home icon -->

[ document manifest ]
<< previous toc next >>
< ^ >

Biblioteksaktivisten - Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället

Förord

I INLEDNING TILL FRÅGOR OCH PÅSTÅENDEN

Det händer något i biblioteket
Gamla och nya biblioteksvisioner
Är internet ett bibliotek?
Biblioteket som en fjärde, global statsmakt
Om banker och bibliotek

II OM EN FJÄRDE, KONVERSERANDE STATSMAKT

Om den informationella makten
Från finansministeriet till biblioteket
Lars D Erikssons kritik
Svar till Lars D. Eriksson
Om bibliotekets och och internets status i grundlagen
Utredning av begreppen Fjärde Ståndet och Fjärde Statsmakten
Om journalisternas och bibliotekariernas roller inom den informationella makten
Google — ett etiskt piratbolag?
Alexander den Store och piraten
Om WikiLeaks, Wikipedia och bibliotekens framtid
WikiLeaks och biblioteken
Wikipedia och bibliotekarierna
En atlas för det nya biblioteket
Några ytterligare allmänna reflexioner om biblioteket
Bibliotekets och internets universalistiska och kosmopolitiska tendens
Om det virtuella och det verkliga
Om självständighet och självreglering
Om en spontan ordning
Allas Wikipedia

III MED UPPGIFT ATT DOKUMENTERA OCH TILLRÄTTALÄGGA DE MELLANFOLKLIGA SAMTALEN

Från END till ATTAC (Stockholm-Helsingfors, våren 2001)
En dag i världens alternativa centrum (Porto Alegre 2002)
Rätten att bli ihågkommen (Mumbai 2004)
Kay Raserokas förslag (Mumbai 2004)
Bokföring (Bamako, jan 2006)
Om andan i de (väst)afrikanska biblioteken (Bamako-Ougadougou-Accra 2006)
Att grunda ett bibliotek (Nairobi 2006-7)
Kunskapens och praktikens klasser (Dakar 2010)
Reaktioner på förslaget att göra de 21 handlingsbara temana permanenta (Malmö 2008)
Tematiska axlar och handlingsbara teman (Dakar 2011)
Socialt forum som medel och mål
Floppen i Dakar 2011
Nästa gång i Tunis 2013 och i Sarajevo 2014

IV ÄRVA OCH FÖRVALTA INTERNET

Om multistakeholder-arrangemang
Uppfann WSIS hjulet på nytt?
Om försvar av biblioteket, civilsamhällets sista utpost mot medvetandeindustrin
Vad bör inte göras?
Bibliotekskraft – det ordet gillar jag!
Omställning på fiberoptikens grund

V SAMT FÖRSÖKA FÅNGA E-BOKEN I FLYKTEN

Svaret är ja
Vem äger det vi läser?
Apparna ordnar sina mappar
Tainaron
När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han, att Biblioteket hade förvandlats till en Skoobe
Mitt första (och sista ?) e-boklån
Jag räcker upp min hand

EPILOG

Bibliotekarierna vid rodret

Endnotes

Endnotes

Index

Index

Metadata

SiSU Metadata, document information

Index

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A

AIDS-information, 676,

ATTAC, 129, 582, 603,

Abraham, Sunil, 631,

Adobe Content Server Manager, 1038,

Aghed, Jonas, 351,

American Library Association, 783,

Library Bill of Rights, 783,

American Library Association, ALA, and WikiLeaks, 394,

Amissah, Ralph, 1009,

Appar, 423,

Apples censuråtgärd, 423,

Arabiska våren, 859,

Assange, Julian, 304, 364, 387, 499,

Atlas of New Librarianship, 504,

Atlestam, Ingrid, 85, 456,

Augustinus, 296,

B

BIBLIST, 302, 1052,

Bailey, Michael, 620,

Baratin, Marc, 136,

Barlow, John Perry, 554,

Bastiat, Frédéric, 616,

Bateson, Gregory, 833, 905,

Battuta, Ibn, 701,

Benjamin, Walter, 483,

Berndtson, Maija, 60,

Bibliotek, 133, 854,

Assurbanipals, 133,

Bibliotek och arkiv, 74,

Bibliotekens dataservrar, 370,

Biblioteket, 149, 215, 299, 299, 341, 444, 496, 531, 542, 555, 656, 663, 706, 714, 729, 921, 929, 1000,

Kongressbiblioteket och WikiLeaks, 341, 444, 496,

Padmore Research Library i Accra, 714,

i Alexandria, 299,

i Malm (Helsingfors), 656,

i Ouadougou, 706,

i gränszonen mellan staten och samhället, 149,

liberalt och kommunistiskt, 555,

medlemmar i biblioteket, 531, 921,

mänsklighetens minne, 542,

och informationsfriheten, 215,

som War Room, 299,

tempelbokförarna i Sumer, 663,

testköket vid Harvarduniversitetet, 1000,

är folkbiblioteket folkets bibliotek?, 729,

är informationsteknik, 929,

Biblioteksmetaforen, 73, 194, 270,

Bildning, 31, 451,

Bing, Jon, 1061,

Björck, Fredrik, 170,

Blair, Tony, 738,

Bokbuss, 44, 366, 701,

i Ouagadougou, 701,

Borgmästare för fred, 47,

Bowerman, George F., 97,

Brecht, Bertolt, 523,

Briet, Suzanne, 313, 648, 750, 764,

Brin, Sergey, 280,

Brown, Gordon, 129,

Browning, John, 77,

Byråkrati, 535,

C

CIA, 125, 290,

Camus, Albert, 389,

Carlyle, Thomas, 102, 240,

Central kontroll, 271, 280, 565,

Chadha, Kumar, 630,

Charms, Daniil, 502,

Chartier, Roger, 272,

Chomsky, Noam, 603,

Churchill, Winston, 298,

Cousins, Norman, 526,

Crowdsourcing, 962,

Cybernetisk, 333, 554,

D

DRM, Digital Rights Management, 1012, 1038,

Da Silva, Lula, 604,

Daisey, Mike, 1026,

monologen ”Kill the Corporation”, 1026,

Day, Ronald E., 654,

Deleuze, Gilles, 278,

Denys, Lieven, 131,

Dewey decimalklassifikation, 767,

Diamond, Jared, 80, 467,

om specialister och generalister, 467,

Diop, Mariétou, 853,

Dokumentering, 648, 654, 682, 750, 811,

Drake, Sunniva, 67,

Durrani, Shiraz, 672, 680,

E

E-böcker, 3, 248, 412, 419, 423, 975, 976, 987, 988, 1002, 1003, 1009, 1014, 1014, 1017, 1027, 1031, 1031, 1031, 1033, 1039, 1039, 1045, 1049, 1049,

1917 års Bibel, 1014,

Alva och Gunnar Myrdals böcker, 1002,

Amazons eget lånebibliotek för användare av Kindle, företagets egna läsplattor, 1045,

Bertelsmann-företagets, 1017,

Die Verwandlung, ett urval av Franz Kafkas berättelser., 1027,

Jag är Zlatan, av Zlatan Ibrahimovic och David Lagercrantz, 1039,

Landet utanför av Kristina Mattsson, 1031,

Livläkarens besök av Per Olov Enqvist, 987,

Microsoft Reader, 988,

Montesquieu in England, 248,

Nätbyggaren, av Mikael Böök, 3, 1049,

Projekt Gutenberg., 975,

Projekt Runeberg, 1014, 1031,

Samlade Skrifter av August Strindberg, 1031,

Tainaron av Leena Krohn, 1009,

Wikipedias bokfunktion, 412, 419,

appar, 1003,

bokbranschens dataanalyser enl. Wall Street Journal, 1049,

eLib, 1033,

filosofen Humes böcker i Biblo, 976,

läsplattan iPad, 423,

via eLib, 1039,

EBLIDA, 1022,

European Bureau of Library and Documentation Associations, 1022,

EBSCO, 656,

Elton B. Stephens Company, 656,

EU, 46, 153, 955, 993, 1019,

copyrightdirektivet, 993,

lånedirektivet (Public Lending Right-direktivet), 1019,

Echelonprojektet, 177,

Einstein, Alfred, 49,

Eisenhower, Dwight D., 842,

Enzensberger, Hans-Magnus, 436,

Ericson, Anders, 1068,

Eriksson, Lars D., 203,

Ettema & Glasser, 261,

European Nuclear Disarmament, END, 579,

Europeiska ombudsmannen, 158,

Evolutionen, 35, 559,

F

FN, 237,

FRANK, 1032,

Facebook, 942,

Facilitera, 508, 850,

Facilitering, 783,

Federalism, 236, 717, 926,

panafrikansk, 717,

Fereira, Francisco ”Chico” Whitaker, 104, 818,

Fibernät, 919, 939, 956,

som naturligt monopol, 956,

Forsén, Ulla, 85,

Fri och öppen mjukvara, 631,

Förnuftets vägar, 788,

G

GATS-avtalet, 557, 871,

Gandhi, Mohandas, 236,

Garceau, Oliver, 229,

Gates, Bill, 996,

Generalister, 465,

George, Pierre, 847,

George, Susan, 579, 855,

Ghana, 422,

Giavarra, Emanuella, 1024,

Globalt civilsamhälle, 103,

Google, 64, 267, 269, 287, 290,

O'Reilly-boken Google Hacks, 269,

don't be evil, 287,

och CIA, 290,

Gramsci, A., 445, 632, 772, 830,

Gäddan, 317, 361,

dikten av Solveig von Schoultz, 317, 361,

Gärdenfors, Peter, 542,

H

Haavisto, Tuula, 451,

Habermas, J., 439, 536,

Halonen, Tarja, 882,

Hamilton, Alexander, 106,

Handlingsbara teman, 136, 758, 779, 792,

Hart, Michael S., 975,

Hassner, Kerstin, 85,

Hayek, Friedrich, 173,

Hugo, Victor, 995,

Humes giljotin, 969,

Husberg, Nisse, 920,

Höivik, Tord, 535, 962,

om byråkrati, 535,

om e-böcker, 962,

I

ICANN, 878, 906,

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 878,

IFLA, 45, 105, 887,

International Federation of Library Associations and Institutions, 887,

IT-chef, 863,

ITU, Internationella teleunionen, 883,

Idé vars tid har kommit, 579,

Information om den privata marknadsekonomin, 668,

Informationspolitik, 232,

Informationssamhället, 145,

Informationssäkerhet, InfoSec, 168,

Informationstillgångar, 170, 271,

International Institute of Social History, 852,

Internationella journalistfederationen, 346,

Internet Governance Forum, 868,

J

Jacob, Christian, 136,

Jalta-avtalet 1945, 581,

Jefferson, Thomas, 106,

Johan utan land, 737,

Johnson, Marilyn, 265,

”bra bibliotekarier är borna agenter”, 265,

Juvenalis, 177,

Jäätteenmäki, Anneli, 185,

K

Kafka, Franz, 1017,

Kahle, Brewster, 904,

och Archive.org, 904,

Kaldor, Mary, 579,

Kalla krigets djupstrukturer, 841,

Kant, Immanuel, 555, 874,

Kapitalismen, 842,

Kapur, Akash, 877,

Karisiddappa, C.R., 632,

Keita, Modibo, 719,

Khan Academy, 33,

Khan, Salman, 33,

Kirjasto-kaapeli, 302,

Koganuramath, Muttaya, 633,

Kontinuitet, 850,

WSF-processens, 850,

Krohn, Leena, 41, 1008,

romanen Tainaron, 1008,

Kuronen, Timo, 668, 909,

Kärnvapen, 43, 100, 389, 458, 841,

L

Lankes, R. David, 504, 521, 783, 905, 921,

åsikt om aktivister och radikaler, 521,

Lankes, R.David, 536,

Latour, Bruno, 298,

Le Crosnier, Hervé, 789,

Le pouvoir des bibliothèques, 136,

Lenin, 901,

Leppikangas, Jarmo, 185,

Lerner, Fred, 663,

Levinson, Charles, 843,

Liedman, Sven-Eric, 278,

Lipponen, Paavo, 186,

Lodenius, Peter, 3,

Lukes, Steven, 901,

Lyotard, Jean-François, 381,

M

Machiavelli, N., 445,

Mancuso, Stefano, 27,

Manguel, Alberto, 113,

Manning, Bradley, 306, 499,

Marx, Karl, 556,

Mead, Margaret, 833,

Medvetandets väktare, 261,

Melman, Seymour, 840,

Merkel, Angela, 43,

Mestrum, Francine, 786,

Miettinen, Juha A., 182,

Militärindustriella och akademiska komplex, 288, 462, 842, 843, 875, 939,

enl. Wikipedia 2011, 462,

Montesquieu, 4, 14, 100, 227, 240, 248, 384,

Charles Louis de Secondat de La Brède et de Montesquieu (1689-1755), 14,

hans frihetsbegrepp, 227, 248,

Multinationell och multistakeholder, 872,

Mumintroll och hemuler, 107,

Museum, 133,

Människosyn, 562,

Mänsklighetens minne, 573,

N

Naudé, Gabriel, 546,

Non pago di leggere, 1024,

Norberg, Johan, 173,

Nordisk handbok i bibliotekskunskap, 84,

Norsk bibliotekforening, 497, 538,

uttalande om WikiLeaks, 497, 538,

Numminen, Asko, 882,

Nätverk, 278,

O

Obachi, Esther, 683, 686, 757,

Creating a Knowledge Base from the World Social Forum, 757,

Obama, Barack, 873,

Occupy-rörelsen, 859,

Offentlighetsprincipen, 380,

Omställningsrörelsen, 959,

Ong, Walter J., 142,

Ontologier, 272,

Orwell, George, 106,

P

Partido dos Trabalhadores (PT), 604,

Pask, Gordon, 518,

Pateman, John, 451,

Patomäki, Heikki, 131, 658, 925,

Permanent krigsekonomi, 840,

Platon, 517,

Pleyers, Geoffrey, 777, 817,

subjektivitetens och förnuftets vägar, 777,

Pochiran, Dilip, 636,

bibliotekarie från landsbygden i Maharashtra, 636,

Popper, K.R., 41,

Poroila, Heikki, 376, 433, 446,

Post, David G., 106,

Posten, 74,

Praxis, 772,

Predikaren 12.12., 1014,

Promo femmes, 692,

folkbildning i Burkina Faso, 692,

Q

R

Radioaktivt avfall dumpat längs Somaliens kust, 258,

Ranganathan, 72, 555, 559, 1057,

femte lagen, 72, 559,

första och andra lagen, 1057,

Ranganathans fem lagar, 24, 516, 909, 948,

med information i st f böcker, 948,

med knutpunkter och sökvägar i st f böcker, 909,

Raseroka, Kay, 105, 625, 648, 672, 783,

”Ett paket fingersockor”, 672,

Reddy, Rama, 631,

Relander, Kaj-Erik, 184,

Rhizom, 278,

Ridi, Riccardo, 909,

Rikowski, Ruth, 557,

Ristarp, Jan, 215, 229,

Russell, Bertrand, 49,

Ryynänen, Mirja, 630,

Rättsväsendet, 922,

S

SWIFT, 125,

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, 125,

Samek, Toni, 267,

Samtal, 517, 536,

Sanders, Huub, 852,

Sarkozy, Nicolas, 738,

Sartre, Jean-Paul, 1049,

Schopenhauer, Arthur, 573,

Schuler, Dough, 632,

Sen, Jay, 781, 787,

SiSU, mjukvaran, 1009,

Skrivkonsten, 142, 543, 663, 885,

som en teknologi, 142,

som telekommunikation, 885,

Snicker, Anna-Liisa, 387,

Sociala fora, 858,

tematiskt WSF mot krig och militarism i Sarajevo 2014, 858,

Sociala medier, 940,

Socialarbetare, 63,

Socialarbete, 451,

Sokrates, 517,

Som om, 100,

Soneraskandalen, 181,

Spinelli, Altiero, 236,

Spontan ordning, 175, 561,

Stallman, Richard, 619,

Stephansen, Hilde, 817, 847,

Stewart, Iain, 248,

Stross, Randall, 64,

Strömbäck, Jesper, 254,

Strömbäck, Per, 1052,

Suenobu, Hiroko, 1013,

Sundell, Jonny, 338,

Szczepanski, Jan, 1021,

T

TRIPS-avtalet, 557, 610, 616, 871,

Tankeförmåga, 30,

Tassambedo, Emmanuel, 702,

Teivainen, Teivo, 658, 925,

Teknologi, 140,

Tematiska axlar, 792,

Thompson, E.P., 579, 586,

”exterminismen”, 586,

Tobin, James, 584,

Toussaint, Eric, 827,

Translatio studii et imperii, 136, 454,

Turse, Nick, 288, 842,

U

Uppslagsverket Finland, 919,

V

Vad tycker du internet liknar?, 194,

enkät 2002, 194,

Valutaväxlingsskatt och -avtal, 131,

Vem ska vakta väktarna?, 176, 205, 219,

Vincent, John, 451,

Von Clausewitz, Carl, 830,

Von Wright, G.H., 30,

Världens sociala forum, 593, 597, 600,

i Porto Alegre 2001, 593,

i Porto Alegre 2002, 597,

principdeklaration, 600,

W

WSF Library Projekt, 779,

WSIS, FN, 866,

s toppmöte om informationssamhället, 866,

Waidner, Michael, 167,

Waite Freeman, Marilla, 61,

Warburton, Thomas, 1013,

Waterman, Peter, 781,

Wells, H.G., 559,

WikiLeaks, 311, 931,

WikiProject Ghana, 422,

Wikimedia Finland, 404,

Wikipedia, 471, 483, 931,

och konstkritiken, 483,

specialister och generalister, 471,

Wikipedian in residence, 569,

Wold-Karlsen, Siv, 1024,

X

Y

Ylä-Anttila, Tuomas, 817,

Z

Zappa, Frank i finska Wikipedia, 478,

Zuckerberg, Mark, 941,

Åström, Jenny, 355,

öppna rum, 818, 835,


[ document manifest ]
<< previous toc next >>
< ^ >