Aukio, by Leena Krohn

  "Aukio" © Leena Krohn

Biblioteksaktivisten - Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället

av Mikael Böök

« Man borde erkänna, att bibliotekariens och journalistens yrken är och förblir yrken för generalister, att det bor en liten bibliotekarie i oss alla och att var och en borde försöka vara sin egen murvel. »
« Den programmatiska grundtanken i denna essä är att biblioteket som institution och bibliotekarierna som yrkesgrupp ska bli mäktigare. De övriga makternas makt ska i motsvarande grad minska. Uppgiften består således i att upprätta en ny maktdelning och maktbalans mellan de traditionella statsmakterna och bibliotekets makt. »

  Metadata       Infoblad om boken och författaren

E-boken finns att tillgå i följande format

beskrivning

filnamn

TOC linked Webbsidor (HTML), Innehållsförteckning (texten segmenterad)

toc.html

Full Text Webbsida (HTML), hela texten

biblioteksaktivisten.html

● Bokens namn- och begreppsregister med länkar till texten (HTML)

book_index.html

● Konkordansfil (HTML)

concordance.html

EPUB Elektronisk publikation, e-bok standard (EPUB)

biblioteksaktivisten.epub

EPUB Elektronisk publikation, e-bok för iPad iBooks

biblioteksaktivisten_ipad.epub

MOBI Elektronisk publikation, e-bok för Kindle med flera läsplattor (MOBI)

biblioteksaktivisten.mobi

PDF portrait PDF, A4 storlek, portrait/vertikalt dokument (rekommenderas för utskrifter)

biblioteksaktivisten.portrait.a4.pdf

PDF landscape PDF, A4 storlek, landscape/horisontellt dokument (rekommenderas för läsning på skärm)

biblioteksaktivisten.landscape.a4.pdf

ODF/ODT ODF:ODT (öppet dokumentformat)

biblioteksaktivisten.odt

● XHTML

biblioteksaktivisten.xhtml

● XML SAX

biblioteksaktivisten.sax.xml

● XML DOM

biblioteksaktivisten.dom.xml

● Text (Unix (UTF-8) med slutnoter)

biblioteksaktivisten.txt

● Digest/DCC - Document Content Certificate (sha256)

biblioteksaktivisten.hash_digest.txt

Document Metadata (dokumentets metadata)

Metadata element

Description

Title:

Biblioteksaktivisten - Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället

Creator:

Mikael Böök

Subject:

Philosophy

Description

The Library Activist. Essays on the library as a political category of the information society

Publisher:

Artemisia edizioni Helsinki

Contributor:

Lars D. Eriksson; Leena Krohn

Date:

2012-10-12 [revised 2013-03-13]

Type:

Essay

Format:

Electronic publication; e-book ( text/html ; epub ; mobi ; pdf)

Identifier (ISBN):

978-951-8904-16-1 (e-book) ; 978-951-8904-15-4 (print)

Language:

Swedish

Relation:

The webpage of Mikael Böök; http://www.kaapeli.fi/book

Rights:

Mikael Böök 2012 CC BY–SA 3.0 ;
© Leena Krohn, Drawing "Aukio".

Word Count approximate:

55593


Output generated by SiSU 4.0.3 2013-01-27 (2013w03/7)