, 379, 450, 451, 456, 503, 504, 507, 508, 516, 517, 527, 532, 534, 546, 551, 573, 623, 625, 628, 633, 635, 648, 650, 656, 658, 665, 673, 675, 678, 681, 688, 698, 699, 704, 705, 706, 711, 714, 716, 722, 724, 729, 730, 742, 747, 753, 767, 776, 779, 783, 789, 824, 848, 849, 854, 879, 884, 903, 917, 920, 922, 924, 929, 931, 932, 946, 947, 948, 950, 962, 993, 1000, 1013, 1025, 1026, 1030, 1039, 1061,

BIBLIOTEK

(1)

24,

Bibliotekansatte

(1)

498,

Bibliotekarene

(1)

1066,

Bibliotekarenes

(1)

1066,

Bibliotekarforbundet

(1)

498,

Bibliotekarie

(17)

24, 105, 158, 252, 253, 259, 293, 310, 329, 361, 490, 624, 680, 758, 887, 907, 1003,

Bibliotekariefederationen

(1)

625,

Bibliotekarien

(31)

24, 61, 62, 63, 97, 157, 253, 263, 313, 369, 387, 420, 443, 633, 648, 657, 750, 751, 756, 783, 863, 905, 907, 909, 1024,

Bibliotekariens

(4)

252, 260, 264, 664,

Bibliotekarieorganisationen

(1)

369,

Bibliotekarieorganisationerna

(1)

538,

Bibliotekarieprofessionen

(1)

897,

Bibliotekarier

(55)

9, 105, 108, 196, 234, 253, 259, 265, 271, 272, 302, 315, 343, 347, 358, 363, 367, 466, 497, 507, 517, 521, 523, 556, 573, 624, 626, 681, 683, 727, 731, 757, 758, 765, 782, 785, 789, 848, 852, 854, 861, 878, 886, 1006, 1044, 1053, 1055, 1061, 1062,

BIBLIOTEKARIERNA

(1)

513,

Bibliotekarierna

(101)

24, 45, 46, 47, 52, 56, 60, 64, 69, 98, 99, 107, 133, 139, 152, 153, 159, 207, 234, 236, 249, 255, 262, 263, 272, 292, 339, 371, 372, 373, 399, 403, 406, 428, 431, 446, 457, 470, 508, 516, 524, 529, 531, 532, 537, 551, 555, 570, 625, 628, 648, 650, 655, 656, 661, 675, 681, 699, 717, 747, 751, 753, 761, 777, 781, 837, 850, 852, 854, 879, 887, 890, 897, 902, 905, 907, 931, 962, 1012, 1022, 1024, 1057, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,

BIBLIOTEKARIERNAS

(1)

508,

Bibliotekariernas

(41)

48, 49, 63, 73, 99, 107, 147, 208, 236, 237, 250, 262, 272, 276, 302, 313, 350, 376, 379, 382, 409, 456, 499, 515, 516, 520, 524, 625, 632, 752, 757, 783, 850, 855, 888, 907, 1064,

Bibliotekariers

(1)

358,

Bibliotekarieverkstaden

(1)

572,

Bibliotekarieyrket

(1)

536,

Bibliotekarieyrkets

(2)

475, 546,

Biblioteken

(96)

5, 24, 52, 60, 63, 64, 98, 105, 122, 193, 205, 206, 209, 210, 219, 220, 221, 222, 223, 234, 276, 292, 308, 331, 338, 349, 352, 355, 360, 370, 371, 429, 431, 456, 475, 495, 505, 547, 557, 559, 628, 631, 652, 662, 663, 670, 672, 677, 682, 684, 685, 699, 753, 785, 850, 877, 888, 890, 893, 897, 1012, 1020, 1021, 1023, 1025, 1031, 1039, 1042, 1044, 1045, 1046, 1048, 1052,

Bibliotekene

(3)

498,

Bibliotekens

(39)

24, 65, 74, 78, 79, 85, 133, 136, 150, 219, 221, 230, 272, 276, 298, 300, 311, 313, 338, 358, 446, 492, 559, 623, 624, 636, 667, 668, 685, 699, 700, 767, 771, 919, 1031,

Biblioteker

(1)

84,

BIBLIOTEKET

(3)

8, 72, 1068,

Biblioteket

(279)

4, 6, 15, 24, 36, 58, 60, 64, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 82, 83, 96, 97, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 111, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 136, 139, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 159, 160, 190, 191, 193, 194, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 226, 227, 229, 230, 232, 236, 270, 271, 274, 275, 277, 280, 293, 299, 303, 304, 307, 332, 333, 342, 365, 366, 369, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 387, 405, 406, 420, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 443, 446, 456, 457, 490, 491, 493, 494, 497, 498, 500, 506, 507, 516, 524, 527, 529, 531, 532, 535, 539, 542, 543, 544, 545, 547, 552, 555, 556, 557, 559, 563, 565, 629, 630, 633, 649, 650, 656, 672, 675, 676, 699, 701, 706, 719, 720, 721, 725, 742, 744, 751, 753, 757, 769, 777, 782, 783, 788, 815, 849, 878, 891, 893, 895, 896, 898, 902, 905, 906, 914, 918, 920, 921, 923, 925, 928, 930, 931, 934, 946, 956, 958, 983, 989, 1000, 1001, 1002, 1015, 1017, 1028, 1033, 1057,

Bibliotekets

(64)

24, 37, 77, 78, 83, 103, 118, 119, 120, 139, 145, 193, 196, 200, 205, 215, 216, 224, 225, 234, 240, 341, 343, 378, 379, 384, 405, 406, 451, 457, 496, 522, 529, 537, 541, 547, 555, 557, 558, 628, 629, 651, 658, 668, 677, 678, 681, 718, 721, 744, 752, 849, 852, 921, 926, 936, 959, 1033,

Bibliotekforening

(1)

498,

Bibliotekforum

(3)

267, 1030, 1044,

Bibliotekiserat

(1)

23,

Bibliotekorganisasjonene

(1)

498,

Biblioteksaktivist

(3)

3, 727,

Biblioteksaktivisten

(1)

1,

Biblioteksaktivister

(1)

854,

Biblioteksanställda

(1)

219,

Biblioteksanvändare

(1)

921,

Biblioteksatlas

(1)

523,

Biblioteksauditorium

(1)

27,

Biblioteksbesökarna

(2)

340, 532,

Biblioteksbesökarnas

(1)

897,

Biblioteksbuss

(1)

369,

Biblioteksbussen

(1)

366,

Biblioteksbyggnad

(1)

852,

Biblioteksbyggnaderna

(1)

505,

Biblioteksböcker

(2)

64, 1024,

Bibliotekschef

(2)

60, 67,

Bibliotekscheferna

(1)

367,

Biblioteksdrömmen

(1)

726,

Biblioteksfackets

(1)

919,

Biblioteksfolket

(4)

201, 430, 686, 750,

Biblioteksforskaren

(1)

668,

Biblioteksförening

(4)

8, 251, 632, 888,

Biblioteksföreningarna

(1)

369,

Biblioteksföreningarnas

(1)

877,

Biblioteksföreningen

(4)

403, 404, 625, 757,

Biblioteksföreningens

(3)

97, 783, 907,

Biblioteksförenings

(2)

85, 515,

Biblioteksförhållandena

(1)

636,

Bibliotekshistorisk

(1)

546,

Bibliotekshus

(1)

931,

Bibliotekshyllan

(1)

77,

Biblioteksinstitutionen

(3)

205, 904, 907,

Bibliotekskaf

(1)

65,

Bibliotekskonsortiet

(1)

1042,

Bibliotekskort

(2)

1002, 1033,

Bibliotekskortet

(2)

989, 1033,

Bibliotekskraft

(3)

915, 919, 959,

Bibliotekskund

(1)

921,

Bibliotekskunden

(1)

62,

Bibliotekskunder

(2)

196, 921,

Bibliotekskunskap

(2)

85,

Bibliotekslag

(2)

222,

Bibliotekslagar

(1)

635,

Bibliotekslagstiftning

(1)

219,

Biblioteksledning

(2)

711,

Biblioteksläget

(2)

687, 698,

Biblioteksmakt

(6)

104, 207, 222, 223, 249, 892,

Biblioteksmakten

(9)

158, 193, 199, 219, 230, 235, 236, 384, 1067,

Biblioteksmedlemmar

(1)

921,

Biblioteksmetaforen

(4)

73, 268, 270, 726,

Biblioteksmänskor

(1)

626,

Biblioteksnät

(2)

276, 656,

Biblioteksnätverket

(1)

36,

Bibliotekspersonalen

(1)

193,

Bibliotekspersonalens

(2)

193, 764,

Bibliotekspolicy

(1)

650,

Bibliotekspolitiker

(1)

229,

Biblioteksproffs

(1)

67,

Biblioteksprojekt

(2)

64, 999,

Biblioteksrelaterade

(1)

785,

Biblioteksrörelse

(1)

711,

Bibliotekssamfundet

(1)

625,

Bibliotekssektorns

(1)

1022,

Biblioteksservice

(2)

682, 685,

Biblioteksspecialisten

(1)

451,

Bibliotekssystemet

(1)

338,

Bibliotekstanken

(1)

849,

Bibliotekstjänst

(1)

85,

Bibliotekstjänstemän

(1)

302,

Bibliotekstjänsten

(1)

438,

Bibliotekstraditionerna

(1)

83,

Biblioteksutvecklingen

(2)

74, 132,

Biblioteksverkstaden

(2)

680, 683,

Biblioteksvetaren

(1)

962,

Biblioteksvetenskap

(4)

267, 508, 636,

Biblioteksvetenskapen

(5)

272, 475, 521, 930,

Biblioteksvetenskapens

(2)

516, 930,

Biblioteksvetenskapliga

(4)

24, 72, 555, 909,

Biblioteksvisioner

(3)

4, 54, 924,

Biblioteksvärlden

(1)

1021,

Biblioteksväsen

(1)

230,

Biblioteksväsende

(1)

688,

Biblioth

(7)

136, 158, 299, 313, 852,

BIBLIOTH

(2)

546, 710,

Bibliotheque

(1)

135,

BIBLIST

(9)

302, 338, 350, 360, 361, 409, 1021, 1052,

BIBLISTs

(2)

302, 1021,

Biblo

(2)

976,

Bidra

(11)

98, 333, 431, 471, 489, 490, 493, 516, 529, 811, 1053,

Bidrag

(3)

9, 791, 802,

Bidragen

(1)

73,

Bidragit

(1)

422,

Bidrar

(5)

140, 218, 472, 547, 676,

Bidratt

(1)

498,

Bidrog

(1)

854,

Bifogar

(1)

317,

Biggest

(1)

846,

Bihang

(1)

520,

Bihar

(1)

635,

Bil

(1)

68,

Bilarna

(1)

68,

Bilda

(8)

33, 232, 255, 279, 543, 567, 831,

Bildad

(2)

31,

Bildade

(2)

32, 359,

Bildar

(9)

140, 229, 241, 276, 406, 545, 773, 806,

Bildat

(1)

31,

Bildats

(1)

422,

Bildcollage

(1)

26,

Bilden

(2)

241, 635,

Bilder

(3)

33, 426, 767,

Bildligt

(1)

502,

Bildning

(16)

4, 16, 24, 31, 35, 37, 44, 45, 48, 51, 52, 98, 210, 333, 1026,

Bildningen

(1)

51,

Bildningens

(1)

37,

Bildnings

(1)

210,

Bildningsförbund

(1)

3,

Bildningsväg

(1)

35,

Bilen

(1)

68,

Biljardsalar

(1)

1025,

Bill

(5)

33, 783, 996,

Billig

(1)

979,

Bindande

(1)

736,

Bindas

(1)

232,

Binds

(1)

296,

Bing

(3)

1061, 1066,

Bings

(1)

1063,

Biografi

(1)

768,

Biografin

(1)

1027,

Biologisk

(1)

794,

Biologiska

(1)

104,

Biosfären

(1)

547,

Birgitta

(1)

1052,

Bis

(11)

161, 203, 204, 214, 226, 456, 671, 672, 723, 1024,

Bistånd

(1)

456,

Bit

(3)

40, 183, 1052,

Bita

(2)

177, 412,

Bitar

(1)

6,

Bjuder

(1)

122,

Björck

(1)

170,

Björcks

(1)

170,

Björklund

(1)

419,

Black

(1)

781,

Blair

(2)

738, 753,

Blanc

(1)

556,

Bland

(27)

19, 30, 58, 61, 106, 142, 288, 355, 360, 380, 430, 473, 520, 545, 557, 604, 618, 633, 652, 750, 818, 852, 874, 877, 983, 1011,

Blandar

(1)

931,

Blandas

(1)

390,

Blanka

(1)

483,

Blekna

(1)

491,

Blev

(9)

84, 208, 249, 542, 583, 654, 691, 827, 1036,

Bli

(45)

4, 5, 14, 32, 46, 101, 136, 139, 187, 188, 201, 207, 208, 209, 220, 292, 297, 333, 371, 372, 420, 467, 496, 546, 569, 573, 591, 593, 621, 630, 730, 747, 815, 835, 850, 874, 921, 936, 958, 1000, 1003, 1039,

Blick

(2)

667, 987,

Blickande

(1)

106,

Blid

(1)

313,

Blind

(1)

668,

Bliotekarierna

(1)

424,

Blir

(33)

21, 23, 100, 144, 205, 247, 331, 358, 382, 419, 436, 488, 523, 536, 550, 569, 573, 579, 677, 696, 732, 733, 858, 884, 906, 907, 978, 991, 1001, 1021, 1037, 1039,

Blivande

(1)

747,

Blivit

(14)

41, 102, 147, 151, 215, 274, 412, 490, 664, 672, 716, 887, 1013,

Block

(2)

341, 840,

Blockera

(3)

334, 367, 496,

Blockerat

(1)

340,

Blockeringarna

(1)

369,

Blockgränser

(1)

583,

Blocks

(1)

336,

Blog

(2)

394,

Blogg

(3)

341, 496, 569,

Bloggade

(1)

113,

Bloggar

(3)

102, 540,

Bloggen

(1)

535,

Blogginlägg

(1)

239,

Bloggsfären

(1)

540,

Blommor

(1)

19,

Blot

(1)

84,

Blott

(4)

544, 557, 922, 996,

Blowing

(1)

346,

Bluefire

(1)

1037,

Bly

(1)

258,

Blyg

(1)

65,

Blyton

(1)

701,

Bläckfisk

(1)

514,

Bläddra

(1)

425,

Blänker

(1)

322,

Blå

(1)

502,

Board

(1)

281,

Bodar

(1)

640,

Boiling

(1)

281,

Bojen

(1)

525,

Bok

(59)

3, 7, 8, 14, 62, 64, 71, 77, 85, 226, 275, 313, 410, 415, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 429, 451, 473, 493, 505, 510, 528, 544, 658, 777, 814, 843, 877, 901, 930, 947, 948, 987, 988, 1006, 1011, 1012, 1014, 1027, 1039, 1042, 1054, 1056, 1057, 1061,

BOK

(2)

24,

Boka

(1)

280,

Bokbransje

(1)

1030,

Bokbuss

(2)

700, 703,

Bokbussen

(5)

42, 44, 701, 702, 704,

Bokbussens

(2)

702,

Bokdebatten

(1)

1052,

Bokdyrkan

(1)

527,

BOKEN

(1)

960,

Boken

(51)

7, 8, 67, 70, 71, 73, 74, 240, 414, 415, 420, 421, 426, 443, 473, 515, 521, 527, 701, 830, 894, 925, 979, 982, 990, 1003, 1005, 1009, 1011, 1013, 1020, 1031, 1032, 1033, 1036, 1037, 1039, 1047, 1052, 1053, 1054,

Bokens

(9)

4, 6, 73, 414, 511, 1033, 1047, 1054, 1057,

Bokfunktionen

(1)

415,

Bokförarfunktion

(1)

667,

Bokföring

(6)

544, 659, 660, 661, 668,

Bokföringen

(1)

662,

Bokföringsexpert

(1)

185,

Bokförlag

(5)

986, 990, 1017, 1033, 1039,

Bokförlagen

(1)

994,

Bokförlaget

(1)

142,

Bokförvärvare

(1)

409,

Bokförvärvets

(2)

408, 418,

Bokhandel

(2)

77,

Bokhyllan

(1)

19,

Bokhållare

(1)

661,

Bokhålleriet

(1)

662,

Bokindustrin

(2)

1039,

Bokläsning

(1)

24,

Boklåda

(1)

1004,

Boklån

(3)

1029, 1037, 1039,

Bokmarknaden

(1)

1057,

Bokmärken

(1)

45,

Bokomslaget

(1)

414,

Bokprogrammet

(1)

992,

Boks

(2)

422, 1011,

Bokskapare

(2)

415, 419,

Bokskrivandet

(2)

35, 1014,

Bokstavligen

(2)

242, 299,

Bokstavstecken

(2)

479,

Boksutgivningen

(1)

1052,

Boktitlar

(2)

64, 1045,

Boktryckare

(1)

77,

Boktryckaren

(1)

1021,

Bokversionen

(3)

1012, 1031, 1039,

Bokversioner

(1)

1010,

Bolag

(9)

187, 307, 614, 815, 871, 872, 874, 1027,

Bolagen

(1)

872,

Bolagens

(2)

589, 610,

Bolaget

(2)

182, 287,

Bolagets

(4)

182, 185, 187,

Bolags

(1)

610,

Bollen

(1)

259,

BOMBE

(1)

45,

BOMBER

(1)

47,

Bombskyddad

(1)

298,

Bombskyddet

(1)

299,

Bommar

(1)

1038,

Bonde

(1)

614,

Boning

(1)

371,

Bonn

(1)

581,

Bonnier

(1)

1005,

Bonniers

(3)

278, 1033, 1039,

Bonus

(1)

861,

Book

(4)

265, 281, 1049,

Bookkeeping

(1)

660,

Books

(9)

64, 77, 281, 293, 781, 925, 1005, 1011,

Boote

(1)

43,

Boplatser

(1)

296,

Bor

(4)

59, 252, 640, 645,

Bord

(1)

1013,

Borde

(84)

47, 106, 107, 108, 114, 115, 123, 129, 131, 136, 152, 153, 180, 188, 196, 203, 205, 220, 221, 237, 252, 255, 287, 292, 338, 358, 369, 381, 389, 402, 403, 405, 406, 424, 429, 461, 490, 516, 529, 531, 558, 568, 581, 624, 633, 648, 650, 681, 721, 751, 758, 761, 766, 767, 769, 770, 785, 786, 791, 809, 837, 848, 863, 878, 885, 898, 901, 907, 918, 957, 962, 1003, 1017, 1046, 1048,

borde vara

(1)

493,

Bordeller

(1)

1025,

Bordet

(1)

21,

Bordsdator

(1)

1035,

Bordsdatorn

(1)

1037,

Borgar

(1)

557,

Borgerskapet

(1)

240,

Borges

(2)

299, 788,

Borgmästare

(6)

47, 458, 605,

Borna

(1)

265,

Borrbrunnen

(2)

694,

Bort

(8)

325, 634, 638, 728, 815, 841, 1026,

Bortom

(5)

104, 678, 753, 823, 1031,

Bortse

(1)

905,

Bortser

(2)

296, 939,

Bortåt

(1)

603,

Borås

(1)

355,

Bostad

(3)

673, 795, 807,

Bostäder

(3)

775, 780, 807,

Bosätta

(1)

796,

Bot

(2)

585, 711,

Botaniken

(1)

277,

Both

(2)

396, 717,

Botswana

(5)

105, 625, 676, 888,

Botten

(1)

885,

Bottnar

(1)

472,

Bowerman

(3)

97, 98,

Bowermans

(1)

97,

Boxarna

(1)

854,

Bra

(21)

31, 43, 45, 78, 265, 284, 429, 567, 573, 638, 789, 828, 946, 979, 1003, 1004, 1027, 1044, 1052, 1053,

Bradley

(7)

306, 331, 369, 437, 444, 499,

Braithwaite

(1)

557,

Branch

(2)

245, 248,

Branschen

(1)

1049,

Brasil

(1)

827,

Brasilianska

(3)

602, 604, 827,

Brasilianske

(1)

818,

Brasilien

(3)

593, 597, 599,

Brazilian

(1)

827,

Brechts

(1)

523,

Bred

(1)

581,

Breda

(3)

27, 550, 580,

Bredare

(1)

469,

Bredvid

(2)

642, 741,

Brev

(4)

304, 855, 885, 1013,

Brevet

(1)

855,

Brevroman

(1)

1009,

Brevskrivare

(1)

62,

Brevväxling

(1)

251,

Brewster

(2)

64, 904,

Briet

(5)

313, 648, 750, 764,

Briets

(1)

750,

Briljant

(1)

847,

Brin

(5)

281, 284, 293,

Bringas

(1)

442,

Bringe

(1)

498,

Brist

(3)

58, 685,

Bristande

(1)

636,

Brister

(2)

585, 620,

Britannica

(1)

490,

British

(2)

133, 451,

Brittisk

(1)

901,

Brittiska

(3)

451, 577, 613,

Bron

(1)

638,

Bror

(1)

33,

Broschyrer

(4)

741, 767, 854,

Brott

(2)

493, 992,

Brottsligt

(1)

994,

Brottsundersökningar

(1)

181,

Brown

(1)

129,

Browning

(1)

77,

Browns

(2)

129, 1027,

Bruk

(5)

415, 546, 555, 958, 959,

Brukade

(1)

1008,

Brukar

(11)

227, 505, 520, 543, 550, 561, 610, 692, 786, 922, 1067,

Brukbarhet

(2)

165, 177,

Bruker

(1)

962,

Brukerne

(1)

962,

Bruksanvisning

(1)

512,

Brukte

(1)

1066,

Bruno

(2)

298, 299,

Brydde

(1)

854,

Bryggeriet

(1)

694,

Bryssel

(1)

654,

Bryta

(3)

376, 564, 835,

Bryter

(2)

607, 886,

Brytningsperiod

(1)

445,

Brännas

(1)

527,

Bråkdel

(2)

304, 584,

Bröder

(1)

688,

Bröderna

(1)

339,

Bröstfickan

(1)

62,

BTJ

(1)

229,

Budskap

(2)

509, 678,

Budskapen

(1)

678,

Budskapet

(1)

696,

Buga

(2)

40, 41,

Bugar

(1)

20,

Building

(1)

281,

Bullar

(1)

372,

Buller

(1)

627,

Bundet

(1)

148,

Bundna

(1)

872,

Bunker

(1)

298,

Bunt

(1)

45,

Bureau

(1)

1022,

Burke

(1)

240,

Burkina

(2)

687, 698,

Burkinab

(1)

700,

Bus

(1)

42,

Bush

(3)

44, 125, 753,

Bushs

(1)

73,

Buske

(1)

19,

Bussen

(1)

687,

But

(3)

287, 846,

Butik

(1)

423,

Butiker

(1)

640,

Butikshyllor

(1)

423,

Byar

(1)

458,

Byborna

(1)

694,

Bychefen

(1)

696,

Bygd

(1)

946,

Bygga

(14)

105, 223, 236, 299, 593, 678, 716, 782, 831, 922, 958, 1027, 1033, 1046,

Byggarbetsplats

(1)

627,

Byggare

(1)

270,

Byggas

(4)

456, 556, 631, 792,

Byggd

(1)

1027,

Byggde

(2)

30, 1024,

Byggdes

(1)

640,

Bygger

(20)

142, 157, 239, 251, 302, 457, 555, 668, 772, 777, 791, 801, 841, 931, 953, 959, 1020, 1030,

Byggnad

(1)

158,

Byggnader

(2)

79, 931,

Byggs

(2)

43, 716,

Byggstenen

(1)

591,

Byggt

(3)

131, 793, 931,

Byggts

(3)

520, 635, 773,

Byn

(3)

229, 692, 693,

Byns

(3)

693, 695,

Byråkrat

(1)

537,

Byråkratens

(1)

444,

Byråkrater

(2)

223, 271,

Byråkrati

(3)

271, 535, 777,

Byråkratiet

(1)

535,

Byråkratisk

(1)

274,

Byråkratiska

(2)

206, 893,

Byskolan

(1)

693,

Byta

(1)

948,

Bytas

(2)

581, 976,

Bytet

(1)

296,

BÖCKER

(2)

24, 47,

Bägare

(1)

584,

Bägge

(6)

105, 121, 196, 587, 905, 974,

Bär

(2)

636, 704,

Bära

(2)

51, 645,

Bärare

(2)

119, 263,

Bärbara

(1)

976,

Bäst

(4)

103, 206, 382, 502,

Bästa

(7)

33, 292, 352, 363, 490, 570, 831,

Bästas

(1)

701,

Bästsäljare

(1)

1045,

Bättre

(15)

31, 45, 123, 197, 206, 262, 469, 479, 573, 655, 792, 846, 926, 978, 979,

Bävar

(1)

33,

Båda

(7)

108, 117, 255, 588, 680, 843, 946,

Både

(19)

106, 107, 123, 197, 199, 206, 290, 369, 490, 493, 532, 585, 635, 693, 701, 783, 832, 886, 931,

Bålverk

(1)

331,

Båt

(1)

296,

Båtar

(1)

509,

Böcker

(76)

33, 35, 42, 64, 65, 74, 122, 143, 248, 285, 410, 411, 421, 450, 503, 517, 557, 619, 657, 658, 664, 701, 702, 704, 767, 884, 885, 897, 947, 962, 964, 968, 971, 973, 975, 976, 977, 978, 981, 986, 988, 990, 991, 993, 994, 1002, 1003, 1004, 1008, 1012, 1020, 1021, 1023, 1027, 1033, 1039, 1042, 1044, 1045, 1049, 1053, 1057,

Böckerna

(19)

6, 19, 77, 276, 503, 517, 524, 559, 614, 666, 699, 702, 717, 909, 988, 1021, 1038, 1044,

Böckernas

(4)

272, 1023, 1055,

Böjd

(1)

299,

Böjde

(1)

62,

Böjer

(1)

40,

Bönder

(1)

780,

Bönderna

(1)

618,

Böndernas

(1)

838,

Böner

(1)

663,

Bönor

(1)

28,

Bör

(104)

4, 31, 33, 34, 44, 45, 46, 51, 97, 103, 131, 136, 174, 191, 196, 210, 219, 227, 232, 236, 240, 261, 286, 299, 303, 307, 331, 334, 365, 368, 369, 378, 379, 388, 419, 446, 457, 470, 493, 519, 520, 521, 527, 529, 531, 532, 540, 544, 546, 552, 556, 563, 570, 612, 616, 619, 624, 630, 631, 633, 695, 719, 760, 774, 783, 821, 837, 867, 869, 871, 878, 887, 899, 901, 902, 907, 921, 924, 926, 927, 950, 952, 956, 958, 962, 973, 977, 983, 1026, 1033,

Börja

(20)

33, 102, 107, 136, 241, 425, 525, 591, 682, 685, 743, 755, 926, 927, 933, 939, 1009, 1017, 1021, 1049,

Började

(11)

258, 445, 580, 581, 663, 819, 855, 921, 939, 981, 1009,

Början

(19)

73, 80, 223, 226, 302, 389, 538, 580, 600, 667, 751, 755, 757, 882, 975, 981, 1019, 1022,

Börjar

(8)

57, 142, 190, 460, 642, 778, 824, 838,

Börjat

(5)

147, 236, 959, 1054, 1061,

Börsbolag

(1)

187,

Börsbolaget

(1)

941,

Böök

(6)

204, 205, 208, 281, 622,

Bööks

(1)

204,

Böökska

(1)

207,

C

Cabbages

(1)

281,

Cablegate

(1)

304,

CACIM

(1)

787,

CADTM

(1)

827,

Caen

(1)

789,

Cafeterian

(1)

65,

Cafeterior

(1)

65,

Cahdha

(1)

635,

Caires

(1)

852,

Calishain

(2)

269,

Called

(1)

281,

Campusområde

(1)

852,

Campusområdet

(1)

855,

Camus

(2)

389, 528,

Can

(5)

261, 265, 269, 281, 287,

Canada

(1)

281,

Caracas

(1)

816,

Carcere

(2)

772, 874,

Care

(1)

283,

Carl

(1)

830,

Carlquist

(1)

573,

Carlqvist

(2)

24, 546,

Carlyle

(10)

102, 227, 240, 242, 243, 244, 245,

Carlyles

(5)

227, 240, 243, 248,

Carr

(1)

701,

Case

(3)

8, 717, 846,

Cavefors

(1)

772,

Censur

(1)

236,

Censurering

(1)

373,

Censuråtgärd

(1)

424,

Central

(10)

268, 269, 271, 274, 565,

Centrala

(4)

591, 625, 773, 884,

Centralbyråkraters

(1)

193,

Centralförbund

(1)

185,

Centralt

(2)

173, 271,

Centre

(1)

787,

Centrum

(9)

114, 118, 122, 313, 381, 595, 631, 799, 852,

Century

(1)

451,

Certainly

(1)

1006,

Ces

(1)

299,

Chadha

(1)

630,

Challenge

(1)

846,

Challenging

(1)

781,

Chandos

(2)

557, 685,

Change

(8)

104, 105, 267, 281, 647, 746, 783,

Changed

(1)

396,

Chans

(3)

24, 64, 604,

Chansen

(1)

59,

Character

(1)

364,

Charles

(3)

14, 528, 843,

Charms

(2)

502, 505,

Charta

(1)

737,

Charter

(1)

737,

Chartier

(1)

272,

Chaufför

(1)

702,

Checked

(1)

397,

Checks

(1)

552,

Chef

(6)

275, 279, 630, 852, 863,

Chefen

(3)

625, 743, 1021,

Chefer

(2)

458, 931,

Chefernas

(1)

373,

Chefredaktören

(1)

744,

Chefredaktörens

(1)

444,

Chefsbibliotekarien

(1)

742,

Cheikh

(1)

852,

Chez

(1)

546,

Chico

(5)

104, 818, 846,

Chicos

(1)

820,

Children

(1)

759,

Chinois

(1)

701,

Chomsky

(1)

604,

Chomskys

(1)

603,

Christian

(4)

136, 299,

Christine

(1)

827,

Church

(1)

694,

Churchill

(2)

298, 528,

Churchills

(1)

581,

CIA

(7)

125, 126, 290, 291, 391,

Cigarrettbutik

(1)

640,

Cirandas

(1)

792,

Cirka

(1)

100,

Cirklar

(1)

39,

Cirkulerar

(1)

366,

Cit

(21)

60, 85, 167, 258, 261, 265, 278, 287, 299, 546, 717, 773, 812, 819, 831, 834, 914, 962, 1014, 1049,

Citat

(3)

168, 346, 526,

Citatet

(7)

106, 165, 170, 174, 269, 744,

Citatspäckade

(1)

7,

Citera

(1)

833,

Citerad

(1)

194,

Citerade

(1)

177,

Citerades

(1)

1052,

Citerar

(3)

203, 261, 546,

Citeras

(2)

227, 502,

Citoyens

(1)

577,

City

(3)

281, 1009, 1011,

Civil

(1)

632,

Civila

(2)

305, 837,

Civilisation

(1)

389,

Civilisationens

(2)

454, 849,

Civilisationernas

(1)

473,

Civilisationsgränserna

(1)

545,

Civilization

(1)

812,

Civilsamhälle

(2)

103, 573,

Civilsamhället

(4)

149, 570, 603, 1009,

Civilsamhällets

(2)

891, 895,

Civitate

(1)

296,

Civitates

(1)

296,

Ckt

(1)

43,

Classe

(1)

296,

Classification

(2)

394, 728,

Classified

(3)

341,

Classify

(1)

834,

Clausewitz

(2)

830, 831,

Clausewitzka

(1)

830,

Clear

(2)

717, 728,

Clearly

(1)

717,

Clinton

(1)

334,

Clocks

(1)

41,

Clouds

(1)

41,

Code

(1)

287,

Cola

(1)

843,

Cold

(1)

586,

Collateral

(2)

305, 437,

Collection

(1)

854,

Collections

(1)

299,

Collective

(1)

812,

Cologno

(3)

45, 281, 1024,

Coloniality

(1)

812,

Columbia

(2)

229, 261,

Com

(2)

281,

Combat

(1)

389,

Come

(2)

281, 914,

Comes

(1)

269,

Coming

(1)

396,

Comit

(1)

827,

Commentary

(1)

248,

Commented

(1)

648,

Commission

(1)

781,

Commissioner

(1)

201,

Commons

(1)

520,

Commune

(1)

704,

COMMUNE

(1)

707,

Communication

(2)

759, 817,

COMMUNITIES

(2)

508, 783,

Community

(3)

73, 453, 632,

Company

(2)

64, 656,

Compendium

(1)

1011,

Complex

(2)

288, 842,

Comprehensus

(1)

296,

Computer

(2)

273, 663,

Comsec

(1)

169,

Concept

(1)

834,

Concrete

(1)

846,

Condemned

(1)

346,

Condition

(1)

381,

Conduct

(1)

287,

Conference

(1)

394,

Confert

(1)

296,

Confidentiality

(1)

167,

Congress

(4)

336, 340, 367, 373,

Connotations

(1)

717,

Conscience

(2)

261,

Consciences

(1)

261,

Conservative

(1)

717,

Considered

(1)

396,

Consist

(1)

846,

Constituat

(1)

296,

Consultation

(1)

812,

Consultations

(1)

546,

Content

(2)

781, 1038,

Contents

(1)

846,

Context

(1)

104,

Continues

(1)

451,

Continuity

(1)

846,

Continuum

(1)

663,

Contribute

(1)

281,

Contumacia

(1)

296,

Convention

(1)

458,

Conversations

(1)

536,

Copyright

(3)

993, 996, 1024,

Copyrightbelagda

(1)

557,

Copyrightspecialisten

(1)

1024,

Cornerstones

(1)

167,

Corporation

(2)

878, 1016,

Corporations

(1)

759,

Corporativo

(1)

874,

Correspondenten

(1)

254,

Corroded

(1)

364,

Could

(2)

717, 846,

Council

(1)

394,

Counter

(2)

569, 840,

Cousins

(6)

526, 528, 529,

Cover

(1)

396,

Create

(2)

501, 841,

Creating

(1)

757,

CREATION

(2)

508, 783,

Credo

(1)

521,

Crescit

(1)

296,

Crisis

(1)

812,

Critica

(1)

772,

Critical

(2)

167, 787,

Crosnier

(1)

789,

Crowdsourcing

(1)

962,

Crudely

(1)

834,

Cultural

(2)

834, 835,

Culture

(1)

759,

Cum

(1)

296,

Cupiditas

(1)

296,

Cura

(1)

772,

Custodes

(1)

176,

Custodians

(3)

261,

Custodiet

(1)

176,

CUT

(1)

602,

CUTs

(1)

607,

Cyber

(1)

554,

Cyberkrig

(1)

931,

Cyberkriget

(1)

389,

Cyberkrigets

(1)

445,

Cybernetik

(1)

554,

Cybernetikern

(1)

833,

Cybernetisk

(1)

333,

Cybernetiska

(2)

518, 905,

Cyberrymden

(3)

104, 279,

Cyberspace

(3)

106, 554,

Cybrarians

(1)

265,

Cyklar

(1)

824,

Cyniskt

(1)

581,

D

Dag

(16)

76, 125, 142, 216, 280, 282, 456, 498, 595, 627, 695, 781, 852, 991, 1002,

Dagar

(7)

20, 43, 758, 831, 852, 855, 953,

Dagen

(5)

389, 581, 645, 704, 1064,

Dagens

(16)

108, 151, 223, 236, 584, 593, 617, 633, 645, 678, 875, 893, 896, 927, 958,

Dagliga

(1)

47,

Dags

(3)

102, 423, 664,

Dagsens

(1)

70,

Dagsläget

(1)

124,

Dagstidningar

(1)

884,

Daiseys

(1)

1016,

Dakar

(14)

366, 762, 763, 790, 791, 792, 812, 816, 851, 852, 853, 854, 855,

Dam

(1)

313,

Damer

(1)

391,

Dammiga

(1)

85,

Dan

(1)

1027,

Daniel

(2)

306, 680,

Daniil

(2)

502, 505,

Danmark

(1)

582,

Dar

(1)

717,

Daressalaam

(1)

9,

Dark

(1)

1011,

Darrande

(1)

325,

DASE

(3)

704, 705,

Data

(6)

169, 182, 524, 1049,

Dataanalyser

(1)

1049,

Dataavdelning

(2)

355, 370,

Databas

(1)

80,

Databasens

(1)

657,

Databaser

(5)

124, 125, 126, 656, 1061,

Databasvärden

(1)

656,

Databehandling

(1)

223,

Databit

(1)

894,

Datafil

(1)

1012,

Datafiler

(1)

514,

Datakommunikation

(1)

1049,

Datanät

(1)

1049,

Datanäten

(1)

919,

Datanätet

(1)

920,

Datanätsepoken

(1)

668,

Dataombudsmannen

(1)

206,

Dataprogrammerare

(1)

131,

Dataservrar

(5)

349, 355, 358, 370,

Dataskydd

(1)

206,

Dataskyddet

(4)

206, 209,

Datatekniken

(2)

142, 830,

Datatrafik

(1)

165,

Datatrafikens

(2)

165, 177,

Datavetenskap

(1)

768,

Date

(1)

281,

Dator

(3)

976, 988, 990,

Datorer

(6)

65, 117, 906, 976, 991, 1032,

Datorerna

(4)

829, 906, 976, 1061,

Datorernas

(1)

389,

Datorkunnig

(1)

992,

Datorn

(1)

100,

Datorns

(1)

1054,

Datorprogram

(2)

614, 619,

Datorprogrammeraren

(1)

619,

Datorprogrammet

(1)

520,

Datorstöd

(1)

33,

Datorterminaler

(1)

496,

Datoråldern

(1)

1061,

Datum

(2)

83, 720,

David

(14)

106, 504, 505, 518, 523, 525, 526, 536, 783, 905, 921,

Davos

(1)

650,

Day

(4)

648, 654, 781,

Daylight

(1)

62,

Days

(1)

394,

DDK

(3)

767, 769,

de facto

(1)

1023,

Deadline

(1)

281,

Dear

(3)

281, 393, 728,

Debated

(1)

781,

Debatt

(1)

591,

Debatten

(2)

7, 887,

Debatter

(1)

827,

Debattinlägg

(2)

7, 881,

Debattmaraton

(1)

597,

Debt

(1)

759,

Dec

(2)

501, 671,

December

(11)

328, 337, 348, 362, 374, 385, 400, 404, 781, 873,

Decembernummer

(1)

577,

Decennium

(2)

563, 828,

Decentraliserad

(1)

175,

Decentraliserade

(2)

206, 210,

Decided

(1)

341,

Decimalklassifikation

(1)

767,

Decisions

(1)

781,

Declaration

(1)

554,

Declassification

(2)

341, 395,

Declining

(1)

283,

Decoloniality

(1)

812,

Decommodification

(1)

812,

Definiera

(3)

420, 834, 846,

Definierar

(1)

462,

Definieras

(3)

228, 241, 816,

Defining

(2)

834, 846,

Definition

(8)

30, 32, 148, 164, 177, 261, 559, 906,

Definitionen

(1)

31,

Definitioner

(1)

168,

Definitiv

(2)

788, 993,

Definitivt

(4)

100, 171, 181, 358,

Dei

(3)

296, 914,

Deildok

(1)

498,

Deklarationen

(1)

888,

Deklarera

(1)

46,

Del

(66)

5, 6, 7, 18, 24, 27, 41, 52, 53, 73, 85, 120, 131, 132, 150, 166, 187, 188, 215, 217, 218, 220, 244, 262, 340, 403, 467, 490, 495, 518, 531, 540, 555, 556, 569, 586, 635, 660, 677, 744, 764, 772, 787, 847, 848, 854, 874, 875, 878, 885, 898, 926, 928, 1024, 1044,

Dela

(4)

79, 100, 223, 563,

Delad

(1)

931,

Delaktig

(1)

291,

Delaktiga

(1)

221,

Delaktighet

(1)

89,

Delanden

(1)

885,

Delar

(5)

6, 506, 550, 935,

Delarna

(1)

921,

Delas

(2)

296, 767,

Delegater

(3)

599, 600,

Delegationer

(1)

630,

Delen

(5)

83, 258, 608, 753, 978,

Deletera

(1)

569,

Deletering

(1)

569,

Deleuze

(1)

277,

Delhi

(5)

625, 626, 630, 636, 819,

Delineating

(1)

717,

Dell

(1)

772,

Della

(1)

772,

Delle

(1)

27,

Delning

(1)

248,

Dels

(7)

74, 224, 591, 903,

Delstaten

(3)

604, 636, 827,

Delstatens

(1)

604,

Delstater

(2)

236, 630,

Delstaterna

(1)

635,

Delta

(12)

30, 600, 648, 650, 681, 682, 753, 757, 786, 819, 838, 931,

Deltagande

(2)

600, 800,

Deltagarantal

(1)

627,

Deltagare

(13)

597, 599, 600, 628, 633, 748, 781, 789, 839, 854, 855,

Deltagarna

(10)

573, 598, 625, 626, 685, 778, 781, 844, 847,

Deltagit

(3)

827, 853, 854,

Deltar

(3)

645, 757, 838,

Deltog

(7)

404, 660, 680, 683, 731, 853, 882,

Delvis

(3)

207, 274, 379,

Delägare

(1)

187,

Delägarskap

(1)

184,

Dem

(44)

24, 46, 64, 65, 77, 78, 106, 153, 206, 261, 270, 299, 304, 380, 405, 470, 498, 517, 520, 537, 543, 557, 567, 631, 645, 685, 688, 693, 792, 807, 811, 829, 841, 887, 1002, 1055, 1057, 1066,

Democracy

(4)

64, 245, 290, 759,

Democratic

(2)

834, 925,

Democratization

(3)

622, 660,

Demografiska

(1)

299,

Demokrati

(15)

85, 140, 142, 186, 219, 241, 289, 498, 631, 780, 786, 866, 884, 922,

Demokratia

(1)

658,

Demokratierna

(1)

142,

Demokratigrupp

(1)

85,

Demokratin

(8)

140, 216, 220, 236, 458, 764, 925,

Demokratins

(3)

229, 245, 557,

Demokratiseras

(1)

629,

Demokratisering

(5)

123, 623, 625, 628, 835,

Demokratiseringen

(3)

628, 681, 797,

Demokratiseringsprocess

(1)

236,

Demokratisk

(6)

100, 123, 131, 218, 920,

Demokratiska

(3)

143, 229, 800,

Demokratiskt

(4)

142, 230, 834, 886,

Demonstrationer

(1)

591,

Demonstrationstågen

(1)

630,

Demonstrerade

(1)

581,

Dempta

(1)

296,

Den

(518)

3, 5, 8, 14, 19, 20, 21, 24, 30, 31, 33, 35, 40, 43, 45, 48, 53, 59, 62, 64, 73, 77, 78, 82, 85, 98, 100, 102, 103, 106, 107, 116, 121, 131, 132, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 157, 158, 161, 167, 169, 170, 173, 174, 177, 180, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 199, 205, 206, 208, 209, 215, 217, 218, 219, 220, 223, 227, 229, 232, 235, 236, 240, 241, 247, 248, 249, 250, 254, 257, 280, 294, 296, 298, 299, 303, 306, 307, 331, 333, 334, 338, 342, 359, 369, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 387, 404, 410, 413, 423, 424, 425, 430, 433, 435, 436, 438, 444, 445, 446, 451, 456, 457, 458, 462, 468, 470, 472, 478, 479, 483, 488, 489, 493, 497, 498, 504, 505, 507, 510, 511, 514, 515, 516, 517, 521, 523, 524, 528, 531, 536, 540, 543, 545, 547, 550, 552, 555, 556, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 569, 577, 578, 579, 581, 582, 586, 587, 589, 591, 593, 600, 602, 604, 605, 610, 613, 615, 616, 618, 619, 623, 624, 625, 626, 632, 635, 636, 642, 648, 650, 651, 654, 656, 658, 660, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 676, 677, 678, 681, 683, 699, 700, 701, 719, 725, 735, 737, 738, 747, 750, 751, 752, 753, 764, 765, 771, 772, 773, 776, 781, 783, 786, 787, 788, 792, 797, 806, 818, 819, 823, 824, 827, 829, 830, 835, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 847, 848, 849, 852, 855, 857, 859, 861, 863, 866, 873, 874, 875, 876, 878, 884, 890, 894, 895, 896, 898, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 923, 925, 926, 927, 928, 931, 939, 941, 944, 946, 957, 958, 959, 962, 970, 972, 976, 978, 979, 986, 988, 994, 996, 1006, 1009, 1011, 1012, 1019, 1020, 1021, 1026, 1031, 1032, 1033, 1035, 1037, 1045, 1047, 1049, 1052, 1054, 1061, 1062, 1066, 1067, 1068,

Denna

(94)

3, 5, 7, 8, 14, 19, 22, 35, 37, 53, 74, 103, 105, 107, 115, 119, 139, 177, 190, 201, 226, 227, 231, 235, 236, 237, 242, 299, 302, 306, 338, 355, 360, 378, 381, 384, 424, 444, 445, 462, 468, 473, 491, 506, 509, 523, 524, 525, 526, 528, 532, 533, 544, 547, 550, 556, 591, 593, 597, 604, 608, 638, 658, 664, 685, 687, 737, 764, 773, 781, 814, 819, 847, 863, 906, 907, 919, 926, 989, 991, 1011, 1016, 1036, 1064, 1065, 1067, 1068,

Denne

(2)

296, 962,

Dennes

(1)

518,

Densamma

(1)

379,

Densammes

(1)

106,

Denuklearisering

(1)

907,

Denys

(2)

131,

Departement

(2)

772, 773,

Depend

(1)

167,

Dependability

(1)

167,

Depended

(1)

717,

Deponera

(1)

151,

Deponerades

(1)

854,

Deponeras

(1)

767,

Der

(5)

42, 84, 439, 962,

Der Spiegel

(1)

43,

Deras

(38)

28, 102, 117, 123, 131, 136, 196, 206, 210, 223, 253, 271, 371, 523, 559, 561, 569, 618, 675, 678, 685, 719, 764, 783, 794, 796, 802, 809, 827, 848, 872, 875, 887, 1061,

Deres

(1)

84,

Derfor

(1)

111,

DES

(1)

708,

Des

(8)

136, 299, 576, 577, 701,

Desarmera

(1)

577,

Desh

(1)

630,

Designade

(1)

1009,

Designed

(1)

106,

Desired

(1)

717,

Desperata

(1)

296,

Dess

(49)

4, 7, 21, 83, 102, 104, 203, 216, 232, 279, 299, 304, 307, 322, 331, 369, 381, 443, 457, 494, 510, 512, 537, 558, 592, 604, 614, 620, 654, 656, 668, 699, 721, 744, 757, 819, 823, 832, 834, 866, 875, 882, 947, 949, 950, 959, 1037, 1049, 1054,

DESS

(1)

24,

Dessa

(89)

5, 8, 19, 20, 24, 43, 64, 74, 78, 100, 121, 122, 148, 157, 165, 182, 188, 191, 197, 206, 209, 223, 242, 259, 273, 274, 284, 287, 288, 303, 333, 336, 355, 366, 367, 370, 420, 438, 456, 481, 493, 520, 544, 555, 557, 568, 623, 625, 642, 658, 719, 751, 767, 770, 772, 781, 782, 785, 792, 804, 811, 817, 821, 822, 852, 872, 873, 874, 875, 878, 886, 894, 896, 905, 906, 932, 933, 953, 958, 1002, 1012, 1023, 1025, 1061, 1062,

Dessas

(1)

837,

Dessutom

(16)

21, 215, 219, 234, 244, 445, 569, 641, 656, 688, 850, 852, 867, 958, 1003,

Dessvärre

(3)

451, 496, 497,

Destillera

(1)

524,

Destinationer

(2)

1061, 1063,

Desto

(6)

456, 469, 714, 844, 978,

Det

(791)

3, 6, 7, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 56, 58, 59, 64, 65, 67, 72, 73, 75, 77, 78, 81, 83, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 113, 117, 118, 120, 122, 123, 126, 129, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 167, 168, 171, 173, 174, 175, 180, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 193, 196, 197, 199, 201, 205, 206, 207, 209, 210, 215, 216, 217, 219, 220, 224, 227, 228, 229, 233, 234, 235, 236, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 254, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 270, 274, 275, 278, 279, 280, 284, 285, 286, 287, 290, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 303, 306, 307, 323, 324, 331, 332, 333, 334, 338, 339, 347, 352, 355, 358, 359, 360, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 378, 380, 381, 382, 384, 388, 389, 404, 405, 406, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 419, 422, 423, 424, 426, 429, 430, 433, 434, 435, 436, 442, 444, 448, 450, 457, 458, 461, 462, 468, 471, 472, 479, 482, 483, 487, 493, 494, 496, 497, 498, 500, 502, 503, 505, 507, 509, 510, 511, 516, 519, 523, 524, 525, 527, 530, 533, 534, 536, 538, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 555, 556, 557, 559, 562, 563, 568, 569, 573, 580, 581, 583, 586, 587, 588, 591, 592, 593, 600, 603, 604, 608, 609, 610, 612, 613, 615, 617, 620, 624, 625, 628, 631, 638, 641, 642, 648, 649, 650, 652, 655, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 672, 676, 677, 678, 681, 682, 683, 685, 686, 687, 688, 699, 701, 702, 705, 706, 714, 715, 719, 721, 724, 726, 730, 733, 742, 744, 746, 747, 749, 751, 752, 755, 757, 758, 764, 765, 769, 771, 772, 773, 775, 776, 777, 781, 783, 786, 788, 789, 807, 809, 812, 815, 816, 817, 818, 820, 821, 822, 823, 824, 826, 827, 829, 830, 831, 832, 833, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 847, 850, 855, 858, 861, 863, 867, 870, 871, 872, 874, 875, 878, 884, 885, 886, 898, 902, 904, 905, 906, 907, 915, 919, 920, 921, 922, 924, 925, 928, 931, 933, 934, 935, 936, 939, 940, 941, 946, 950, 953, 954, 956, 957, 958, 959, 962, 969, 971, 976, 978, 979, 981, 984, 987, 988, 991, 993, 994, 995, 996, 1000, 1002, 1003, 1004, 1011, 1013, 1014, 1017, 1024, 1025, 1031, 1033, 1036, 1038, 1039, 1042, 1044, 1049, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057, 1062, 1066,

Detalj

(3)

81, 235, 305,

Detaljen

(1)

1045,

Detaljerna

(1)

490,

Determinant

(1)

846,

Detsamma

(7)

31, 121, 420, 461, 471, 558, 721,

Detta

(155)

14, 19, 45, 58, 60, 64, 70, 73, 100, 104, 115, 117, 122, 128, 129, 133, 167, 174, 191, 194, 215, 219, 220, 223, 232, 235, 236, 237, 243, 249, 256, 259, 263, 272, 279, 289, 293, 296, 299, 303, 338, 358, 360, 361, 368, 369, 378, 405, 421, 423, 446, 457, 475, 493, 503, 515, 521, 522, 532, 535, 540, 543, 545, 546, 550, 551, 556, 557, 558, 567, 569, 586, 597, 604, 610, 619, 630, 656, 668, 678, 682, 686, 706, 725, 746, 747, 755, 756, 767, 771, 772, 776, 777, 778, 783, 792, 822, 837, 840, 843, 846, 854, 855, 858, 859, 861, 866, 868, 870, 872, 878, 885, 893, 902, 905, 907, 920, 922, 929, 930, 941, 945, 958, 959, 962, 977, 1000, 1032, 1033, 1044,

Dette

(3)

498, 827,

Deuant

(1)

546,

Deutero

(1)

834,

Deutsche

(1)

43,

Deutschland

(1)

43,

Development

(1)

812,

Devis

(2)

523, 636,

Devisen

(1)

556,

Dewey

(2)

767,

Deweysystemet

(1)

769,

Dharwad

(1)

626,

Dialektiken

(1)

517,

Dialog

(1)

517,

Dialoger

(1)

517,

Dialogue

(1)

281,

Diamandouros

(2)

158,

Diamond

(7)

80, 81, 467, 468, 473,

Diamonds

(2)

470, 473,

Diarr

(1)

638,

Diary

(1)

305,

Diasporan

(1)

688,

Diasporans

(1)

802,

Did

(1)

396,

Die

(2)

523, 1027,

Diego

(1)

394,

Differentialkalkyl

(1)

33,

Dig

(5)

31, 115, 324, 361, 919,

Digital

(6)

168, 223, 955, 961, 1012, 1038,

Digitala

(24)

64, 73, 74, 118, 131, 180, 220, 270, 307, 471, 665, 866, 884, 906, 939, 945, 955, 957, 958, 994, 1057,

Digitaliseras

(1)

131,

Digitaliserat

(1)

1022,

Digitaliseringen

(4)

67, 74, 121, 894,

Digitalt

(2)

871, 1047,

Digitaltekniken

(1)

74,

Dignity

(1)

759,

Dikt

(1)

317,

Diktatur

(3)

140, 236,

Diktaturerna

(1)

141,

Diktböcker

(1)

701,

Dikten

(1)

361,

Dikter

(1)

426,

Dilemma

(1)

537,

Dilip

(1)

636,

Dimension

(2)

522, 940,

Dimensionerna

(1)

332,

Dimman

(1)

460,

Din

(8)

358, 360, 789, 863, 988, 1000,

Dina

(1)

359,

Diop

(2)

852, 853,

Diplomatbrev

(1)

304,

Diplomater

(2)

334, 882,

Diplomatiques

(1)

577,

Diplomatiska

(1)

520,

Direction

(1)

704,

DIRECTION

(1)

708,

Direkt

(10)

8, 360, 529, 530, 719, 743, 772, 807, 843, 921,

Direkta

(3)

456, 592, 913,

Direkte

(1)

84,

Direktiv

(2)

993, 1019,

Direktivet

(3)

1024, 1025,

Direktivets

(1)

1025,

Direktör

(3)

187, 631, 941,

Direktörens

(1)

444,

Direktörer

(1)

280,

Dirigerar

(1)

691,

Disarmament

(1)

577,

Disclosures

(1)

341,

Discourse

(1)

654,

Discriminations

(1)

759,

Discussions

(1)

396,

Disken

(1)

62,

Diskofil

(1)

487,

Diskofilen

(1)

487,

Diskret

(1)

62,

Diskriminering

(3)

780, 787, 793,

Diskusjon

(1)

498,

Diskussion

(7)

33, 123, 143, 379, 677, 681, 696,

Diskussionen

(13)

180, 290, 387, 603, 619, 631, 632, 682, 728, 812, 884, 886,

Diskussionens

(1)

866,

Diskussioner

(6)

608, 668, 692, 822, 855, 982,

Diskussionerna

(4)

302, 515, 817, 822,

Diskussions

(1)

597,

Diskussionsfora

(1)

744,

Diskussionsforum

(2)

302, 376,

Diskussionsinlägg

(2)

959, 1030,

Diskussionsunderlag

(1)

168,

Diskutera

(8)

180, 275, 358, 381, 406, 597, 682, 776,

Diskuterades

(1)

290,

Diskuterar

(3)

573, 781, 828,

Diskuteras

(3)

73, 129, 807,

Disparata

(1)

224,

Disseminate

(1)

261,

Distansstudent

(1)

355,

Distinktionen

(1)

77,

Distribuerades

(1)

577,

Distribution

(1)

1012,

Dit

(5)

102, 287, 591, 705, 1033,

Ditt

(4)

41, 322, 325, 1000,

Dittills

(1)

581,

Dittillsvarande

(1)

830,

Diverse

(1)

411,

Diversearbetarsamfund

(1)

645,

Diversity

(1)

759,

Dividitur

(1)

296,

Djup

(1)

524,

Djupa

(1)

604,

Djupare

(1)

40,

Djupet

(1)

284,

Djupfrysta

(1)

1061,

Djupnar

(1)

523,

Djupstrukturer

(1)

841,

Djupt

(2)

272, 493,

Djuren

(1)

30,

Djärvt

(2)

523, 898,

Dock

(24)

41, 100, 126, 150, 174, 190, 201, 216, 240, 248, 253, 384, 419, 499, 521, 523, 537, 781, 783, 867, 907, 921, 955, 1033,

Documentalistes

(1)

852,

DOCUMENTATION

(1)

709,

Documentation

(6)

313, 648, 750, 763, 1022,

Documenti

(1)

914,

Documents

(3)

341,

Does

(1)

846,

Doing

(2)

287, 425,

Doktorerade

(1)

467,

Doktorsarbeten

(1)

817,

Doktorsavhandling

(1)

847,

Dokument

(17)

74, 149, 153, 263, 304, 311, 312, 331, 342, 558, 661, 668, 736, 737, 767, 889, 930,

Dokumentalist

(1)

750,

Dokumentalisten

(3)

263, 648, 750,

Dokumentalister

(2)

262, 764,

Dokumentation

(6)

119, 262, 313, 655, 734,

Dokumentationen

(3)

424, 742, 817,

Dokumenten

(6)

263, 304, 314, 340, 343, 368,

DOKUMENTERA

(1)

571,

Dokumentera

(12)

105, 424, 648, 650, 661, 681, 732, 749, 750, 753, 757, 789,

Dokumenterande

(1)

259,

Dokumenterar

(4)

573, 603, 649, 651,

Dokumenteras

(4)

785, 786, 866, 1009,

Dokumentering

(8)

624, 648, 656, 750, 764,

Dokumenteringen

(8)

650, 682, 751, 766, 783, 811, 854, 855,

Dokumenteringens

(1)

654,

Dokumenteringsarbetet

(1)

852,

Dokumenteringsprojektet

(1)

854,

Dokumentet

(4)

177, 259, 812,

Dokumentkopior

(1)

74,

Dokumentsamlingarna

(2)

305, 505,

Dokumentskåp

(1)

149,

Dokumenttyper

(1)

558,

Dokumentärfilmare

(1)

636,

Dold

(1)

106,

Dollartecken

(1)

894,

Dolo

(1)

694,

Dom

(1)

499,

Domare

(1)

193,

Domarena

(2)

432, 931,

Dominance

(2)

875,

Dominans

(2)

798, 819,

Dominant

(1)

717,

Dominerades

(1)

591,

Dominerande

(1)

280,

Domineras

(3)

636, 884, 932,

Domstolar

(5)

4, 221, 228, 534, 633,

Domstolarna

(4)

157, 197, 219, 254,

Domstolarnas

(3)

384, 533, 922,

Domän

(1)

931,

Domäner

(1)

286,

Domännamn

(1)

107,

Domännamnen

(1)

861,

Don

(2)

287,

Donationer

(1)

429,

Dorabji

(1)

622,

Dornfest

(2)

269,

Dos

(1)

604,

Dotter

(2)

614, 676,

Doug

(1)

632,

Down

(1)

346,

Doxa

(1)

542,

Dra

(7)

187, 676, 681, 715, 783, 933, 962,

Drabbade

(1)

181,

Drabbades

(1)

638,

Drabbat

(1)

1023,

Drag

(2)

174, 196,

Dragit

(1)

519,

Drahos

(1)

557,

Drake

(1)

67,

Draken

(1)

582,

Drar

(2)

695, 920,

Dras

(1)

1049,

Dreams

(2)

73, 270,

DRESSER

(1)

546,

Drick

(1)

1000,

Dricka

(1)

597,

Driva

(3)

104, 920, 934,

Driver

(1)

120,

Drivs

(1)

958,

DRM

(3)

1012, 1038,

Drog

(1)

62,

Droppen

(1)

584,

Drottningar

(1)

495,

Dryck

(1)

775,

Dryfta

(1)

866,

Drygt

(2)

941, 1011,

Dröjsmål

(1)

665,

Dröm

(1)

729,

Drömmar

(2)

1015, 1028,

Drömmarna

(1)

547,

Drömmen

(1)

565,

Duger

(1)

314,

Duluth

(1)

62,

Dumpades

(1)

258,

Dumpat

(1)

304,

Dumpats

(1)

258,

Dumpningen

(2)

258, 259,

Dumt

(2)

32, 701,

Dunkla

(1)

107,

During

(1)

394,

Durrani

(12)

672, 673, 674, 675, 676, 678, 680, 682, 719,

Durranis

(3)

672, 676, 678,

Dutifully

(1)

269,

Dutra

(2)

604,

Dutras

(1)

605,

Dvs

(15)

4, 31, 33, 64, 240, 241, 271, 352, 544, 563, 870, 906, 957, 962,

Dwight

(1)

842,

Dygd

(1)

389,

Dygnet

(1)

673,

Dyker

(3)

425, 720, 770,

Dyktighet

(2)

535,

Dyl

(1)

744,

Dynamometer

(1)

299,

Dyr

(1)

1039,

Dyraste

(1)

184,

Dyrka

(1)

442,

Dyrt

(1)

744,

Dystopin

(1)

958,

Dämpa

(1)

232,

Där

(68)

18, 31, 41, 60, 61, 62, 98, 118, 122, 125, 165, 177, 196, 223, 257, 276, 286, 298, 316, 372, 390, 405, 412, 414, 422, 462, 508, 509, 515, 516, 520, 527, 625, 626, 627, 635, 640, 663, 664, 667, 680, 681, 688, 691, 694, 695, 706, 741, 753, 773, 854, 884, 907, 909, 920, 922, 927, 931, 946, 976, 988, 1006, 1054, 1061, 1062,

Därefter

(7)

33, 57, 100, 107, 312, 513,

Däremellan

(1)

817,

Däremot

(22)

24, 44, 64, 74, 106, 143, 248, 253, 296, 305, 307, 430, 528, 542, 580, 617, 686, 753, 806, 815, 905, 944,

Därför

(46)

9, 40, 65, 102, 177, 200, 230, 254, 263, 280, 284, 290, 292, 299, 315, 331, 388, 421, 471, 507, 549, 555, 580, 581, 587, 591, 667, 751, 778, 831, 832, 837, 839, 870, 876, 887, 904, 931, 958, 981, 996, 1010, 1013, 1039, 1048,

Däri

(1)

306,

Däribland

(4)

625, 727, 888, 1021,

Därifrån

(1)

85,

Därigenom

(4)

145, 245, 563, 954,

Därmed

(12)

35, 104, 155, 205, 285, 333, 342, 636, 855, 958, 990, 1023,

Därtill

(2)

79, 512,

Därvid

(1)

106,

(81)

24, 31, 33, 68, 77, 83, 98, 107, 152, 181, 206, 210, 215, 219, 227, 234, 241, 242, 253, 254, 277, 285, 296, 303, 306, 334, 410, 422, 423, 438, 442, 443, 462, 470, 478, 483, 495, 506, 515, 573, 583, 642, 654, 661, 663, 697, 698, 714, 719, 783, 785, 828, 829, 842, 848, 884, 905, 920, 921, 941, 979, 982, 992, 1012, 1024, 1037, 1049, 1053, 1054,

Dålig

(1)

330,

Dåligt

(1)

1027,

Dåtidens

(1)

108,

Dåvarande

(2)

105, 1024,

(1)

380,

Död

(3)

326, 478, 777,

Döda

(1)

299,

Dödlig

(1)

830,

Döds

(1)

823,

Dödshoten

(1)

444,

Döende

(1)

676,

Dök

(2)

657, 744,

Döma

(1)

205,

Dömande

(7)

146, 193, 219, 228, 240, 247, 923,

Dömd

(1)

992,

Dör

(2)

614, 678,

Döttrar

(1)

676,

E

Each

(1)

287,

Easy

(2)

728,

EBAD

(1)

852,

EBLIDA

(2)

1022, 1024,

EBLIDAs

(2)

1024,

EBSCO

(4)

656,

Echelon

(3)

177,

Echelonprojektet

(1)

125,

Ecole

(1)

852,

Ecology

(1)

834,

Economic

(1)

650,

Economico

(1)

874,

Economies

(1)

759,

Economy

(2)

557, 840,

Ecuador

(1)

499,

Ecuadors

(1)

499,

ECUP

(1)

1024,

Edellytykset

(2)

668, 909,

Edited

(1)

412,

Editering

(1)

1053,

Editeringen

(1)

1053,

Edition

(1)

781,

Editionerna

(1)

1012,

Editor

(1)

281,

Editorial

(1)

281,

Edizione

(1)

772,

Edmund

(1)

240,

Education

(4)

98, 451, 704, 759,

EEG

(1)

1019,

EEST

(1)

281,

Effektfullt

(1)

630,

Effektiv

(1)

871,

Effektiva

(2)

826, 872,

Effektivitet

(1)

795,

Effektivt

(1)

570,

Efter

(58)

4, 39, 63, 106, 158, 175, 216, 227, 236, 248, 257, 292, 293, 317, 379, 389, 425, 432, 499, 506, 515, 517, 526, 528, 556, 568, 583, 593, 600, 617, 636, 637, 638, 654, 656, 667, 687, 696, 702, 746, 767, 783, 812, 819, 827, 858, 955, 1013, 1031, 1032,

Efterföljare

(1)

823,

Efterhånden

(1)

84,

Efterlängtade

(2)

333, 1032,

Eftermiddag

(1)

603,

Efterord

(1)

512,

Eftersom

(38)

180, 182, 219, 236, 241, 247, 248, 285, 296, 353, 381, 403, 433, 438, 489, 502, 520, 582, 638, 668, 688, 772, 781, 827, 854, 866, 872, 875, 905, 906, 908, 919, 979, 1031, 1045, 1049, 1065,

Eftersträva

(1)

545,

Eftersträvar

(4)

299, 564, 835, 839,

Eftersträvas

(1)

236,

Eftertanke

(2)

379, 1019,

Efterträdare

(1)

855,

Efteråt

(1)

442,

Egen

(39)

22, 41, 53, 62, 64, 106, 113, 208, 236, 240, 247, 252, 403, 414, 415, 458, 499, 537, 556, 589, 599, 630, 679, 696, 758, 770, 772, 781, 789, 852, 866, 909, 927, 1003, 1022, 1045,

Egendom

(14)

556, 610, 612, 619, 685, 871, 945, 956, 982, 983, 1023,

Egendomen

(1)

616,

Egendomens

(1)

615,

Egendoms

(1)

83,

Egendomsrätten

(1)

618,

Egenintresse

(1)

561,

Egenskap

(1)

830,

Egenskaper

(2)

229, 265,

Egenskaperna

(1)

843,

Egentliga

(1)

867,

Egentligen

(23)

51, 78, 102, 106, 114, 191, 241, 292, 332, 360, 420, 481, 502, 587, 765, 789, 945, 957, 983, 1013, 1023,

Eget

(11)

22, 371, 421, 555, 633, 676, 808, 809, 931, 990, 1033,

Egna

(31)

5, 248, 276, 287, 419, 423, 471, 474, 475, 497, 519, 583, 610, 649, 676, 753, 778, 789, 807, 808, 809, 861, 873, 920, 1045, 1046, 1061,

Ego

(1)

296,

Egyptisk

(1)

614,

Eheyteen

(1)

165,

Einstein

(1)

49,

Einsteins

(1)

528,

Eisenhower

(1)

842,

Eivät

(1)

165,

Ekologiska

(3)

523, 632, 776,

Ekologiskt

(1)

24,

Ekonomer

(2)

561, 661,

Ekonomerna

(2)

561,

Ekonomernas

(2)

175, 176,

Ekonomi

(4)

115, 619, 799, 1033,

Ekonomier

(2)

780, 787,

Ekonomin

(2)

176, 338,

Ekonomins

(2)

587, 591,

Ekonomisk

(5)

115, 561, 661, 665, 868,

Ekonomiska

(28)

133, 151, 174, 181, 185, 199, 338, 411, 474, 475, 561, 562, 564, 586, 604, 650, 661, 664, 666, 721, 795, 796, 800, 801, 824, 839, 842,

Ekonomiskt

(3)

236, 874,

Ekonomistisk

(1)

1025,

Ekonomistiska

(1)

562,

Eksisterede

(1)

84,

Elavbrott

(1)

224,

Eld

(1)

645,

Electronic

(1)

167,

Electronica

(1)

668,

Elegant

(1)

555,

Eleganta

(1)

296,

Eleganter

(1)

296,

Elektricitet

(2)

426, 693,

Elektronisk

(5)

77, 206, 714, 1009, 1011,

Elektroniska

(10)

27, 73, 77, 167, 829, 1009, 1011, 1024, 1046,

Elektroniskt

(1)

1002,

Element

(2)

593, 839,

Elementära

(1)

585,

Elever

(1)

519,

Eleverna

(4)

33, 693, 701, 702,

Elfenbenskusten

(1)

852,

Eliasen

(1)

498,

Elib

(3)

1037, 1039,

ELib

(4)

1033, 1039,

Eliminera

(2)

547, 793,

Eliminerat

(1)

330,

Elisabet

(3)

1002, 1003,

Eller

(271)

3, 5, 7, 17, 30, 31, 32, 33, 35, 46, 47, 56, 60, 63, 64, 65, 84, 100, 102, 104, 121, 125, 133, 136, 142, 145, 148, 152, 156, 157, 158, 170, 180, 188, 191, 193, 199, 201, 209, 219, 221, 222, 228, 233, 234, 236, 246, 247, 248, 253, 254, 261, 263, 274, 275, 276, 279, 284, 299, 307, 313, 314, 334, 338, 340, 342, 355, 360, 366, 370, 380, 388, 389, 391, 410, 412, 415, 425, 434, 435, 436, 446, 457, 462, 473, 474, 475, 481, 484, 487, 488, 490, 493, 495, 497, 502, 503, 517, 520, 521, 527, 528, 529, 531, 534, 540, 542, 545, 547, 549, 550, 555, 557, 559, 567, 569, 578, 580, 581, 587, 591, 605, 628, 645, 650, 661, 663, 680, 685, 688, 701, 714, 719, 720, 744, 747, 749, 752, 753, 766, 767, 769, 770, 772, 773, 775, 776, 777, 778, 786, 789, 798, 811, 815, 824, 829, 831, 840, 847, 849, 855, 861, 867, 870, 875, 876, 878, 884, 902, 904, 905, 906, 907, 920, 921, 922, 925, 934, 941, 953, 958, 959, 976, 978, 979, 989, 990, 994, 1006, 1013, 1017, 1020, 1023, 1024, 1026, 1033, 1035, 1039, 1044, 1054, 1057, 1063,

ELLER

(1)

24,

Ellsberg

(1)

306,

Elokvent

(1)

873,

Elräkningen

(1)

641,

Elton

(1)

656,

Elva

(1)

792,

Eländet

(1)

711,

Eländigt

(1)

620,

Email

(1)

281,

Emanuella

(1)

1024,

Embryo

(1)

931,

Emellan

(1)

550,

Emellanåt

(3)

253, 423, 534,

Emellertid

(15)

41, 102, 175, 184, 218, 243, 272, 280, 516, 545, 590, 610, 812, 875, 1009,

Emergence

(1)

812,

Emmanuel

(3)

702, 703, 704,

Emot

(5)

233, 258, 620, 652, 696,

Empires

(1)

781,

Empiriskt

(1)

229,

Ena

(5)

45, 547, 642, 683, 804,

Enandet

(1)

547,

Enat

(1)

591,

Enbart

(25)

37, 119, 122, 129, 171, 209, 220, 228, 234, 333, 384, 444, 446, 532, 569, 701, 776, 843, 922, 950, 962, 1033, 1056,

Enclose

(1)

281,

Encourage

(1)

395,

Encyclopaedia

(1)

490,

Encyklopedier

(1)

931,

Encyklopedisk

(1)

484,

End

(1)

586,

END

(29)

574, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 588, 589, 590, 591, 592, 593,

Enda

(10)

389, 404, 473, 524, 573, 586, 619, 958, 1036, 1061,

Endast

(26)

35, 52, 100, 175, 236, 286, 288, 299, 304, 342, 359, 376, 389, 549, 584, 617, 776, 788, 831, 832, 878, 908, 931, 988, 990, 1039,

Endnotes

(2)

1070, 1071,

Endring

(1)

1044,

Ends

(2)

834,

Energi

(3)

780, 808, 959,

Energibolagen

(1)

1023,

Energikällor

(1)

794,

Energiskt

(1)

907,

Energy

(1)

759,

Engage

(1)

261,

Engaged

(1)

261,

Engagemang

(2)

827, 890,

Engagera

(1)

624,

Engels

(1)

524,

Engelska

(15)

7, 269, 302, 636, 668, 671, 792, 822, 959, 1009, 1010, 1011, 1012,

Engelskan

(2)

660, 1060,

Engelskans

(2)

549, 660,

Engelskspråkig

(1)

852,

Engelskspråkiga

(2)

303, 1017,

England

(5)

248, 451,

Englands

(1)

240,

English

(1)

106,

Enhet

(1)

1002,

Enheter

(1)

206,

Enhetsfronter

(1)

829,

Enhälligt

(1)

786,

Enid

(1)

701,

Eniga

(1)

373,

Enim

(1)

296,

ENISA

(1)

177,

Enkel

(1)

1005,

Enkelt

(15)

30, 145, 163, 175, 228, 258, 261, 423, 457, 493, 597, 678, 948, 990, 1045,

Enkätundersökning

(1)

194,

Enl

(16)

60, 167, 194, 258, 261, 265, 278, 287, 717, 773, 812, 914, 962, 1014, 1049,

Enlighet

(3)

173, 772, 809,

Enligt

(35)

104, 129, 174, 205, 241, 242, 258, 296, 299, 313, 346, 451, 460, 479, 490, 516, 556, 563, 581, 591, 618, 619, 636, 668, 674, 677, 767, 769, 786, 811, 905, 996,

Enn

(1)

113,

Enorma

(1)

604,

Enquist

(1)

987,

Ens

(13)

22, 28, 44, 234, 291, 436, 466, 502, 507, 701, 753, 877, 925,

Ensam

(2)

188, 259,

Ensamma

(1)

438,

Ensamrätt

(1)

610,

Ensamrätter

(1)

168,

Ense

(1)

628,

Ensidig

(1)

907,

Enskild

(4)

276, 758, 876, 925,

Enskilda

(7)

169, 187, 205, 275, 278, 547, 925,

Enskilt

(1)

941,

Enstaka

(1)

415,

Ensuring

(1)

167,

Enterprise

(1)

167,

Entertainment

(1)

281,

Entire

(1)

451,

Entreprenören

(1)

1027,

Enträgna

(1)

126,

Entusiasm

(2)

750, 890,

Entusiasmen

(1)

777,

Environment

(1)

759,

Environmental

(1)

258,

Envåningshus

(1)

638,

Enzensbergers

(1)

436,

Epidemierna

(1)

467,

EPILOG

(1)

1058,

Episod

(1)

61,

Epistemologies

(1)

812,

Epok

(1)

893,

Epoken

(1)

884,

Epost

(1)

789,

Epostarkiv

(1)

785,

Epostbrev

(1)

302,

Epostlista

(4)

302, 350, 791, 814,

Epostlistan

(1)

1021,

Epostlåda

(1)

744,

Equality

(1)

671,

Era

(1)

445,

Erbjuda

(9)

64, 74, 315, 338, 376, 377, 656, 701,

Erbjuder

(5)

462, 631, 905, 1017, 1039,

ERCIM

(1)

167,

Erfarenhet

(2)

73, 772,

Erfarenheten

(2)

58, 359,

Erfarenheter

(4)

5, 58, 247, 884,

Erfarenhetsväg

(1)

73,

Eric

(4)

24, 278, 827,

Ericson

(5)

8, 113, 251, 1044, 1068,

Erik

(2)

184, 546,

Eriksson

(9)

7, 203, 211, 213, 214, 215, 219, 223, 237,

Erikssons

(1)

202,

Erinra

(1)

523,

Erkänna

(6)

206, 252, 361, 413, 470, 715,

Erkännande

(2)

221, 802,

Erkännas

(2)

117, 220,

Erkänner

(3)

235, 438, 926,

Erkänns

(2)

221, 958,

Erkänsla

(1)

422,

Erna

(5)

299, 343, 547, 875, 1020,

Ernas

(2)

65, 527,

Error

(1)

1037,

Ers

(3)

258, 299, 586,

Ersatt

(1)

655,

Ersätta

(4)

859, 909, 989, 1024,

Ersättas

(1)

893,

Ersätter

(2)

70, 71,

Ersättning

(1)

1020,

ESF

(1)

785,

Especially

(1)

812,

Essensen

(1)

524,

Essentiellt

(1)

536,

Essä

(7)

37, 39, 106, 139, 173, 874, 924,

Essäer

(2)

1, 9,

Essän

(1)

4,

Essäsamlingen

(1)

30,

Essäsamlingens

(2)

5, 14,

EST

(3)

509, 589,

Est

(5)

296, 313, 389, 648, 750,

Estate

(3)

102, 227, 240,

Esther

(6)

683, 684, 685, 686, 748, 757,

ETA

(1)

600,

Etablera

(2)

582, 624,

Etablerade

(1)

442,

Etablerades

(1)

868,

Etc

(3)

398, 896,

Ethics

(3)

267, 281,

Etik

(5)

236, 289, 603, 783, 801,

Etiken

(2)

388, 497,

Etisk

(2)

285, 297,

Etiska

(2)

297, 685,

Etiske

(1)

498,

Etiskt

(5)

266, 286, 292,

Ett

(418)

4, 5, 7, 8, 14, 24, 27, 33, 39, 42, 45, 51, 60, 61, 62, 64, 66, 71, 79, 80, 82, 85, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 115, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 140, 142, 145, 152, 155, 158, 165, 170, 174, 175, 177, 178, 180, 183, 184, 187, 191, 196, 200, 201, 203, 206, 218, 221, 224, 227, 228, 230, 236, 237, 242, 243, 246, 253, 255, 256, 258, 259, 266, 268, 271, 272, 275, 276, 278, 279, 282, 284, 286, 292, 296, 298, 299, 302, 304, 331, 333, 334, 338, 339, 353, 368, 382, 402, 404, 406, 410, 413, 420, 423, 443, 444, 451, 456, 457, 458, 465, 466, 468, 470, 471, 473, 474, 475, 479, 483, 487, 489, 493, 496, 503, 504, 508, 509, 513, 514, 516, 517, 524, 526, 527, 533, 537, 540, 543, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 557, 563, 569, 573, 579, 581, 591, 593, 598, 604, 605, 607, 610, 614, 624, 625, 626, 627, 628, 631, 633, 635, 650, 656, 660, 661, 664, 667, 668, 672, 673, 676, 678, 682, 685, 688, 690, 694, 700, 705, 706, 714, 715, 719, 721, 722, 724, 729, 730, 732, 736, 737, 741, 742, 747, 749, 753, 758, 764, 767, 770, 771, 772, 776, 778, 779, 783, 785, 787, 791, 793, 799, 802, 806, 807, 808, 809, 817, 818, 819, 826, 827, 829, 831, 832, 834, 839, 840, 843, 844, 846, 848, 849, 852, 854, 858, 867, 871, 872, 874, 881, 882, 884, 886, 887, 888, 896, 898, 903, 904, 906, 907, 908, 919, 920, 921, 922, 925, 927, 931, 934, 941, 946, 947, 950, 951, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 964, 986, 988, 989, 990, 999, 1000, 1002, 1003, 1010, 1011, 1017, 1020, 1022, 1024, 1027, 1031, 1032, 1037, 1039, 1045, 1049, 1052, 1056, 1061, 1062, 1064,

ETT

(1)

24,

Ettema

(3)

261,

Ettemas

(1)

261,

Etter

(1)

498,

Ettor

(1)

906,

Että

(1)

165,

Euro

(4)

43, 184, 641,

Eurocentric

(1)

812,

Eurocentrism

(4)

591, 592, 812, 849,

Euromissilerna

(6)

584, 585, 591,

Europ

(2)

926, 1020,

Europa

(19)

45, 46, 125, 272, 577, 584, 588, 591, 592, 720, 849, 874, 907, 927, 945, 955, 995, 1022,

Europaparlamentet

(3)

158, 177, 993,

Europaparlamentets

(2)

177,

Europarlamentariker

(1)

126,

Europarlamentarikern

(1)

630,

Europas

(3)

609, 719,

Europe

(2)

259, 841,

European

(4)

177, 577, 1022, 1024,

Europeisk

(5)

46, 158, 177, 720, 1024,

Europeiska

(11)

126, 158, 215, 236, 593, 654, 927, 1019,

Europeiskt

(4)

158, 523, 785, 854,

Eurovalutan

(1)

927,

EUs

(1)

993,

Evaluation

(1)

855,

Even

(1)

846,

Evenemang

(6)

625, 778, 808, 809, 816, 817,

Evenemangen

(2)

791, 807,

Evenemangens

(1)

811,

Evenemanget

(4)

781, 792, 852, 964,

Evenemangets

(4)

404, 852, 854, 855,

Evenemnaget

(1)

855,

Evening

(1)

394,

Eventuella

(2)

405, 506,

Eventuellt

(2)

549, 909,

Everyday

(2)

288, 842,

Everyone

(1)

194,

Everything

(2)

64, 1006,

Evidence

(1)

281,

Evidens

(1)

263,

Evidensens

(1)

263,

Evidentius

(1)

296,

Eviga

(2)

874,

Evighet

(1)

581,

Evil

(2)

287,

Evolution

(2)

36, 542,

Evolutionen

(2)

35, 37,

Evolutionens

(1)

41,

Evolutionär

(1)

559,

Exactly

(1)

261,

Exakt

(2)

168, 352,

Exaktare

(1)

81,

Except

(1)

281,

Exempel

(33)

19, 42, 51, 74, 124, 153, 177, 183, 205, 256, 278, 413, 415, 443, 451, 458, 487, 524, 579, 624, 676, 685, 767, 773, 785, 861, 873, 890, 920, 922, 931, 1045, 1056,

Exemplar

(4)

168, 658, 990,

Exemplen

(2)

256, 557,

Exemplet

(5)

477, 617, 677, 773, 787,

Exemplifierar

(1)

44,

Exiguo

(1)

296,

Existens

(4)

230, 591, 778, 935,

Existensberättigande

(1)

77,

Existerade

(2)

591, 931,

Existerande

(6)

569, 635, 822, 837, 890, 1048,

Existerar

(3)

668, 772, 1011,

Existerat

(1)

19,

Exklusiv

(1)

287,

Exkurs

(1)

477,

Exkursen

(1)

486,

Expansion

(1)

942,

Expansiv

(1)

19,

Expert

(1)

170,

Experters

(1)

887,

Expirera

(1)

1012,

Exploateringen

(1)

819,

Exportera

(1)

415,

Express

(1)

638,

Expressen

(1)

582,

Exterminism

(2)

586,

Exterministiska

(1)

829,

Extern

(1)

474,

Externa

(2)

544, 551,

Externminnen

(1)

549,

Externt

(2)

543, 547,

F

Faber

(2)

288,

Fabriksarbetarnas

(1)

830,

Fabrikssystemet

(1)

830,

Fabrikörernas

(1)

618,

Face

(3)

281, 364,

Facebook

(4)

932, 941, 943, 944,

Facebooks

(1)

942,

FACILITATING

(2)

508, 783,

Facilitators

(1)

850,

Facilitering

(1)

783,

Faciliteringsetik

(1)

783,

Facio

(1)

296,

Fackföreningar

(1)

838,

Fackföreningscentralen

(1)

602,

Fackföreningsekonomen

(1)

843,

Fackföreningsrörelsen

(1)

607,

Fackgranskas

(1)

412,

Facklitterära

(1)

9,

Fact

(1)

846,

Facto

(3)

193, 209, 217,

Fagbibliotekforening

(1)

498,

Fagforbundet

(1)

498,

Faglig

(1)

535,

FAIFE

(1)

369,

Fakta

(3)

259, 442, 521,

Faktiska

(1)

103,

Faktiskt

(28)

19, 70, 121, 143, 218, 223, 229, 234, 245, 274, 275, 285, 286, 353, 412, 442, 504, 521, 524, 557, 593, 676, 678, 896, 897, 928, 993,

Faktorer

(1)

557,

Faktorerna

(1)

474,

Faktum

(6)

200, 205, 215, 443, 444, 941,

Fakturera

(1)

894,

Faktureras

(1)

894,

Fakulteten

(1)

925,

Fakulteter

(1)

771,

Fall

(35)

45, 48, 140, 201, 209, 223, 259, 379, 380, 381, 388, 414, 419, 442, 444, 446, 473, 515, 519, 522, 556, 583, 591, 600, 636, 667, 846, 884, 886, 906, 943, 962, 1005, 1033,

Falla

(1)

693,

Fallen

(1)

587,

Fallenhet

(1)

265,

Faller

(4)

442, 521, 608, 987,

Fallerade

(1)

183,

Fallerar

(1)

256,

Fallet

(9)

175, 390, 424, 495, 546, 744, 950, 993,

Fallit

(1)

358,

Familj

(3)

614, 642, 673,

Familjeföretaget

(1)

1017,

Familjemedlem

(1)

990,

Familjen

(2)

547, 676,

Fan

(1)

41,

Fanken

(1)

1006,

Fann

(2)

1015, 1028,

Fanns

(5)

170, 368, 658, 1031,

Fantasirika

(1)

788,

Fantastiska

(2)

412, 726,

Fantastiskt

(1)

456,

Fantisera

(1)

1000,

Far

(1)

97,

Farhågorna

(1)

285,

Farit

(1)

330,

Farliga

(2)

258, 345,

Farsgården

(1)

920,

Fart

(2)

83, 696,

Fartyg

(1)

509,

Faso

(2)

687, 698,

Fast

(20)

33, 62, 122, 248, 332, 381, 405, 498, 519, 524, 603, 631, 664, 682, 757, 778, 811, 1003, 1023, 1061,

Fasta

(1)

296,

Fastare

(1)

219,

Fasthet

(1)

106,

Fastighetsbranschen

(1)

656,

Fastnade

(1)

3,

Fastslog

(1)

105,

Fat

(1)

258,

Fata

(1)

1008,

Fatabur

(1)

414,

Fato

(1)

827,

Fatta

(6)

173, 331, 347, 650, 896, 958,

Fattar

(2)

525, 600,

Fattiga

(2)

586, 643,

Fattigaste

(1)

623,

Favorit

(1)

106,

Favoriter

(2)

1006,

Favoritämnen

(1)

1006,

Feberaktigt

(1)

62,

Febr

(1)

718,

Febrilt

(1)

380,

Februari

(6)

27, 177, 499, 603, 792, 998,

Federal

(2)

341, 395,

Federalism

(7)

236, 713, 717, 721, 1006,

Federalismen

(1)

236,

Federalismer

(2)

236,

Federalist

(1)

1006,

Federalistiskt

(1)

719,

Federation

(6)

45, 236, 346, 676, 717, 888,

Fega

(1)

342,

Fel

(4)

19, 56, 224, 618,

Felaktiga

(1)

855,

Felaktigt

(1)

1035,

Felat

(1)

388,

Felet

(1)

56,

Felles

(1)

498,

Fem

(10)

24, 26, 64, 474, 516, 555, 706, 897,

Femmes

(6)

691, 692, 694, 695, 696, 697,

Fempunktsprogram

(1)

154,

Femte

(3)

24, 72, 831,

Femtedel

(1)

885,

Femtiotusen

(1)

597,

Fennica

(1)

657,

Fenomen

(3)

545, 839, 878,

Fenomenet

(1)

462,

Ferreira

(1)

819,

Ferrieri

(2)

281,

Festa

(1)

402,

Festen

(1)

604,

Festsal

(1)

919,

Fetstil

(1)

819,

Feudalism

(1)

557,

Fiberkabeln

(1)

934,

Fibernät

(7)

919, 920, 953, 955, 958,

Fibernätet

(9)

919, 920, 934, 935, 936, 954, 956, 958,

Fibernätets

(1)

935,

Fibernätsfrågan

(1)

923,

Fibernätsförvaltare

(1)

921,

Fiberoptiken

(1)

958,

Fiberoptikens

(1)

937,

Fiberoptiska

(3)

919, 934, 959,

Fick

(19)

52, 62, 187, 282, 495, 581, 600, 688, 787, 849, 854, 873, 882, 888, 1005, 1006, 1035, 1036,

Fiender

(1)

292,

Fiendtlig

(1)

1066,

Fientlig

(1)

1026,

Fientliga

(2)

383, 474,

Fifth

(2)

281, 827,

Figur

(1)

285,

Figurer

(1)

625,

Fikk

(1)

1044,

Fikor

(1)

65,

FiKT

(1)

938,

Fil

(2)

1010, 1037,

Filen

(1)

1040,

Filer

(1)

76,

Files

(1)

499,

Film

(2)

656, 696,

Filmen

(3)

305, 352, 959,

Filmförevisningar

(1)

692,

Filmmakandet

(1)

35,

Filmprojektorn

(1)

694,

Filosofen

(6)

49, 381, 460, 874, 969, 976,

Filosofer

(3)

363, 367, 772,

Filosoferna

(2)

372, 543,

Filosofi

(4)

450, 519, 768, 772,

Filosofia

(1)

772,

Filosofin

(2)

277, 597,

Filosofiska

(2)

30, 874,

Filosofiskt

(3)

102, 549, 874,

Filändelsen

(1)

1038,

Fina

(4)

287, 331, 426, 634,

Finance

(2)

759, 1006,

Financi

(1)

577,

Financial

(2)

125, 167,

Finansarkitektur

(1)

591,

Finansbibliotek

(1)

115,

Finanser

(2)

163, 780,

Finanserna

(2)

661, 927,

Finansglobaliseringen

(1)

123,

Finansiell

(2)

131, 665,

Finansiella

(10)

129, 131, 167, 523, 584, 586, 666, 667, 798,

Finansiera

(2)

131, 290,

Finansierad

(1)

694,

Finansieras

(1)

694,

Finansiering

(3)

125, 628, 746,

Finansieringen

(1)

686,

Finansinformationen

(1)

123,

Finanskapitalismens

(1)

844,

Finanskraschen

(1)

129,

Finansmarknaderna

(3)

577, 587, 844,

Finansmarknadernas

(1)

584,

Finansministerets

(1)

177,

Finansministeriet

(6)

160, 163, 164, 197, 199, 204,

Finansministeriets

(1)

176,

Finanssystem

(1)

131,

Finanssystemet

(2)

129, 957,

Finanssystemets

(3)

131, 586, 959,

Find

(2)

364, 394,

Fingerat

(1)

744,

Fingersockor

(2)

672, 676,

Fingersockorna

(1)

676,

Fingervisning

(1)

62,

Fingret

(1)

358,

Finland

(20)

83, 163, 196, 200, 281, 316, 372, 406, 451, 458, 490, 582, 687, 741, 888, 897, 919, 955, 1031,

Finlandiapriset

(1)

1009,

Finlands

(13)

9, 182, 206, 222, 404, 567, 773, 816, 882, 888, 938, 955,

Finländarna

(1)

181,

Finländsk

(3)

158, 184, 946,

Finländska

(2)

668, 1031,

Finna

(10)

240, 314, 402, 506, 524, 685, 717, 753, 771, 855,

Finnas

(1)

507,

Finner

(7)

28, 116, 331, 494, 700, 783, 818,

Finnish

(3)

394, 451,

Finns

(27)

27, 150, 177, 206, 207, 209, 302, 353, 369, 414, 419, 462, 473, 482, 516, 666, 701, 705, 734, 858, 907, 910, 946, 1003, 1027,

Fino

(1)

332,

Finsk

(2)

376, 577,

Finska

(18)

7, 187, 302, 376, 387, 480, 575, 577, 656, 657, 668, 671, 746, 772, 863, 959, 1009, 1013,

Finskan

(1)

744,

Finskspråkiga

(1)

478,

Fint

(4)

42, 339, 714, 1056,

Firar

(1)

402,

Firmans

(1)

861,

Firmor

(2)

499, 631,

Firmorna

(1)

645,

First

(1)

380,

Fiskedrag

(1)

656,

Five

(1)

281,

Fixa

(1)

1052,

Fixering

(1)

589,

FJÄRDE

(1)

134,

Fjärde

(43)

4, 5, 96, 101, 102, 147, 220, 227, 232, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 248, 249, 254, 255, 261, 384, 564, 781, 923, 926,

Fjärdedel

(2)

248, 885,

Fjärran

(1)

81,

Fler

(5)

296, 353, 358, 469, 499,

Flera

(25)

78, 79, 196, 199, 254, 259, 369, 382, 435, 581, 642, 672, 680, 702, 807, 809, 829, 846, 847, 976, 1010, 1013, 1033, 1035,

Fleras

(4)

236, 260, 717, 847,

Flerspråkiga

(1)

931,

Flertalet

(2)

7, 731,

Flesta

(4)

234, 524, 693, 852,

Flexibelt

(1)

783,

Flickan

(1)

752,

Flickas

(1)

696,

Flitigt

(2)

73, 1052,

Floppen

(1)

851,

Flow

(1)

394,

Flygblad

(1)

767,

Flygplan

(1)

824,

FLYKTEN

(1)

960,

Flyktig

(1)

303,

Flyktiga

(1)

839,

Flyktigt

(1)

303,

Flyktingar

(1)

796,

Flytta

(2)

155, 866,

Flyttar

(2)

645, 989,

Fläck

(1)

668,

Flöden

(1)

667,

Focus

(1)

622,

Focusing

(1)

287,

Focussing

(1)

394,

Fog

(2)

579, 941,

Fogade

(1)

126,

Fogades

(1)

299,

Fokus

(2)

623, 625,

Fokusera

(1)

524,

Fokuserade

(1)

625,

Folk

(10)

236, 296, 380, 785, 823, 829, 834, 848, 993,

Folkbibliotek

(3)

369, 635, 767,

Folkbibliotekarie

(1)

731,

Folkbibliotekariens

(1)

731,

Folkbibliotekariernas

(1)

262,

Folkbiblioteken

(2)

200, 635,

Folkbibliotekens

(2)

65, 85,

Folkbiblioteket

(10)

83, 148, 153, 191, 215, 435, 461, 730, 751,

Folkbibliotekets

(1)

229,

Folkbildare

(1)

556,

Folkbildning

(3)

449, 697, 698,

Folkbildnings

(1)

83,

Folkbildningsprojekt

(2)

959,

Folkbildningsrörelser

(1)

215,

Folkebibliotekerne

(1)

84,

Folkebibliotekernes

(1)

85,

Folken

(1)

839,

Folkens

(5)

499, 580, 799, 801, 931,

Folket

(8)

65, 219, 241, 531, 534, 729, 731,

Folkets

(4)

3, 262, 730, 800,

Folkfronter

(1)

829,

Folkhälsan

(1)

432,

Folkliga

(1)

630,

Folks

(1)

794,

Folkslag

(2)

547, 630,

Folkupplysning

(1)

957,

Follow

(2)

394, 728,

Following

(1)

287,

Foltz

(1)

717,

Fondo

(1)

332,

Food

(1)

759,

For

(46)

77, 84, 104, 105, 111, 112, 113, 125, 167, 194, 267, 269, 281, 283, 396, 451, 458, 498, 501, 622, 717, 746, 757, 783, 787, 812, 819, 827, 846, 878, 962,

Fora

(7)

105, 782, 816, 837, 872,

Forbindelse

(1)

498,

Foredles

(1)

962,

Foreningsbiblioteker

(1)

84,

Forever

(1)

281,

Foreword

(1)

777,

Forget

(1)

49,

Forhastede

(1)

498,

Forhold

(1)

498,

Forl

(1)

84,

Form

(15)

35, 148, 278, 332, 493, 520, 605, 665, 841, 846, 885, 1012, 1020, 1037,

Forma

(1)

896,

Format

(6)

74, 415, 988, 1002, 1046, 1047,

Formation

(1)

281,

Formats

(1)

102,

Formel

(1)

509,

Formella

(1)

247,

Formellt

(3)

241, 781, 883,

Former

(8)

35, 60, 142, 241, 509, 793, 798, 824,

Formet

(1)

536,

Formler

(1)

685,

Formulerade

(2)

633, 848,

Formulerar

(1)

359,

Formuleras

(1)

783,

Formulerat

(1)

909,

Formulering

(1)

556,

Formuleringar

(6)

106, 221, 227, 240, 555, 1025,

Formuleringen

(4)

104, 542, 809, 841,

Fornell

(2)

1002,

Fornyet

(1)

498,

Fors

(3)

85, 498, 1066,

Forska

(1)

488,

Forskare

(12)

166, 267, 360, 363, 367, 487, 488, 489, 523, 680, 764, 767,

Forskaren

(5)

248, 298, 635, 827, 847,

Forskarinsats

(1)

920,

Forskarna

(4)

261, 372, 750, 837,

Forskarnas

(1)

544,

Forskarsamhället

(1)

218,

Forskat

(1)

360,

Forskning

(3)

333, 771,

Forskningen

(4)

65, 82, 273, 817,

Forsknings

(1)

167,

Forskningsbiblioteken

(1)

218,

Forskningscentral

(1)

613,

Forskningsfält

(1)

475,

Forskningsprojekt

(1)

817,

Forskningsresultat

(1)

631,

Fortare

(1)

1002,

Fortfarande

(31)

6, 14, 40, 78, 142, 220, 240, 259, 260, 355, 381, 499, 507, 523, 525, 549, 586, 635, 714, 778, 831, 841, 842, 855, 873, 892, 939, 941, 1036, 1057,

Fortleva

(1)

220,

Fortlevt

(1)

102,

Fortlöpande

(1)

268,

Fortsatt

(6)

100, 236, 585, 728, 783, 812,

Fortsatte

(4)

258, 590, 682, 843,

Fortsätta

(11)

131, 307, 413, 493, 507, 509, 567, 719, 783, 789, 852,

Fortsättas

(1)

302,

Fortsätter

(13)

64, 219, 272, 445, 494, 575, 586, 834, 838, 840, 841, 846, 931,

Fortsättning

(5)

384, 418, 486, 789, 830,

Fortsättningen

(7)

538, 615, 746, 772, 902, 1019, 1053,

Fortsättningsvis

(4)

100, 173, 209, 1033,

Forum

(89)

5, 9, 103, 104, 105, 572, 573, 593, 596, 622, 637, 648, 650, 651, 652, 656, 657, 660, 669, 680, 724, 736, 737, 739, 753, 757, 766, 767, 769, 770, 774, 776, 777, 778, 779, 781, 783, 785, 786, 789, 792, 803, 804, 813, 815, 816, 817, 819, 822, 827, 828, 832, 837, 838, 839, 844, 846, 847, 848, 850, 854, 857, 859, 868, 896,

Forumdagarna

(1)

603,

Forumens

(1)

302,

Forumet

(10)

600, 638, 742, 749, 783, 818, 819, 829, 846,

Forumets

(9)

593, 598, 755, 781, 789, 817, 818, 822, 827,

Forums

(3)

636, 647, 850,

Fot

(2)

77, 642,

Fotbollslag

(1)

253,

Fotbollslaget

(1)

254,

Fotnot

(1)

786,

Foto

(8)

572, 644, 684, 689, 690, 703, 718, 748,

Fotografier

(2)

298, 299,

Foundation

(1)

852,

Fourth

(4)

102, 227, 240, 781,

Fra

(2)

84, 113,

Fraktur

(1)

591,

Fram

(42)

28, 40, 53, 62, 85, 104, 168, 187, 229, 237, 249, 256, 259, 358, 360, 379, 422, 498, 520, 544, 564, 591, 600, 629, 642, 645, 656, 688, 706, 711, 737, 842, 844, 882, 889, 919, 987, 1038, 1054,

Framför

(7)

68, 151, 254, 457, 866, 873, 902,

Framföra

(1)

742,

Framgent

(2)

14, 932,

Framgick

(1)

1031,

Framgångar

(2)

412, 567,

Framgångsrika

(1)

467,

Framgångsrikt

(2)

274, 293,

Framgått

(2)

863, 1017,

Framhålla

(1)

921,

Framhåller

(1)

887,

Framkom

(1)

257,

Framlagts

(1)

368,

Framsprungna

(1)

141,

Framsteg

(1)

33,

Framsteget

(1)

682,

Framställa

(1)

142,

Framställningen

(1)

603,

Framställts

(1)

168,

Framstå

(1)

902,

Framstår

(3)

24, 443, 584,

Framtid

(11)

196, 234, 291, 300, 311, 446, 492, 549, 685, 783, 919,

Framtida

(3)

625, 921, 936,

Framtiden

(18)

77, 158, 204, 382, 493, 559, 561, 567, 613, 789, 803, 920, 923, 931, 976,

Framtidens

(4)

917, 920, 924, 1055,

Framtidsfrågor

(1)

5,

Framtidsorienterade

(1)

770,

Framtidsseminarium

(1)

919,

Framtidsutsikterna

(1)

927,

Framträdande

(1)

288,

Framväxande

(1)

103,

Framväxer

(1)

80,

Framväxt

(1)

229,

Framväxten

(1)

931,

Framåt

(2)

103, 436,

Framåtanda

(1)

750,

Framöver

(1)

815,

Fran

(1)

381,

Francine

(1)

786,

Francisco

(2)

818, 819,

Francois

(1)

546,

Frank

(4)

477, 478, 480, 491,

FRANK

(1)

1031,

Frankrike

(4)

577, 583, 789,

Frankrikes

(2)

240, 613,

Franska

(11)

42, 240, 241, 648, 700, 701, 719, 750, 822,

Fransmännen

(1)

583,

Franz

(2)

1016, 1027,

Fred

(7)

47, 458, 663, 780, 801, 839, 1066,

Freden

(3)

389, 874,

Fredens

(1)

98,

Fredligt

(1)

591,

Fredric

(2)

414,

Fredrik

(2)

170,

Fredrika

(1)

1039,

FREDRIKA

(1)

1031,

Freds

(2)

841, 858,

Fredsaktivist

(1)

528,

Fredsdemonstrationerna

(1)

588,

Fredsgrupperna

(1)

592,

Fredsorganisationerna

(1)

592,

Fredspris

(2)

873,

Fredsrörelsen

(1)

97,

Fredsrörelsens

(1)

593,

Fredstanken

(1)

874,

Free

(4)

64, 84, 346, 631,

Freedom

(3)

41, 201, 281,

Freeman

(2)

61, 62,

Freinetklasser

(1)

419,

Fremme

(1)

498,

French

(3)

717, 827,

Frestande

(2)

175, 833,

Frestas

(1)

1049,

Fri

(6)

521, 631, 852, 1009,

Fria

(14)

51, 82, 88, 174, 201, 220, 249, 331, 380, 631, 796, 931, 1048,

Frid

(1)

728,

Fridfullt

(1)

626,

Friedrich

(2)

173, 174,

Frigörande

(1)

799,

Frihandelns

(1)

610,

Frihet

(14)

162, 176, 204, 215, 227, 228, 248, 380, 555, 619, 635, 871,

Friheten

(7)

190, 204, 215, 227, 248, 777,

Frihetsviljan

(1)

380,

Frihetsälskare

(1)

619,

Fristående

(1)

218,

Fritid

(3)

430, 768, 824,

Fritt

(2)

249, 435,

Frizon

(1)

94,

Frodas

(2)

19, 597,

From

(16)

281, 396, 648, 663, 717, 757, 781, 827, 834, 841, 1009, 1011,

Front

(1)

831,

Frontistiska

(1)

829,

Fru

(2)

19, 62,

Fruar

(1)

371,

Frukta

(1)

296,

Fruktansvärd

(1)

352,

Fruktbar

(2)

215, 820,

FRÅGOR

(1)

12,

Främja

(4)

430, 432, 624, 953,

Främjar

(1)

383,

Främlingsfientlighet

(1)

793,

Främmande

(3)

142, 844, 919,

Främst

(21)

104, 148, 223, 227, 378, 438, 505, 588, 619, 757, 764, 786, 840, 844, 884, 893, 922, 928, 933, 955, 976,

Främsta

(2)

955, 1061,

Fräsande

(1)

325,

Fråga

(33)

22, 62, 78, 104, 177, 180, 231, 236, 237, 356, 358, 360, 411, 526, 529, 547, 610, 652, 664, 678, 686, 697, 698, 757, 867, 1049,

Frågade

(5)

14, 317, 370, 387, 786,

Frågades

(1)

414,

Frågan

(45)

28, 74, 97, 98, 136, 187, 194, 205, 206, 219, 353, 380, 382, 390, 406, 420, 423, 433, 457, 530, 531, 540, 578, 648, 666, 667, 668, 669, 672, 746, 755, 776, 777, 838, 866, 867, 895, 902, 907, 921, 966, 967, 969,

Frågar

(4)

360, 517, 642, 675,

Frågeställaren

(1)

698,

Frågeställning

(1)

867,

Frågeställningen

(1)

382,

Frågor

(27)

57, 60, 63, 78, 234, 236, 284, 365, 366, 367, 370, 558, 587, 623, 638, 648, 651, 810, 821, 886, 907, 982, 983, 1025,

Frågorna

(8)

48, 180, 209, 289, 884, 974, 983, 1024,

Frågornas

(1)

679,

Från

(172)

17, 27, 30, 33, 37, 41, 62, 73, 76, 77, 80, 81, 82, 85, 100, 103, 104, 106, 107, 136, 158, 160, 168, 176, 201, 204, 215, 218, 222, 223, 248, 258, 259, 272, 273, 277, 278, 282, 290, 296, 298, 299, 313, 316, 325, 335, 342, 343, 352, 372, 381, 388, 406, 411, 414, 419, 439, 456, 457, 465, 497, 499, 502, 504, 511, 521, 523, 525, 528, 546, 549, 554, 556, 573, 574, 583, 596, 599, 613, 616, 622, 625, 626, 627, 630, 631, 635, 636, 638, 645, 654, 656, 660, 673, 682, 683, 687, 691, 692, 701, 719, 737, 744, 755, 757, 758, 767, 769, 771, 772, 778, 781, 792, 798, 804, 811, 817, 822, 829, 830, 834, 843, 852, 854, 867, 905, 939, 958, 959, 962, 992, 1000, 1013, 1019, 1021, 1023, 1027, 1032, 1060, 1064,

Frånvaro

(1)

1025,

Fsm

(1)

763,

Fujitsus

(1)

976,

Fulfilment

(1)

1041,

Full

(5)

3, 451, 875,

Fullbordas

(1)

1023,

Fullfölja

(2)

287, 438,

Fullständig

(1)

175,

Fullständiga

(1)

656,

Fullständighet

(2)

545, 787,

Fullständigt

(2)

775, 789,

Fullt

(5)

221, 306, 470, 853, 871,

Fullvärdiga

(1)

789,

Fundament

(1)

140,

Fundamental

(1)

281,

Fundamentalistiska

(1)

1064,

Fundamentalt

(1)

140,

Fundera

(4)

535, 540, 952, 1049,

Funderade

(1)

520,

Funderar

(3)

106, 380, 749,

Fundersam

(1)

955,

Fungera

(13)

5, 63, 209, 248, 253, 542, 555, 557, 561, 565, 852, 1032, 1055,

Fungerade

(2)

625, 1033,

Fungerande

(3)

145, 230, 573,

Fungerar

(9)

21, 63, 149, 173, 177, 333, 336, 557, 750,

Fungerat

(2)

217, 299,

Funktioner

(1)

187,

Funktionshinder

(1)

793,

Funnits

(1)

462,

Further

(2)

395,

Fusionen

(1)

186,

Fusioneras

(1)

133,

Future

(3)

73, 290, 819,

Fylla

(2)

471, 672,

Fyller

(3)

247, 401, 446,

Fyra

(4)

603, 657, 658, 758,

Fysiolog

(1)

467,

Fysiska

(6)

549, 792, 807, 811, 919, 920,

FÅNGA

(1)

960,

FÖr

(1)

24,

FÖRBÄTTRA

(1)

508,

FÖRSÖKA

(1)

960,

FÖRVALTA

(1)

860,

Fäller

(1)

668,

Fält

(1)

657,

Fältet

(1)

686,

Fältslaget

(1)

299,

Fängelsestraff

(1)

874,

Fängsla

(1)

287,

Fängslad

(1)

499,

Färd

(6)

420, 451, 550, 687, 776, 931,

Färdig

(2)

479, 1054,

Färdigheter

(2)

265, 890,

Färgstarka

(1)

630,

Färsk

(1)

415,

Färska

(1)

847,

Färskt

(1)

451,

Fästa

(1)

884,

Fäste

(1)

581,

Fäster

(2)

244, 1025,

Fästes

(1)

663,

(39)

19, 33, 51, 60, 65, 103, 123, 145, 152, 201, 248, 253, 259, 271, 280, 423, 445, 538, 581, 591, 600, 612, 685, 715, 742, 789, 834, 863, 888, 894, 921, 931, 983, 990, 992, 1002, 1033, 1066,

Fåfäng

(1)

175,

Fångstredskap

(1)

563,

Fångtransporter

(1)

125,

Får

(38)

22, 52, 104, 107, 111, 174, 177, 188, 210, 220, 275, 292, 355, 358, 361, 370, 475, 491, 618, 640, 645, 701, 705, 739, 787, 807, 831, 861, 948, 969, 990, 1000, 1004, 1042, 1052,

Fåtal

(1)

487,

Fått

(18)

63, 253, 258, 292, 372, 480, 515, 578, 636, 714, 785, 834, 855, 872, 909, 931, 1018, 1021,

Föda

(2)

586, 673,

Född

(1)

478,

Föddes

(4)

83, 100, 583, 682,

Föds

(1)

580,

Föga

(1)

789,

Följa

(8)

259, 293, 342, 519, 580, 766, 788, 931,

Följaktligen

(6)

21, 191, 379, 519, 685, 872,

Följande

(28)

24, 61, 64, 76, 85, 164, 168, 219, 282, 296, 350, 354, 446, 497, 508, 603, 627, 758, 767, 779, 792, 812, 818, 948, 987, 1002, 1033, 1061,

Följas

(1)

302,

Följd

(3)

129, 133, 175,

Följde

(1)

855,

Följden

(1)

331,

Följderna

(2)

33, 959,

Följer

(10)

6, 122, 254, 272, 356, 478, 482, 513, 692, 977,

Föll

(2)

605, 638,

Fönsterbräden

(1)

19,

Fönsterbrädet

(1)

17,

Fönstret

(1)

21,

För

(673)

3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 62, 65, 74, 77, 78, 80, 85, 89, 90, 94, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 140, 142, 145, 147, 148, 149, 151, 155, 159, 165, 166, 167, 170, 173, 175, 176, 177, 180, 182, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 234, 235, 236, 237, 240, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 254, 261, 263, 265, 269, 270, 272, 275, 276, 277, 279, 280, 285, 286, 288, 290, 295, 296, 297, 299, 303, 306, 307, 313, 315, 317, 331, 333, 338, 343, 360, 368, 369, 371, 372, 379, 380, 381, 382, 384, 389, 403, 410, 411, 419, 421, 422, 423, 426, 429, 433, 436, 438, 443, 444, 457, 458, 462, 471, 479, 482, 487, 490, 493, 495, 497, 499, 500, 505, 509, 514, 517, 518, 519, 520, 523, 527, 531, 536, 537, 540, 543, 545, 546, 550, 551, 554, 556, 557, 559, 561, 562, 563, 567, 568, 569, 570, 573, 577, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 593, 597, 600, 604, 605, 607, 612, 613, 614, 617, 619, 620, 623, 624, 625, 628, 630, 631, 633, 635, 636, 638, 639, 640, 642, 645, 647, 648, 649, 650, 656, 657, 658, 660, 661, 665, 668, 672, 673, 675, 676, 678, 682, 683, 685, 686, 687, 688, 691, 695, 697, 698, 699, 700, 701, 704, 711, 716, 719, 730, 741, 742, 744, 746, 747, 750, 753, 757, 764, 767, 771, 772, 775, 776, 777, 782, 783, 785, 787, 788, 789, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 808, 809, 811, 814, 815, 817, 818, 819, 821, 822, 823, 824, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 834, 837, 840, 843, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 852, 854, 855, 858, 859, 861, 863, 866, 867, 868, 871, 873, 875, 878, 879, 882, 888, 894, 896, 902, 903, 905, 906, 907, 909, 910, 918, 919, 920, 921, 924, 926, 928, 930, 933, 936, 939, 946, 947, 949, 951, 955, 958, 959, 962, 976, 978, 990, 992, 993, 999, 1002, 1003, 1004, 1006, 1009, 1011, 1012, 1013, 1017, 1021, 1022, 1024, 1025, 1026, 1027, 1032, 1033, 1038, 1039, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1053, 1057, 1062,

Föra

(4)

153, 457, 517, 823,

Föraktfullt

(1)

296,

Förankrade

(1)

895,

Förankras

(2)

772, 785,

Förankrat

(1)

197,

Förankring

(1)

206,

Förarbete

(1)

8,

Föras

(1)

389,

Förbereda

(1)

840,

Förberedas

(1)

597,

Förberedelse

(1)

605,

Förberedelserna

(6)

785, 791, 792, 817, 866, 888,

Förbi

(3)

678, 719, 823,

Förbigå

(1)

919,

Förbigående

(1)

847,

Förbigår

(1)

1025,

Förbigås

(1)

240,

Förbindelser

(1)

850,

Förbinder

(2)

278, 299,

Förbiser

(1)

205,

Förbisusande

(1)

68,

Förbjudas

(1)

616,

Förbjuder

(2)

377, 431,

Förbjuds

(1)

444,

Förbjöd

(2)

423, 530,

Förblev

(1)

442,

Förbli

(7)

210, 559, 672, 767, 788, 887, 958,

Förblir

(10)

175, 210, 228, 252, 270, 537, 893, 906, 958,

Förblivit

(1)

228,

Förbud

(1)

896,

Förbundskansler

(1)

43,

Förbättra

(3)

430, 524, 905,

Förbättring

(1)

523,

Fördel

(1)

132,

Fördela

(1)

811,

Fördelas

(1)

241,

Fördelningen

(2)

100, 792,

Fördes

(2)

842, 882,

Fördjupad

(1)

770,

Fördjupare

(1)

491,

Fördjupas

(1)

220,

Fördomsfri

(1)

667,

Fördömer

(1)

801,

Fördömt

(1)

345,

Före

(4)

7, 227, 779, 849,

Föreberedelserna

(1)

889,

Förebådar

(2)

5, 665,

Föredrag

(4)

27, 603, 770,

Föredrog

(1)

68,

Föredömliga

(1)

570,

Förefaller

(13)

121, 145, 175, 205, 286, 292, 420, 442, 494, 547, 815, 849, 875,

Föreg

(1)

105,

Föregick

(1)

884,

Föregående

(1)

515,

Föregångare

(2)

381, 526,

Föregångares

(1)

313,

Föregår

(1)

143,

Förekommer

(5)

41, 106, 107, 222, 556,

Förekommit

(1)

499,

Föreliggande

(1)

665,

Föreligger

(2)

131, 151,

Föreläsare

(1)

855,

Föreläsningar

(3)

9, 519, 854,

Föreläsningen

(1)

227,

Föreläsningsreferat

(1)

767,

Föremål

(3)

443, 817, 822,

Förena

(4)

45, 777, 871,

Förenande

(1)

934,

Förening

(2)

125, 577,

Föreningar

(2)

577, 661,

Föreningen

(3)

129, 404, 405,

Föreningens

(1)

405,

Föreningspakt

(1)

296,

Förenta

(1)

866,

Föresatt

(1)

64,

Föreskrifter

(1)

668,

Föreslagit

(1)

758,

Föreslog

(6)

129, 405, 577, 616, 781, 792,

Föreslå

(1)

569,

Föreslår

(6)

33, 164, 205, 261, 315, 924,

Föreslås

(1)

919,

Förespråkade

(1)

108,

Föreställa

(5)

373, 918, 924, 925, 1000,

Föreställer

(3)

142, 234, 920,

Föreställning

(1)

1001,

Föreställningar

(1)

917,

Föreståndare

(1)

853,

Förestår

(1)

904,

Föresvävade

(1)

37,

Företag

(7)

21, 125, 168, 170, 631, 780, 798,

Företagare

(1)

904,

Företagen

(1)

872,

Företagens

(2)

169, 205,

Företaget

(7)

167, 275, 290, 292, 656, 1033,

Företagets

(5)

282, 288, 292, 561, 1045,

Företags

(1)

411,

Företagshemlighet

(1)

168,

Företagshemligheter

(1)

168,

Företagshistoria

(1)

184,

Företagsnamn

(1)

657,

Företagsspionage

(1)

224,

Företagstjänstemän

(1)

861,

Företeelser

(1)

366,

Företrädare

(1)

210,

Företrädesvis

(1)

143,

Föreviga

(1)

610,

Förevisningen

(1)

696,

Förevändning

(1)

287,

Förf

(1)

684,

Förfallit

(1)

439,

Författare

(10)

9, 272, 285, 528, 530, 886, 987, 1024, 1049, 1056,

Författaren

(14)

14, 366, 414, 572, 644, 689, 690, 703, 718, 830, 1023, 1052, 1056, 1061,

Författarens

(3)

203, 1024, 1053,

Författarna

(2)

546, 995,

Författarnas

(1)

544,

Författat

(1)

182,

Förflutna

(1)

421,

Förflyktigas

(1)

524,

Förflyttad

(1)

831,

Förfogar

(1)

199,

Förfäktar

(1)

1052,

Förfära

(1)

324,

Förfärlig

(1)

383,

Förfärligt

(1)

747,

Förföljare

(1)

499,

Förföljelser

(1)

388,

Förföljer

(1)

444,

Förförelse

(1)

322,

Förgifta

(1)

547,

Förglömma

(2)

253, 874,

Förgrundsgestalter

(1)

104,

Förgäves

(2)

248, 920,

Förhala

(1)

157,

Förhandlingar

(2)

867, 882,

Förhandlingarna

(1)

237,

Förhindra

(1)

610,

Förhistoria

(1)

939,

Förhoppning

(2)

499, 921,

Förhoppningsvis

(8)

57, 100, 158, 620, 625, 839, 920, 931,

Förhärskande

(4)

216, 563, 667, 893,

Förhålla

(3)

365, 752, 789,

Förhållande

(7)

82, 108, 240, 483, 537, 921, 922,

Förhållanden

(7)

74, 103, 165, 199, 442, 499, 562,

Förhållandena

(1)

866,

Förhållandet

(2)

461, 830,

Förhåller

(9)

247, 280, 365, 487, 545, 557, 871, 885, 978,

Förhållningsregler

(1)

287,

Förhållningssätt

(1)

121,

Förhöll

(1)

638,

Förintelse

(1)

871,

Förkasta

(1)

788,

Förkastlighet

(1)

696,

Förklara

(9)

42, 296, 542, 573, 586, 776, 921,

Förklarade

(2)

98, 873,

Förklarande

(1)

842,

Förklarar

(2)

60, 444,

Förklarat

(2)

184, 920,

Förklaring

(2)

359, 776,

Förklaringar

(1)

24,

Förklaringarna

(1)

604,

Förklaringen

(2)

276, 425,

Förkortad

(2)

267, 998,

Förkortat

(1)

881,

Förkunnade

(1)

591,

Förkyld

(1)

403,

Förlades

(1)

1024,

Förlag

(6)

85, 278, 874, 1011, 1053, 1056,

Förlaga

(2)

1011,

Förlagen

(4)

1045, 1049,

Förlaget

(7)

8, 411, 414, 772, 1012,

Förlagsbranschens

(1)

1052,

Förlagsredaktören

(1)

1053,

Förlamande

(1)

679,

Förledas

(1)

119,

Förlora

(1)

870,

Förlorad

(1)

299,

Förlorade

(1)

181,

Förlorar

(1)

1049,

Förlorare

(1)

586,

Förlossningssal

(1)

527,

Förläget

(1)

62,

Förläggare

(2)

285, 1009,

Förläggaren

(2)

1023, 1053,

Förläggarens

(1)

992,

Förlängda

(1)

209,

Förlängning

(1)

6,

Förlängningar

(2)

4, 494,

Förlöpte

(1)

854,

Förlöses

(1)

517,

Förmedla

(1)

544,

Förmedlade

(2)

182, 677,

Förmedlades

(1)

763,

Förmedlar

(1)

148,

Förmedlare

(1)

677,

Förmedlas

(1)

831,

Förmedlat

(1)

304,

Förmedlingen

(1)

153,

Förmer

(2)

598, 919,

Förmiddag

(1)

603,

Förminskade

(1)

299,

Förmodar

(1)

359,

Förmodligen

(4)

273, 765, 871, 1012,

Förmåga

(6)

28, 248, 292, 474, 556,

Förmån

(1)

201,

Förmår

(4)

438, 547, 665, 925,

Förmått

(1)

896,

Förmögenhet

(1)

247,

Förneka

(1)

524,

Förnekas

(1)

884,

Förnuft

(3)

299, 585, 788,

Förnuftet

(2)

772, 777,

Förnuftets

(4)

585, 777, 788,

Förnyelse

(1)

523,

Förnyelsebara

(1)

794,

Förnyelsen

(1)

603,

Förord

(2)

2, 512,

Förordet

(1)

136,

Förordning

(1)

222,

Förpliktas

(3)

153, 205, 237,

Förpliktelser

(1)

237,

Förr

(2)

254, 591,

Förra

(1)

76,

Förrättad

(1)

185,

Förs

(1)

143,

Församlade

(1)

681,

Församlingarnas

(3)

333, 384, 556,

Förse

(2)

83, 673,

Försedd

(2)

668, 874,

Förser

(1)

533,

Förses

(1)

872,

Försett

(1)

1021,

Försiggår

(2)

143, 898,

Försiktiga

(1)

14,

Försiktighet

(1)

265,

Försiktigt

(2)

514, 540,

Förskjutits

(1)

117,

Förskjutning

(1)

201,

Förskott

(3)

1052, 1056,

Förskräckliga

(1)

104,

Förskönande

(1)

872,

Förslag

(12)

177, 206, 208, 368, 458, 646, 648, 651, 680, 753, 831, 846,

Förslaget

(12)

177, 205, 206, 207, 223, 292, 429, 743, 781, 784, 789,

Förslå

(1)

787,

Förslår

(1)

685,

Försonande

(1)

520,

Först

(43)

7, 55, 83, 102, 104, 138, 161, 223, 241, 248, 301, 351, 378, 438, 501, 505, 575, 577, 583, 590, 596, 619, 622, 671, 680, 720, 723, 757, 764, 840, 844, 849, 875, 893, 916, 933, 938, 985, 991, 998, 1016, 1035,

Första

(58)

73, 80, 100, 102, 122, 142, 158, 187, 201, 219, 223, 234, 235, 254, 295, 342, 429, 458, 478, 495, 555, 569, 591, 593, 600, 625, 626, 648, 661, 662, 663, 672, 714, 719, 757, 775, 776, 812, 828, 858, 861, 866, 882, 907, 920, 950, 962, 970, 1012, 1020, 1025, 1029,

Förstahandsinformation

(1)

687,

Förstnämnda

(2)

425, 557,

Förstod

(1)

617,

Förstäder

(2)

626, 627,

Förstärka

(1)

103,

Förstå

(3)

789, 820, 831,

Förståelse

(3)

206, 223, 753,

Förståelsen

(1)

33,

Förstånd

(2)

23, 555,

Förstår

(5)

21, 307, 438, 906, 1036,

Förstås

(9)

215, 425, 482, 544, 573, 656, 746, 953, 1012,

Förstöra

(1)

547,

Förstörde

(1)

62,

Försummar

(1)

64,

Försummelser

(1)

635,

Försvar

(1)

891,

Försvara

(2)

331, 895,

Försvaret

(1)

253,

Försvarets

(1)

43,

Försvarsindustri

(1)

462,

Försvarsministeriet

(1)

209,

Försvinna

(4)

436, 775, 811, 874,

Försvinner

(4)

436, 438, 991,

Försäkrade

(1)

631,

Försäkrar

(2)

620, 705,

Försäljning

(2)

64, 986,

Försök

(8)

33, 200, 336, 345, 529, 717, 719, 847,

Försöka

(16)

252, 292, 314, 369, 380, 423, 471, 493, 547, 781, 782, 804, 848, 870, 907, 1004,

Försöker

(16)

6, 177, 268, 412, 432, 442, 575, 593, 610, 679, 747, 755, 776, 781, 924, 1024,

Försökt

(4)

237, 421, 829, 1016,

Försökte

(3)

785, 1024, 1035,

Förteckning

(1)

422,

Förteckningar

(1)

299,

Förtjusning

(1)

106,

Förtjäna

(1)

1057,

Förtjänar

(9)

14, 74, 204, 237, 391, 443, 579, 885, 904,

Förtjänsten

(1)

682,

Förtroende

(1)

200,

Förtroendet

(1)

167,

Förtryck

(2)

793, 798,

Förträffliga

(2)

229, 1031,

Förtvivlade

(1)

345,

Förutom

(9)

7, 235, 279, 625, 663, 719, 887, 955, 1016,

Förutsatt

(2)

262, 922,

Förutse

(1)

1061,

Förutspå

(1)

493,

Förutspådde

(2)

559, 843,

Förutsätter

(8)

141, 191, 268, 543, 545, 744, 824, 1068,

Förutsättning

(11)

19, 100, 174, 248, 565, 628, 631, 682, 721, 839, 958,

Förutsättningar

(5)

193, 197, 261, 668, 824,

Förutsättningarna

(5)

230, 384, 570,

Förutsätts

(3)

247, 303, 507,

Förutsåg

(1)

1021,

Förvalta

(4)

116, 117, 133, 382,

Förvaltandet

(1)

902,

Förvaltas

(5)

123, 685, 867, 878, 908,

Förvaltning

(1)

908,

Förvaltningen

(9)

6, 131, 867, 869, 877, 878, 903, 907,

Förvaltningsenhet

(1)

433,

Förvaltningsfrågor

(1)

668,

Förvandla

(1)

557,

Förvandlats

(3)

583, 1015, 1028,

Förvandlingen

(1)

1016,

Förvar

(1)

62,

Förvarades

(1)

663,

Förvaras

(2)

79, 1054,

Förverkliga

(2)

236, 384,

Förverkligande

(2)

229, 925,

Förverkligas

(3)

205, 493, 549,

Förverkligats

(3)

56, 591,

Förvillelser

(2)

408, 418,

Förvirring

(1)

242,

Förvisso

(4)

420, 545, 775, 886,

Förvränga

(1)

232,

Förväntar

(2)

197, 828,

Förväntas

(2)

170, 555,

Förväntningar

(1)

866,

Förväxlas

(1)

550,

Förvånande

(2)

789, 807,

Förvåning

(1)

578,

Förädla

(1)

962,

Förädlingsprocessen

(1)

962,

Föräldrarna

(1)

693,

Förälskade

(1)

62,

Föränderliga

(2)

520, 902,

Förändra

(5)

129, 458, 781, 797, 828,

Förändrade

(1)

677,

Förändrades

(2)

100, 581,

Förändras

(3)

442, 458, 811,

Förändring

(3)

593, 628, 926,

Förändringarna

(3)

558, 841, 898,

Förändringen

(3)

443, 458, 629,

Förändringsepok

(1)

272,

Förändringsfaktorn

(1)

928,

Föråldrad

(1)

528,

Föråldrade

(1)

829,

Föråldrats

(1)

591,

Förödande

(2)

205, 258,

Fötter

(1)

642,

Fötts

(1)

852,

G

Gaborone

(2)

105, 625,

Gabriel

(1)

546,

Gallblåsan

(1)

467,

Gamla

(21)

4, 54, 56, 57, 65, 76, 106, 199, 415, 521, 523, 565, 581, 662, 849, 924, 976, 1008, 1061,

Gammal

(3)

128, 234, 519,

Gammaldags

(1)

415,

Gammalt

(3)

549, 701, 720,

Gandhis

(2)

236, 528,

Gandhisk

(1)

236,

Ganska

(4)

60, 331, 465, 807,

Gapande

(1)

516,

Garant

(2)

190, 204,

Garanter

(1)

249,

Garantera

(7)

136, 333, 590, 755, 794, 811, 846,

Garanterad

(1)

843,

Garantin

(1)

229,

Garceau

(2)

229,

Gatan

(2)

640, 645,

Gates

(3)

33, 996,

Gatlyktor

(1)

616,

Gator

(1)

638,

GATS

(6)

557, 685, 871,

Gatujobb

(1)

643,

Gaulle

(1)

528,

Gav

(5)

45, 284, 296, 559, 855,

Gavs

(1)

846,

Gazaremsan

(1)

42,

Gebers

(1)

85,

Gemene

(1)

945,

Gemensam

(10)

104, 177, 236, 550, 551, 556, 776, 788, 956,

Gemensamma

(19)

49, 104, 383, 462, 471, 472, 494, 551, 568, 600, 793, 794, 797, 848, 939, 945,

Gemensamt

(8)

79, 108, 117, 236, 547, 776, 783, 929,

Gemenskap

(2)

30, 547,

Gen

(3)

866, 882, 888,

Genast

(3)

42, 284, 882,

Gender

(1)

759,

General

(1)

711,

Generalavtal

(1)

610,

Generalism

(1)

470,

Generalist

(3)

467, 481, 905,

Generalister

(10)

180, 252, 464, 465, 466, 467, 468, 489, 887,

Generalisterna

(1)

471,

Generally

(2)

287,

Generalstab

(1)

711,

Generalständer

(1)

240,

Generationer

(1)

104,

Generationerna

(1)

677,

Generatorn

(1)

694,

Genererad

(1)

422,

Genererar

(2)

1010, 1049,

Gengäld

(2)

336, 632,

Genmanipuleras

(1)

617,

GENOM

(1)

508,

Genom

(75)

8, 62, 64, 68, 74, 81, 98, 102, 119, 128, 136, 196, 201, 206, 216, 217, 219, 224, 227, 236, 244, 247, 248, 296, 306, 311, 338, 353, 367, 406, 430, 458, 462, 488, 517, 519, 524, 529, 547, 559, 591, 597, 604, 677, 679, 681, 744, 750, 799, 834, 872, 874, 878, 882, 905, 929, 948, 959, 978, 988, 1003, 1024, 1031, 1047,

Genombrott

(2)

180, 227,

Genomföra

(2)

457, 650,

Genomförandet

(1)

186,

Genomföras

(4)

201, 355, 457, 682,

Genomgående

(1)

812,

Genomgår

(2)

121, 220,

Genomgått

(1)

247,

Genomsyrar

(1)

875,

Genomsökas

(1)

910,

Genua

(1)

27,

Geoffrey

(3)

777, 817,

Geografi

(2)

421, 768,

Geografiska

(1)

193,

George

(6)

44, 97, 106, 586, 713,

Georges

(3)

579, 847, 855,

Ger

(17)

80, 122, 126, 174, 387, 411, 457, 510, 618, 676, 781, 811, 878, 905, 922, 1049,

Gerratana

(1)

772,

Ges

(16)

14, 196, 203, 205, 206, 219, 220, 359, 360, 381, 565, 631, 769, 1044, 1056,

Gest

(1)

422,

Getramsen

(1)

278,

Gett

(6)

37, 299, 367, 504, 830, 1002,

Getts

(1)

866,

Ghana

(11)

414, 415, 419, 421, 422, 687,

Ghanabok

(1)

422,

Ghanaboken

(1)

425,

Ghanas

(1)

421,

Giavarra

(1)

1024,

Gick

(6)

436, 591, 638, 656, 923, 1002,

Giftermålet

(1)

196,

Giftigt

(2)

258,

Gigantiska

(1)

625,

Gikk

(1)

1066,

Giljotin

(1)

969,

Gillade

(1)

1011,

Gillar

(3)

915, 959, 1001,

Gilles

(1)

277,

Giltigt

(1)

994,

Girafferna

(1)

414,

Gissa

(1)

482,

Gissat

(1)

863,

Gissel

(2)

296, 823,

Gitarrist

(1)

479,

Gitarrvirtuos

(1)

479,

Gitt

(1)

1044,

Give

(1)

106,

Given

(3)

215, 320, 846,

Givetvis

(9)

190, 199, 205, 219, 475, 822, 962,

Giving

(1)

287,

Givna

(2)

73, 931,

Gjennom

(2)

498,

Gjord

(1)

62,

Gjorde

(11)

184, 296, 302, 366, 378, 458, 470, 528, 538, 663, 874,

Gjordes

(2)

354, 478,

Gjort

(15)

7, 48, 359, 377, 386, 387, 505, 589, 631, 635, 837, 855, 1003, 1021, 1037,

Gjorts

(1)

847,

Gjövik

(1)

1066,

Glans

(1)

861,

Glasser

(3)

261,

Glassers

(1)

261,

Glassmeyer

(1)

26,

Glimtar

(1)

622,

Globaali

(1)

658,

Globaalisuus

(1)

817,

Global

(27)

96, 100, 103, 123, 129, 131, 233, 236, 249, 281, 333, 444, 551, 591, 622, 660, 777, 799, 801, 817, 824, 835, 847, 896, 925,

Globala

(26)

102, 201, 235, 338, 384, 457, 458, 552, 563, 564, 587, 593, 604, 623, 685, 688, 737, 775, 799, 837, 840, 878, 895, 925,

Globalisation

(2)

557, 685,

Globaliserade

(2)

249, 896,

Globaliserar

(1)

829,

Globaliseringen

(4)

359, 604, 735, 736,

Globaliseringskritiska

(3)

185, 201, 584,

Globaliseringsprocess

(1)

651,

Globaliseringsprocessen

(1)

593,

Globalization

(2)

777, 817,

Globalplanet

(4)

236, 823, 859, 925,

Globalpolitisk

(1)

5,

Globalpolitiska

(1)

591,

Globalstyre

(1)

234,

Globalt

(10)

100, 103, 452, 456, 457, 458, 551, 563, 573, 875,

Gloria

(1)

209,

Glädje

(2)

248, 789,

Glöd

(1)

62,

Glömde

(1)

634,

Glömskan

(1)

719,

Glömt

(2)

125, 901,

Gnistrande

(1)

577,

GNU

(1)

619,

God

(6)

420, 569, 686, 875, 931, 990,

Goda

(8)

45, 57, 65, 193, 261, 313, 563, 776,

Godartad

(1)

102,

Gode

(1)

829,

Godkända

(1)

342,

Godkände

(1)

993,

Godkänna

(1)

619,

Godkännande

(1)

126,

Godkänt

(1)

62,

Goethe

(1)

42,

Golv

(1)

503,

Good

(1)

283,

Goodman

(1)

64,

Google

(39)

64, 74, 120, 266, 269, 275, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 292, 293, 297, 435, 752, 932, 1005,

Googleanvändare

(1)

269,

Googlers

(1)

287,

Googles

(6)

274, 280, 287, 291, 1004, 1006,

Googlifierats

(1)

1006,

Googlization

(1)

1006,

Gordon

(2)

129, 518,

Goregaon

(1)

627,

Gothaprogrammet

(1)

556,

Gott

(8)

17, 234, 265, 443, 524, 675, 702, 714,

Governance

(10)

6, 106, 107, 382, 867, 868, 877, 902,

Government

(4)

245, 248, 394, 395,

Grad

(10)

33, 139, 147, 311, 461, 591, 593, 902, 905, 1023,

Gramsci

(4)

445, 772,

Gramscis

(6)

632, 772, 830, 831, 874,

Grand

(1)

546,

Grande

(1)

604,

Grands

(1)

701,

Grannländerna

(2)

599, 630,

Granska

(1)

719,

Granskande

(7)

254, 259, 261, 263,

Granskare

(1)

261,

Granskat

(1)

412,

Granskning

(3)

521, 668, 807,

Grant

(1)

281,

Grateful

(1)

396,

Gratis

(2)

410, 1002,

Grav

(1)

373,

Greater

(1)

281,

Green

(1)

409,

Greenpeace

(2)

201, 896,

Greenpeaces

(1)

259,

Greenspan

(1)

194,

Greetings

(1)

281,

Gregor

(2)

1015, 1028,

Gregory

(2)

833, 905,

Grekiska

(1)

299,

Grekiskans

(1)

554,

Grekland

(1)

158,

Gren

(1)

245,

Grenar

(1)

19,

Grenarna

(1)

101,

Grenoble

(1)

700,

Grepp

(2)

874, 896,

Grip

(1)

840,

Gripa

(3)

21, 457, 524,

Griper

(1)

579,

Grogrund

(1)

89,

Group

(2)

396, 671,

Groupfoto

(1)

748,

Grov

(2)

181, 184,

Grova

(1)

834,

Growing

(3)

281, 559,

Growth

(2)

281,

Grund

(7)

121, 185, 186, 636, 793, 885, 937,

Grunda

(12)

682, 711, 717, 722, 724, 729, 742, 747, 753, 779, 848,

Grundade

(4)

654, 727, 849, 1022,

Grundades

(1)

177,

Grundandet

(2)

577, 919,

Grundar

(2)

236, 771,

Grundare

(3)

280, 632, 975,

Grundaren

(1)

1027,

Grundat

(3)

64, 604, 729,

Grundats

(1)

1033,

Grundbehov

(1)

772,

Grunden

(11)

128, 129, 187, 272, 600, 608, 721, 797, 867, 1000, 1026,

Grundforskning

(1)

141,

Grundfrågor

(1)

232,

Grundförutsättningarna

(1)

688,

Grundlag

(3)

331, 669, 926,

Grundlagar

(3)

103, 235, 241,

Grundlagarna

(1)

457,

Grundlagen

(9)

158, 221, 225, 228, 230, 235, 342, 633,

Grundlagsenlig

(1)

234,

Grundlagsenliga

(1)

378,

Grundlig

(1)

628,

Grundligare

(1)

424,

Grundligt

(1)

403,

Grundläggande

(15)

79, 103, 104, 121, 140, 201, 237, 365, 446, 512, 764, 773, 799, 811, 921,

Grundproblem

(1)

811,

Grundsatser

(2)

557, 591,

Grundstenar

(1)

167,

Grundstruktur

(1)

307,

Grundtanken

(1)

139,

Grundval

(2)

141, 166,

Grunnleggende

(4)

498, 1066,

Grupp

(1)

422,

Gruppen

(2)

422, 852,

Gruppens

(1)

85,

Grupper

(5)

193, 547, 569, 792, 886,

Grupperas

(1)

474,

Gruppers

(1)

886,

Grädda

(1)

406,

Gräftor

(1)

645,

Gränsande

(1)

482,

Gränser

(2)

720, 925,

Gränserna

(1)

678,

Gränslöst

(1)

75,

Gränssnitt

(1)

90,

Gränszonen

(1)

149,

Gränsöverskridande

(1)

874,

Gräsmattorna

(1)

855,

Gräv

(1)

643,

Gräva

(4)

272, 517, 591, 645,

Grävande

(1)

254,

Gråter

(1)

702,

Grön

(1)

320,

Guarantee

(1)

846,

Guardians

(1)

261,

Gud

(2)

205, 1049,

Gudaberättelser

(1)

133,

Gudomlig

(1)

62,

Guds

(1)

586,

Guida

(1)

569,

Gula

(1)

299,

Guldbrandsson

(1)

569,

Guldbrandssons

(2)

569,

Gulringad

(1)

320,

Gunnar

(3)

1002, 1003,

Gutenbergs

(1)

975,

Guvernör

(1)

604,

Guy

(1)

600,

Gyllene

(1)

338,

Gynna

(1)

130,

Gädda

(1)

317,

Gäddan

(2)

318, 320,

Gäddor

(1)

361,

Gälla

(2)

721, 760,

Gällde

(1)

98,

Gäller

(31)

103, 105, 121, 187, 196, 297, 331, 347, 370, 371, 410, 420, 458, 461, 471, 511, 558, 685, 746, 757, 777, 788, 807, 858, 905, 907, 933, 958, 993, 996, 1057,

Gängse

(2)

182, 562,

Gärdenfors

(1)

542,

Gärna

(18)

58, 63, 143, 201, 334, 404, 424, 445, 507, 515, 540, 728, 749, 758, 844, 887, 958, 994,

Gästabudet

(1)

517,

(22)

47, 51, 97, 99, 105, 176, 196, 201, 236, 268, 271, 299, 379, 525, 615, 678, 686, 829, 837, 850, 1023,

Gång

(24)

20, 30, 52, 53, 330, 415, 457, 475, 502, 581, 664, 755, 778, 848, 856, 857, 931, 1020, 1032, 1036, 1039,

Gångbar

(2)

270, 772,

Gången

(7)

254, 295, 593, 625, 672, 714, 812,

Gånger

(3)

672, 1035, 1036,

Gångna

(2)

136, 931,

Går

(29)

21, 30, 33, 35, 65, 117, 246, 284, 334, 433, 436, 524, 542, 615, 667, 676, 678, 704, 747, 776, 829, 871, 902, 925, 957, 959, 999, 1000,

Gått

(10)

106, 290, 445, 458, 702, 728, 736, 753, 785, 1012,

Gömmer

(2)

752, 878,

Gör

(41)

58, 85, 123, 131, 157, 170, 204, 216, 220, 292, 296, 323, 435, 497, 505, 537, 545, 547, 551, 559, 567, 620, 643, 678, 694, 749, 773, 828, 887, 894, 905, 906, 953, 988, 1014,

Göra

(63)

8, 33, 45, 78, 85, 108, 136, 206, 253, 254, 287, 352, 366, 369, 378, 406, 419, 423, 429, 490, 499, 524, 525, 554, 555, 617, 631, 665, 672, 682, 698, 701, 711, 744, 747, 756, 776, 781, 784, 838, 843, 847, 873, 875, 879, 890, 907, 920, 955, 992, 994, 1001, 1016, 1032, 1037, 1052,

Göras

(8)

368, 556, 570, 623, 899, 901, 929,

Görs

(2)

438, 586,

Göteborg

(1)

142,

Göteborgs

(1)

1021,

H

Haavisto

(2)

451,

Habent

(1)

1008,

Haberet

(1)

296,

Habermas

(3)

439, 536,

Habitat

(1)

759,

Hacks

(1)

269,

Hadde

(2)

1044,

Hade

(77)

14, 19, 39, 44, 61, 62, 100, 106, 108, 133, 182, 187, 203, 254, 366, 391, 422, 423, 439, 495, 502, 507, 517, 581, 582, 583, 597, 600, 636, 638, 645, 719, 728, 781, 827, 843, 852, 853, 855, 892, 901, 957, 975, 1009, 1015, 1021, 1024, 1028, 1031, 1032, 1061, 1066,

Haft

(6)

272, 338, 853, 975, 1011, 1044,

Hagla

(1)

460,

Hallinnollisilla

(1)

165,

Hallitsemiseksi

(1)

165,

Halonen

(1)

882,

Haltar

(1)

228,

Halvdel

(1)

84,

Halvorna

(1)

588,

Halvt

(1)

831,

Hamilton

(2)

106, 108,

Hamiltonianer

(2)

106, 107,

Hamiltonianerna

(1)

106,

Hamn

(1)

615,

Hamnar

(1)

976,

Hamnat

(2)

118, 1027,

Han

(88)

14, 28, 33, 62, 77, 106, 121, 170, 182, 184, 187, 205, 227, 242, 243, 245, 248, 261, 263, 306, 334, 388, 439, 458, 468, 473, 493, 499, 502, 505, 506, 515, 516, 531, 536, 537, 554, 559, 587, 604, 614, 619, 636, 638, 639, 680, 682, 728, 738, 777, 787, 818, 830, 842, 843, 873, 874, 1015, 1028, 1057, 1061,

Hand

(15)

41, 107, 187, 199, 205, 458, 561, 661, 962, 1020, 1033, 1047, 1050, 1052, 1053,

Handbok

(4)

85, 269, 757,

Handbokens

(1)

62,

Handel

(2)

780, 798,

Handelrelaterade

(1)

871,

Handelsmäns

(1)

557,

Handelspolitik

(1)

1024,

Handelsrelaterade

(1)

557,

Handelssystem

(1)

799,

Handelsvara

(2)

223, 893,

Handelsvaror

(3)

557, 871, 1012,

Handen

(1)

45,

Handgångna

(1)

437,

Handha

(2)

206, 869,

Handhas

(2)

131, 906,

Handla

(7)

180, 286, 458, 591, 884, 885, 957,

Handlade

(1)

183,

Handlande

(3)

286, 292, 685,

Handlar

(20)

73, 170, 289, 311, 424, 513, 573, 613, 619, 632, 678, 685, 786, 806, 808, 884, 988, 993, 1025,

Handling

(4)

338, 367, 586, 766,

Handlingar

(5)

149, 153, 334, 668,

Handlingsbara

(17)

778, 781, 782, 784, 785, 786, 788, 789, 790, 804, 806, 807, 809, 811, 822,

Handlingsmönster

(1)

30,

Handlingsprogram

(1)

882,

Hands

(3)

24, 73, 209,

Handskar

(1)

676,

Handskas

(1)

466,

Handtag

(1)

676,

HANS

(1)

24,

Hans

(20)

7, 26, 62, 106, 121, 208, 240, 391, 436, 519, 523, 525, 528, 728, 744, 1057,

Hanska

(1)

62,

Happened

(1)

396,

Happy

(1)

394,

Har

(393)

7, 8, 9, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 48, 53, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 72, 73, 77, 78, 80, 82, 100, 101, 102, 106, 117, 118, 123, 125, 126, 131, 147, 150, 151, 158, 163, 167, 175, 184, 196, 197, 200, 206, 215, 216, 217, 220, 223, 227, 228, 229, 230, 231, 236, 247, 249, 253, 254, 258, 259, 267, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 285, 290, 292, 296, 299, 302, 304, 305, 307, 311, 316, 324, 326, 330, 331, 340, 342, 345, 349, 353, 355, 358, 360, 366, 367, 368, 370, 372, 376, 377, 378, 381, 384, 386, 387, 388, 412, 414, 415, 421, 422, 423, 424, 426, 435, 438, 443, 444, 445, 457, 458, 461, 462, 465, 467, 469, 479, 480, 481, 489, 490, 491, 493, 495, 496, 498, 499, 504, 505, 506, 519, 520, 528, 534, 538, 540, 542, 543, 544, 551, 555, 557, 561, 569, 570, 578, 579, 580, 582, 585, 587, 589, 591, 593, 599, 605, 608, 614, 618, 655, 656, 661, 664, 672, 676, 685, 686, 693, 698, 702, 706, 714, 716, 719, 721, 728, 729, 736, 744, 753, 758, 773, 776, 777, 778, 781, 783, 785, 786, 789, 792, 808, 809, 812, 817, 822, 824, 826, 828, 829, 830, 834, 837, 840, 844, 847, 848, 854, 855, 863, 865, 867, 868, 870, 872, 875, 876, 878, 881, 887, 894, 896, 897, 904, 905, 907, 909, 920, 921, 923, 924, 929, 931, 932, 934, 935, 936, 939, 941, 946, 959, 975, 976, 988, 1002, 1003, 1006, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013, 1016, 1017, 1018, 1020, 1021, 1023, 1027, 1031, 1033, 1038, 1039, 1044, 1045, 1047, 1049, 1054, 1056, 1062,

Harle

(1)

841,

Harmoniskt

(1)

196,

Harris

(1)

827,

Harry

(4)

24, 528, 546, 1045,

Hart

(1)

975,

Harts

(1)

616,

Harvard

(1)

999,

Has

(4)

281, 394, 451,

Hassner

(1)

85,

Hastigast

(1)

1006,

Have

(8)

261, 281, 395, 397, 451, 834,

Haven

(1)

296,

Havs

(1)

875,

Hawaiiska

(1)

489,

Hawkins

(1)

1009,

Hayek

(3)

173, 174,

Hayeks

(2)

174, 176,

Hayekska

(1)

196,

Hbl

(2)

881, 986,

Head

(1)

281,

Health

(1)

759,

Hear

(1)

281,

Hedenhös

(1)

63,

Hederliga

(1)

415,

Hedern

(1)

878,

Hegemoni

(1)

441,

Hegemonia

(1)

445,

Hegemonic

(1)

812,

Hegemonier

(1)

840,

Hegemonins

(1)

445,

Hegemonisk

(1)

797,

Heikki

(5)

131, 376, 433, 658, 925,

Hej

(1)

357,

Hel

(4)

642, 847, 854, 870,

Hela

(40)

23, 74, 102, 104, 205, 227, 278, 296, 299, 332, 361, 422, 442, 458, 494, 509, 512, 517, 545, 591, 630, 656, 676, 767, 788, 794, 806, 837, 838, 873, 875, 878, 884, 906, 939, 943, 950, 958, 1017, 1061,

Held

(1)

781,

Helgedom

(1)

527,

Helhet

(7)

64, 203, 305, 478, 533, 921, 950,

Helhetsperspektiv

(1)

927,

Helhetssyn

(1)

516,

Helig

(1)

1020,

Heliga

(1)

1026,

Helikopter

(1)

352,

Heller

(35)

151, 168, 222, 223, 234, 273, 303, 305, 361, 458, 493, 502, 503, 505, 580, 600, 668, 739, 744, 776, 842, 871, 872, 886, 897, 907, 941, 957, 992,

Hellre

(3)

58, 334, 791,

Helsingfors

(10)

48, 212, 404, 519, 574, 656, 919, 925, 964,

Helst

(9)

37, 51, 215, 502, 668, 688, 861, 955, 1013,

Helsvarta

(1)

391,

Helt

(37)

5, 30, 41, 51, 74, 111, 145, 163, 175, 186, 207, 210, 228, 258, 261, 296, 304, 306, 423, 436, 457, 493, 505, 597, 618, 636, 678, 772, 837, 872, 874, 948, 990, 1025, 1035, 1045,

Heltäckande

(1)

781,

Helvita

(1)

391,

Hem

(4)

687, 920, 1036, 1037,

Hemby

(1)

919,

Hemlighålla

(2)

157, 232,

Hemma

(2)

33, 149,

Hemmaplan

(1)

107,

Hemmen

(1)

33,

Hemsidor

(2)

744, 753,

Hemsidorna

(1)

744,

Hemskt

(4)

44, 67, 68, 994,

Hemstad

(1)

1031,

Hemuler

(2)

107,

Hence

(1)

281,

Hende

(1)

1066,

Henne

(5)

674, 675, 786, 1024,

Hennes

(7)

62, 67, 460, 625, 676, 847, 1057,

HENNES

(1)

24,

Henri

(2)

654,

Henrik

(1)

254,

Here

(2)

281, 394,

Hermant

(1)

299,

Hero

(2)

227, 240,

Heroes

(1)

240,

Herrada

(1)

854,

Herrar

(2)

371, 604,

Herravälde

(1)

875,

Herres

(1)

313,

Herv

(1)

789,

Heta

(3)

515, 863, 996,

Heter

(2)

419, 610,

Hetsjakten

(1)

369,

Hette

(2)

728, 1024,

Hierarkiskt

(1)

514,

Hilde

(2)

817, 847,

Hildi

(1)

1009,

Hillary

(1)

334,

Hinder

(4)

151, 498, 826, 992,

Hindersby

(2)

920,

Hindrar

(1)

342,

Hindren

(1)

840,

Hindret

(1)

840,

Hinner

(1)

875,

Hiroko

(1)

1013,

Hiroshima

(1)

528,

Hiroshimabomben

(1)

389,

Hiroshimas

(1)

458,

His

(1)

248,

Historia

(14)

63, 81, 85, 240, 272, 421, 679, 768, 789, 802, 866, 1064,

Historie

(1)

14,

Historielektioner

(1)

578,

Historien

(7)

140, 217, 241, 575, 610, 664, 676,

Historiens

(5)

30, 177, 241, 334, 345,

Historier

(1)

261,

Historierna

(1)

183,

Historiesyn

(1)

241,

Historik

(1)

586,

Historiker

(1)

767,

Historisk

(2)

489, 926,

Historiska

(6)

136, 180, 384, 591, 831, 939,

Historiskt

(3)

254, 331, 772,

History

(3)

414, 654, 852,

Hitler

(1)

568,

Hitta

(13)

28, 517, 625, 656, 686, 713, 905, 933, 1004, 1009,

Hittade

(6)

3, 41, 526, 657, 1011, 1037,

Hittar

(6)

410, 423, 699, 992, 1003, 1027,

Hittills

(14)

106, 136, 150, 219, 458, 493, 610, 631, 694, 808, 837, 878, 904, 921,

Hittillsvarande

(1)

931,

HIV

(2)

672, 676,

Hjul

(1)

345,

Hjulen

(1)

584,

Hjulet

(2)

880, 890,

Hjälp

(16)

33, 60, 79, 143, 299, 458, 506, 520, 610, 618, 625, 686, 719, 799, 852, 994,

Hjälpa

(12)

33, 34, 97, 263, 292, 372, 462, 620, 675, 831, 905, 1049,

Hjälper

(9)

46, 525, 674, 676, 685, 688, 717, 721, 943,

Hjälpt

(1)

9,

Hjälpte

(2)

267, 585,

Hjälte

(1)

306,

Hjärta

(2)

323, 326,

Hjärtat

(1)

73,

Hoc

(2)

296, 660,

Hominem

(1)

296,

Hominum

(2)

296,

Homo

(2)

542, 561,

Hon

(17)

65, 105, 170, 263, 493, 625, 656, 674, 676, 691, 743, 853, 888,

Honom

(12)

187, 242, 243, 296, 387, 388, 499, 502, 638, 668, 728, 992,

Honor

(1)

701,

Honorably

(1)

287,

Hop

(1)

234,

Hope

(1)

281,

Hopp

(4)

85, 656, 713, 1049,

Hoppas

(9)

14, 126, 220, 372, 497, 831, 863, 871, 931,

Hoppet

(1)

978,

Hopskrynklade

(1)

62,

horror vacui

(1)

585,

Hos

(17)

33, 83, 102, 107, 242, 332, 380, 569, 578, 580, 635, 744, 750, 843, 1039,

Host

(1)

346,

Hot

(1)

281,

Hotade

(1)

591,

Hotar

(5)

104, 383, 685, 871, 874,

Hotas

(1)

210,

Hoten

(2)

165, 177,

House

(1)

1017,

Housing

(1)

759,

How

(5)

97, 265, 287, 288, 842,

Howaldtswerken

(1)

43,

However

(3)

281, 395, 728,

Http

(6)

281, 342, 739, 1024,

Hufvudstadsbladet

(3)

60, 596, 985,

Hufvudstadsbladets

(1)

67,

Hugg

(2)

326,

Huggande

(1)

325,

Hugo

(1)

576,

Hugos

(1)

995,

Hum

(1)

656,

Human

(4)

62, 759,

Humaniora

(1)

1021,

Humanismen

(1)

30,

Humanisterna

(1)

1008,

Humanistiska

(1)

905,

Humanity

(1)

49,

Humanitära

(1)

613,

Hume

(1)

976,

Humes

(1)

969,

Humor

(1)

696,

Hundra

(1)

858,

Hundratals

(5)

184, 624, 683, 770, 975,

Hundratusental

(1)

304,

Hunnit

(9)

439, 693, 778, 936, 939, 1002, 1024, 1049,

Hur

(96)

5, 21, 22, 23, 44, 74, 77, 97, 99, 103, 104, 114, 123, 168, 175, 177, 183, 187, 194, 227, 235, 236, 280, 299, 352, 355, 359, 360, 361, 365, 368, 370, 379, 388, 390, 420, 434, 439, 442, 444, 445, 458, 535, 542, 545, 586, 623, 676, 677, 678, 685, 688, 696, 698, 732, 746, 755, 777, 820, 831, 838, 842, 867, 871, 888, 893, 895, 920, 924, 931, 933, 941, 945, 959, 1006, 1049,

Huruvida

(6)

285, 545, 547, 557, 603, 855,

Hus

(3)

371, 505,

Husberg

(3)

919, 920,

Husen

(2)

639, 640,

Huset

(2)

23, 688,

Husets

(2)

19, 20,

Hustrur

(1)

645,

Husväggar

(1)

688,

Huub

(1)

852,

Huvud

(1)

1009,

Huvudet

(1)

339,

Huvudingången

(1)

854,

Huvudinledningen

(1)

625,

Huvudklasser

(1)

773,

Huvudklasserna

(1)

767,

Huvudorsak

(1)

855,

Huvudriktningar

(1)

766,

Huvudsakliga

(1)

559,

Huvudsessionen

(1)

866,

Huvudstad

(3)

636, 792, 857,

Huvudstaden

(2)

692, 700,

Huvudstadens

(1)

852,

Huvudstadsregionen

(1)

658,

Huvudstråken

(1)

688,

Huvudsyftet

(1)

662,

Huvudtalare

(1)

515,

Huvuduppgift

(1)

559,

Huvudvärkarna

(1)

403,

Huvudägare

(1)

615,

Huxleys

(1)

787,

Hvilke

(1)

498,

Hvor

(1)

84,

Hvordan

(1)

962,

Hybridbibliotek

(1)

223,

Hybridisering

(1)

843,

Hycklande

(1)

840,

Hydda

(1)

688,

Hyderabad

(1)

631,

Hygglig

(1)

847,

Hygien

(1)

676,

Hylla

(2)

741,

Hyllan

(2)

741, 751,

Hyllmappen

(3)

1004, 1006,

Hymn

(1)

605,

Hymner

(1)

663,

Hypertext

(2)

144, 914,

Hyra

(1)

639,

Hyran

(1)

1033,

hyras ut

(1)

1021,

Hyrkiosk

(1)

1033,

Hyrkiosker

(1)

1046,

Hyrt

(1)

1039,

Hyser

(3)

64, 67, 482,

Hädanefter

(6)

74, 220, 241, 315, 342, 962,

Häften

(1)

874,

Hälft