I bokhandeln fr o m 21 mars:

Biblioteksaktivisten – essäer om makt och bibliotek i informationssamhället

av Mikael Böök

Artemisia edizioni 2013 ; 235 sidor (1072 stycken)         ISBN 978-951-8904-15-4         Riktpris: 21

Beställs per epost via info@edizioniartemisia.fi eller via förlagets adress:
Artemisia Edizioni, Lönnrotsgatan 33 B 20, 00180 Helsingfors.
Tel +358-(0)9-680 21 45

Om boken: Det händer något i biblioteket. Det händer något med biblioteket. Och detta någonting är av lika grundläggande betydelse som biblioteket. I denna bok uppfattas biblioteket som ett tillägg till Montesquieus berömda lära om delningen av statsmakten i lagstiftande, verkställande, respektive dömande grenar. Men ”allt sker nu”, som Solveig von Schoultz skrev i sin diksamling (citerad i boken; se stycke 318-326).

”Biblioteksaktivisten” bygger på författarens artiklar från 2000-talet i bl a Nya Argus, Bibliotek i samhälle (BiS), Information for Social Change och Socialt Världsforums sociala medier. ”Biblioteksaktivisten” finns också att tillgå som en e-bok under Creative Commons-licens via förlagets och författarens hemsidor. För att underlätta eventuella korshänvisningar har texten försetts med styckenumrering både i sin elektroniska och tryckta version.

Om författaren: Biblioteksaktivisten Mikael Böök, f. 1947 i Helsingfors, är till sin utbildning politices magister med praktisk filosofi som huvudämne. I tiderna var han med om att grunda ”Kabelboken”, som var Helsingfors stadsbiblioteks första bibliotek med internet för besökarna. Bland Mikael Bööks övriga publikationer ingår hans tidigare böcker Nätbyggaren – undersökning av den moderna posten (1989)) samt Sammansvärjning – om konspirationsteori och sanningssökande (Into 2011). Numera är han pensionär och bosatt i Isnäs (Lovisa). (hemsida)

Övrigt:

Bokens pärm : PÄRMBILD (pdf)

Foton av författaren: FOTO 1 (jpg width: 1032px x 1377px ) FOTO 2 (jpg 2304px x 3072px )

Detta infoblad som webbsida: http://www.edizioniartemisia.fi/ebooks/mb/ba_infoblad.html